Czyste i stałe źródło życia duchowego

2015/2/11

9 lutego w ramach „Wrocławskich Spotkań z Biblią” w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kuźniczej gościł ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, który podjął temat „Tradycja Kościoła o Biblii”. Spotkanie połączone było z prezentacją jego najnowszej publikacji pt. „Czyste i stałe źródło życia duchowego. Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej”. Tytuł publikacji inspirowany jest tu Konstytucją Dogmatyczną o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II gdzie napisano: „Tak wielka zaś tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego”. (KO21)

DSCF8065W swym inspirującym wystąpieniu ksiądz biskup zwrócił uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim wskazał na fakt, że Pismo Święte jest całością, i tak powinno być traktowane. Nie można traktować Starego Testamentu odrębnie od Nowego. O ile ten pierwszy często zostawia nas z mnóstwem niepokojących pytań o tyle Nowy Testament nam je wyjaśnia. Prelegent dokonał przy tym ciekawego porównania z powieściami kryminalnymi, w których najczęściej w pierwszym rozdziale dokonuje się zbrodnia, która jest następnie wyjaśniania w dalszej części fabuły.

Niezwykle inspirujące wydaje się być również wyjaśnienie samego słowa „Testament”, którego mianem opatrujemy obie zasadnicze części Biblii. Do dziś dnia oznacza ono wolę jej autora przekazaną do wykonania. Jest to, jeden z koniecznych elementów istotnych dla lektury Pisma Świętego, w przeciwnym bowiem razie będziemy go czytać jedynie jako lepsze lub gorsze dzieło literackie, nie dochodząc do sedna.

Prelegent zwrócił również uwagę na fakt zasadniczych różnic, jakie istnieją pomiędzy świętą księgą Islamu a Biblią, co również pomaga zrozumieć istotę Słowa Bożego skierowanego do nas. Otóż w wypadku wyznawców Mahometa Koran jest kulminacją objawienia, czymś co samo w sobie jest istotą rzeczy, u chrześcijan natomiast istotą jest Chrystus i dzieje zbawienia. Pismo Święte zaś tym co nam o tym opowiada prowadząc nas do prawdy o Jego odkupieńczej misji.

Jednym z istotnych elementów wykładu i późniejszej dyskusji była konstatacja księdza biskupa, iż nie można Pisma Świętego interpretować w oderwania od magisterium Kościoła opartego na Tradycji, bowiem wszystkie te elementy stanowią integralną całość. Nasz gość przywołał tu, nieco zapomniane, nauczanie Soboru Watykańskiego I, bowiem to jego Ojcowie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Chrystusowym Pastor Aeternus napisali „…następcom Piotra Duch Święty został obiecany nie w tym celu, aby na podstawie Jego objawienia podawali nową naukę, lecz aby przy Jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali objawienie otrzymane przez Apostołów, czyli depozyt wiary”.

Piotr Sutowicz

mm

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Biblia #civitas christiana #Siemieniewski #wrocław
© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej