klub-spoleczenstwo-03.jpg

Bydgoszcz – Klub “Społeczeństwo”: Spotkanie z dr. Stefanem Pastuszewskim

2017/12/4

Bydgoski Klub „Społeczeństwo”, który działa od blisko 20 lat tym razem na spotkanie zaprosił dr. Stefana Pastuszewskiego, znanego w mieście polityka, posła na Sejm RP I kadencji, obecnie Radnego Rady Miasta Bydgoszczy,  w której jest  przewodniczącym Komisji Edukacji, a także członkiem kilku innych komisji:  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Rewizyjnej oraz  Kultury i Nauki. Jest doktorem historii oraz cenionym dziennikarzem, publicystą, poetą, pisarzem, pedagogiem.

Wykład dra Pastuszewskiego, pt. „Polscy przedsiębiorcy katoliccy w świetle  społecznego nauczania Kościoła” poprzedziła krótka relacja z I Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, który zorganizowało nasze Stowarzyszenie w Warszawie w dniach 5 i 6 października 2017. Posłużono się tu internetową stroną miesięcznika „Civitas Christiana” (e-civitas.pl).

Sam wykład był  w dużej części omówieniem  studium socjologicznego, opracowanego  przez wykładowcę  a zatytułowanego „Refleksja moralno-ideowa nad przedsiębiorczością”.

Autor uczestniczył w dwóch Międzynarodowych Konferencjach Naukowych w latach 2015 i 2016, gdzie przedstawił funkcjonowanie relacji między sferą ideowo–moralną, a przedsiębiorczością w kontekście historycznym, głównie pod kątem wpływu chrześcijaństwa na przedsiębiorczość. W tymże studium przedstawił wybrane wyniki badań nad rezultatami wpływu czynników ideowych i oczekiwań społecznych na świadomość społeczną współczesnych  przedsiębiorców. Przedmiotem badań była świadomość polskich przedsiębiorców, głównie w  sferze autorefleksji nad działalnością biznesową.

W badaniach wykorzystano metodę parametryczną – skategoryzowany wywiad kwestionariuszowy, a udział w nim wzięło 125 respondentów: 74 mężczyzn i 51 kobiet w kilku przedziałach wiekowych, zawodowych, miejsca  zamieszkania, wielkości przedsiębiorstw. Trudno pokrótce omówić wyniki badań, choć   autor mówi m.in., że kategoria dobra wspólnego może nie jest jeszcze dobrze rozumiana, ale jest już intuicyjnie wyczuwana. Wykładowca wymienił także działające w Polsce zrzeszenia o proweniencji chrześcijańskiej, głównie rzymsko-katolickiej, np. Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców czy Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.

Jego moderator, ks. Grzegorz Piątek opracował nawet  modlitwę  przedsiębiorcy i pracodawcy, która ujmuje najważniejsze dyrektywy społecznego nauczania Kościoła:

Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości stała się praca z  innymi i dla innych. Wiem, że biorę na siebie odpowiedzialność za ich los.  Chcę ją podjąć z ufnością i nadzieją, aby okazać się dobrym gospodarzem w Twojej winnicy. Podejmuję tę odpowiedzialność także dlatego,   bo ufam , że to jest Twoją wolą, mój Boże.

Udziel mi Twego Ducha Świętego, od którego  płynie wszelka  moc, mądrość, roztropność i męstwo. Niech On będzie światłem i siłą w chwilach pokus i zwątpienia! Niech Jego miłość tak napełnia moje serce, by nie zakorzeniły się  w nim chciwość, chęć oszustwa, pokusa osiągnięcia niegodziwego zysku! Niech nie pozwoli mi nigdy obciążyć się ludzką krzywdą! Niech napełni mnie mądrością, aby umiejętność oszczędzania nie  stała się skąpstwem, rozumna przezorność nie stała się wyrachowaniem, a inicjatywa i przedsiębiorczość nie stały się dążeniem do sukcesu za wszelką cenę.

Tobie, mój Ojcze i Boże, zawdzięczam wszystko i Tobie też oddaję wszystkie moje talenty. Tobie oddaję dzieło, którym żyję, którym się uświęcam i którym pragnę przyczyniać się do rozwoju powierzonego nam świata” („Przewodnik Katolicki” 2013 , nr 30).

Hanna Marchlik

/ss

Szczesny Szymon

Szymon Szczęsny

Historyk, ekonomista, podróżnik. Członek Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Civitas Christiana Bydgoszcz #dr Stefan Pastuszewski #klub "Społeczeństwo" #spotkanie
© Civitas Christiana 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej