Jasna Góra: Młodzi i (nie)wiara - podczas kolejnego spotkania przed beatyfikacją Prymasa Wyszyńskiego [zdjęcia]

2021/3/30
spotkanie3a

Wierność Chrystusowi dorosłych, świadectwo wiary młodych dla młodych, zmiana języka duszpasterstwa, to niektóre z leków na „nieznośną lekkość bytu i (nie)wiary młodych”, które zauważono podczas kolejnego spotkania na Jasnej Górze w ramach cyklu przygotowującego do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. W całości było ono transmitowane na jasnogórskim kanale YouTube.

Tegoroczne refleksje dotyczące posługi i duchowości kard. Stefana Wyszyńskiego związane są z Milenijnym Aktem Oddania w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matce Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego w 55. rocznicę jego złożenia.

Do podjęcia szukania odpowiedzi na pytanie jak w świecie różnych, często sprzecznych, wartości przekazywać chrześcijańską wiarę młodemu pokoleniu zaproszeni zostali: Michalina Janowska, dyrektor Instytutu Prymasowskiego, nauczyciel z wieloletnim stażem, małżeństwo Renata i Robert Jaczyńscy pedagodzy i rodzice trójki dzieci oraz paulin o. Michał Legan, znawca kultury i mediów, kierownik Katedry Teologii Mediów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, rekolekcjonista, vloger.

O wizji wychowywania młodego pokolenia, spojrzeniu na młodzież kard. Stefana Wyszyńskiego a także o aktualności jego programu we współczesnej pedagogii mówiła Michalina Janowska.

Dyrektor Instytutu Prymasowskiego zwróciła uwagę, że Prymas Wyszyński był nauczycielem wolności nie tylko dla ludzi młodych tzw. pokolenia milenijnego. – Przestrzegając przed zniewoleniami, ateizacją, relatywizmem, kard. Wyszyński podkreślał, że największą wartością człowieka jest godność dziecka Bożego i wolność, którą Pan Bóg obdarowuje i to bez względu na to, jaką mamy sytuację polityczno-społeczną.

Prelegentka zauważyła takie aktualność zachęty kard. Wyszyńskiego kierowanej do młodzieży, by byli ludźmi zaangażowanymi, wrażliwymi i patrzyli na swoje życie w szerszej perspektywie, stawali się „aktywnymi uczestnikami życia”, a nie biernymi obserwatorami.

Zdaniem Janowskiej w wizji duszpasterskiej Prymasa ważne było zaproszenie młodych „do uczestnictwa”. Przejawia się ono w trzech podstawowych płaszczyznach: w szacunku do tradycji, korzeni, w byciu „tu i teraz”, czyli w dawaniu siebie w pełni, w swoich zdolnościach, talentach oraz w dawaniu siebie jako kapitału na przyszłość, bo to jacy jesteśmy teraz, wpływa na to, jakie będzie społeczeństwo w przyszłości- wyjaśniała.

Prymas akcentował apostołowanie młodych wśród młodych, oddziaływanie na siebie ludzi młodych, ich odpowiedzialność za Kościół, by ich uczestnictwo w Kościele było aktywne. Podkreślał też pracę nad cechami charakteru młodzieży takimi jak: służba, ofiarność, ład w życiu codziennym, wytrwałość.

Renata i Robert Jaczyńscy pedagodzy i rodzice trójki dzieci w swoim świadectwie akcentowali rolę cierpliwości w kształtowaniu wiary w swoich dzieciach, w nauce ich uczestnictwa w życiu Kościoła. - Rodzice nie przekazują, a dzielą się swoją wiarą - podkreślali. Rodzic nie może postawić się w roli Pana Boga, trzeba autentyczności - przestrzegali.

Odwołując się do Milenijnego Aktu, podkreślali też wielką rolę ukazywania potomstwu piękna rodzimego kraju. Małżeństwo zauważyło też rolę w kształtowaniu wiary najmłodszych przez dziadków. Zachęcało, by te relacje z seniorami pielęgnować.

Mówiąc o współczesnej młodzieży o. Michał Legan, zwrócił uwagę na ich egzystencjalne problemy, które określił „nieznośną lekkością bytu”. Przejawami tej kondycji są, zdaniem zakonnika, doświadczenie przejmującej samotności, pustki, bólu życia, ulotności wszelkich „wartości”, przeświadczenie, że nic nie jest warte troski.

Młodzież przejawia brak zaufania do wartości duchowych czy takich, jak rodzina, ma zachwiane rozeznanie, co jest dobre a co złe, jest zdemoralizowana, bo „grzech stał się bliski, łatwo dostępny, chętnie wybierany i przestał być nazywany grzechem”, relacje czy istotne dla nich doświadczenia przeniosły się do świata wirtualnego, diagnozował dalej o. Legan.

Jak podkreślał receptę na taką sytuację, wcale nie nadzwyczajną, bo przecież i ewangeliczny młodzieniec odchodził, dał Jan Paweł II podczas spotkania młodych świata na Jasnej Górze, które miało miejsce 30 lat temu. Papież wskazywał na Boga, który jest naszym Ojcem, na wierność Chrystusowi ukazując jasnogórski rys chrystocentryczny i na konieczność świadectwa młodych dla młodych.

Organizatorami cyklu są: Jasnogórski Instytut Maryjny, Instytut Prymasa Wyszyńskiego i oddział w Częstochowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Spotkanie poprzedziło nocne czuwanie w intencji owoców duchowych beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego dla Kościoła i Ojczyzny, które rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim.

 

It/Jasna Góra

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej