„Budowanie wspólnoty” – relacje i wspólne więzi. Odprawa koordynatorów OKWB

2023/03/8
CCH 4475
Fot. Kamil Latuszek

W dniach 28 lutego – 1 marca 2023 roku odbyła się odprawa koordynatorów 27. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Spotkanie miało miejsce nad jeziorem Omulew w Ośrodku GAWRA w Wiknie.

Spotkanie rozpoczęło się celebracją Bożego Słowa pod przewodnictwem księdza dr. Dariusza Wojteckiego - asystenta krajowego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana". W homilii kapłan podkreślił wagę Słowa Bożego, zachęcając, "abyśmy nieustannie karmili się Nim i z ufnością je wypełniali". Zacytował św. Pawła: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Jak podkreślił duszpasterz:

Jesteśmy powołani do bycia sługami Słowa Bożego w dziele, które wspólnie tworzymy. Niech ono buduje nas i nasza wiarę.

Koordynator Krajowa OKWB - Agnieszka Zalewska przywitała przybyłych gości. Następnie głos zabrał dyrektor generalny Fundacji Anioł Miłosierdzia – Grzegorz Kiciński. Opowiedział on o wileńskim hospicjum, które powstało na Wzgórzu Nadziei, nazywanym też Betlejem Miłosierdzia. To właśnie tam, na terenie plebanii bł. ks. Michała Sopoćko, został namalowany pierwszy wizerunek Jezusa Miłosiernego i narodził się kult Bożego Miłosierdzia. Założycielką hospicjum jest Polka - s. Michaela Rak ZSJM.

Hospicjum co roku wspiera ponad 350 osób chorych oraz ich rodziny. Fundacja Aniołów Miłosierdzia powstała, by pomóc siostrze Michaeli pokryć wysokie koszty utrzymania hospicjum. Roczne koszty utrzymania przekraczają 7 mln zł, z czego ponad 3,5 mln zł trzeba pozyskać, również dzięki wsparciu polskich darczyńców. Z tego powodu Grzegorz Kiciński podkreślił istotę takich spotkań i zbiórek w parafiach, szkołach, zachęcając do ich organizacji i włączania się w inne formy wsparcia.

W dalszej części spotkania koordynator krajowa OKWB przedstawiła aktualne informacje dotyczące obecnej edycji Konkursu. Ogłosiła zakończenie zgłoszeń szkół ponadpodstawowych (zarejestrowanych zostało 951 szkół). Kolejnym ważnym punktem jest etap szkolny w dniach 8 – 9 marca 2023 r. Agnieszka Zalewska poprosiła wszystkich zebranych koordynatorów o to, aby etapy diecezjalne, które są świętem Pisma Świętego w diecezji, zostały przygotowane z należytą dbałością, zarówno jeśli chodzi o oprawę etapu jak i zaproszenie Pasterza archidiecezji czy powiadomienie mediów.

Kolejnym punktem programu odprawy był wykład biblijny pt.: „Czy autor Listu do Hebrajczyków znał Powtórzone Prawo?”, który przedstawił ks. dr Dariusz Kucharek biblista, ojciec duchowny i wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Prelekcję rozpoczął od wyjaśnienia sensu typicznego, czyli głębszego znaczenia wydarzeń starotestamentalnych. Wyjaśnił, że aby ono wystąpiło konieczne jest rozporządzenie Boże, wola Boża, która łączy jakieś wydarzenie z przeszłości z przyszłym. Ostatnim punktem tego dnia była premiera filmu promującego działalność Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana” oraz dyskusja nad materiałem.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się wspólną poranną modlitwą. Następnie uczestnicy udali się do Zakładu Produkcyjnego w Suszu należącego do Grupy INCO S.A. W fabryce produkowane są nawozy ogrodnicze - wieloskładnikowe mineralne i mineralno-organiczne dla hobbystów wytwarzane pod marką Azofoska, Florovit, Florovit Pro Natura i Fruktovit oraz jedno- i wieloskładnikowe nawozy dla profesjonalistów pod nazwą Florovit AGRO. Powstają tam również nawozy ogrodnicze niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin takich jak trawniki, iglaki, drzewa owocowe, kwiaty, rośliny ozdobne. Dzięki uprzejmości dyrekcji Zakładu możliwe było zwiedzanie fabryki, hal, laboratorium i przyjrzenie się procesowi produkcyjnemu.

Po powrocie z Susza kontynuowano merytoryczną część spotkania. Prezes Grupy INCO S.A. Sławomir Józefiak przedstawił prelekcję zatytułowaną: ,,Grupa INCO S.A. – nasz wspólny potencjał, nasze wspólne dobro”. Podkreślił priorytety działania spółki oraz aspekt dbałości o środowisko, poprzez tworzenie ekologicznych receptur i biodegradowalnych opakowań. Grupa INCO S.A. wspiera liczne działania charytatywne, nie tylko finansowo, ale również przekazując swoje produkty potrzebującym. Spółka ceni sobie współpracę w relacjach biznesowych, tworząc partnerskie relacje z klientami, pracownikami, dostawcami oraz otoczeniem.

Wystąpienie pt.: „Nasz program i nasze narzędzia – reforma Instytutów, zarządzania i struktur członkowsko-pracowniczych Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana” przedstawił Maciej Szepietowski – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”. Prezes w swym wystąpieniu podkreślił wagę współpracy między instytutami, biurami regionów i pracownikami. Wskazał, że wprowadzone zmiany struktur Stowarzyszenia poprawiły pracę oraz pozytywnie wpłynęły na realizację wyznaczonych projektów.

Na koniec spotkania Agnieszka Zalewska wraz z zespołem przestawiła bilans funkcjonowania Instytutu Biblijnego KSCCH. Podkreśliła atuty i usprawnienia prac przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Przedstawiła efekty realizacji nowych projektów, w tym: Kursu Formacji Biblijnej, czy zeszytu ćwiczeń dla uczniów, a także plany na przyszłość działalności.

Głównym wnioskiem, z jakim zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy wrócili ze spotkania, jest konieczność pielęgnowania istoty naszej wspólnoty, która łącząc nas przyczynia się do budowania wspólnego dzieła jakiem jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Dzięki temu jest ono realizowane już od 27 lat, zrzeszając kolejne zaangażowane w jego tworzenie osoby. W końcu to ludzie są najważniejsi.

 

/ab

MDK5227

Justyna Strychalska

Magister inżynier oraz technik farmaceutyczny. Prowadzi sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, jest koordynatorem diecezjalnym OKWB w archidiecezji białostockiej i diecezji drohiczyńskiej. Pasjonatka wypieków i pięknie udekorowanych potraw.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej #Instytut Biblijny Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" #Wikno #INCO
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej