Jedność, komunikacja, relacje. Wywiad z Kamilem Sulejem

2023/06/27
Zarzad
Zarząd KSCCh: Mateusz Zbróg, Estera Ryczek, Kamil Sulej, Marcin Sułek, Mateusz Gawroński / Fot. Marta Karpińska

23 maja powołany został nowy Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. O jego priorytetach i planach na bliższy i dalszy czas opowiada prezes Kamil Sulej w rozmowie z Martą Karpińską.

23 maja Delegaci Walnego Zebrania Stowarzyszenia wybrali nową Radę Nadzorczą, a ta wyłoniła nowy Zarząd. Jakie zadania stoją przed nowym Zarządem w pierwszym okresie jego pracy?

Chcielibyśmy skupić się na tym, aby ludzie związani ze Stowarzyszeniem – mam na myśli zarówno pracowników, jak i członków oraz wszystkich, którzy nas jakkolwiek wspierają – w jak największym stopniu włączali się w realizację celów programowych i formacyjnych. Zależy nam na pobudzeniu w całej społeczności dwukierunkowej komunikacji pomiędzy wszystkimi strukturami Stowarzyszenia. W mojej ocenie zadbanie o sprawny obieg informacji w całej organizacji pozwoli nam zachować spójność w działaniach, umocni poczucie wspólnoty i pomoże identyfikować się z zadaniami, jakie przed sobą wszyscy stawiamy. Mam na myśli realizowanie naszej misji, programu i zadań formacyjnych. Jestem przekonany, że zatroszczenie się o jedność, komunikację i relacje międzyludzkie w Stowarzyszeniu przyniesie dobre owoce w postaci nowych pomysłów i kreatywności. Jesteśmy organizacją, która działa w rozproszeniu, realizując w terenie podobne, wspólne dla wszystkich założenia. Komunikacja i relacje są więc szczególnie istotne, abyśmy jako zespół ludzi robili dotychczasowe rzeczy na odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym i jakościowym i żebyśmy działali sprawnie, efektywnie – także w wymiarze ekonomicznym. Jednocześnie jednak nie powinniśmy zapominać o tym, że jako organizm też musimy się w jakiś sposób zmieniać i dostosowywać do tego, jak ewoluuje nasze otoczenie.

Dziś dysponujemy narzędziami, które bardzo wspomagają komunikację z punktu widzenia centrali Stowarzyszenia. Sądzę jednak, że możemy pomyśleć o sposobach pobudzania dyskusji i komunikacji na linii oddziały terenowe – centrala, aby z perspektywy Zarządu lepiej wiedzieć, czego ludzie w całym kraju oczekują, z jakimi spotykają się ograniczeniami, co chcieliby wdrażać dla realizacji naszej misji.

O jakich narzędziach Pan myśli?

Obecnie już dysponujemy różnymi. Komunikujemy się za pomocą newslettera, bazy SMS-owej, stron Civitas Christiana i e-civitas.pl oraz mediów społecznościowych. Możemy sobie jednak wyobrazić, że wypracujemy także nową formułę współpracy z przedstawicielami z Oddziałów w poszczególnych Regionach, która umożliwi nam pozyskiwanie i analizowanie informacji, jakie trafiają do nas z terenu. To bardzo ważne, aby zarządzając z poziomu Zarządu, w naszych planach i decyzjach uwzględniać to, co się dzieje lokalnie. Dla nas istotną kwestią jest to, aby Zarząd, na ile to będzie oczywiście możliwe, wspierał bezpośrednio zaangażowanych liderów i zespoły realizujące ważne dla Stowarzyszenia działania w Regionach. Zależy nam, by w priorytetowych przedsięwzięciach w poszczególnych Oddziałach brali udział przedstawiciele Zarządu, z jednej strony po to, aby pomagać w realizacji zadań, ale z drugiej – by lepiej pozyskiwać ważne dla naszej wspólnoty informacje u samego źródła.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z młodych osób, pochodzących z różnych Regionów. To dość odważny pomysł. Co myśli o nim Prezes?

Członkowie Zarządu to ludzie, którzy są w Stowarzyszeniu od wielu lat i – co, jak sądzę, jest najważniejsze – każde z nas ma doświadczenie pracy w strukturach terenowych. Myślę, że każdy z grona Zarządu doskonale rozumie cel, do jakiego Stowarzyszenie zostało powołane, oraz sedno jego działalności. Mam tu na myśli szczególnie kwestię wspólnotowości, na której się ono opiera. Wszyscy nadal współpracujemy ze strukturami terenowymi. Podejmując się realizacji projektów ogólnopolskich, staramy się, aby były one skierowane do wszystkich członków, a jest to o tyle istotne, że pomaga określić charakterystykę całego Stowarzyszenia. W moim przekonaniu jest to ogromy atut obecnego Zarządu, który charakteryzuje się doświadczeniem rozumienia Stowarzyszenia i kierunku, w którym ono zmierza, a także kształtu, w jakim chce być prezentowane. Uważam, że dużym atutem Zarządu jest też to, że tworzą go osoby, które pochodzą z różnych obszarów Polski, pracują w poszczególnych Regionach i miały dotąd możliwość koordynowania i realizowania prac projektowych oraz misyjnych w różnych miejscach w kraju. To pozwala na lepszą komunikację i bezpośredni kontakt z ludźmi tworzącymi Civitas Christiana w całej Polsce. Członkowie obecnego Zarządu zaczynali od najniższych struktur i mają dobry kontakt z członkami Stowarzyszenia, bo współpracowali z nimi przez dłuższy czas. Rozumiemy, gdzie bije serce Stowarzyszenia, a to ułatwi podejmowanie decyzji priorytetowych dla całego środowiska.

Stowarzyszenie to ludzie i program. Jak z pozycji Zarządu ma wyglądać połączenie tych dwóch elementów?

W ramach Zarządu realizujemy cele, które są istotne dla Stowarzyszenia – są one związane z promocją Pisma Świętego, katolickiej nauki społecznej, sylwetki naszego patrona bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i nagród ogólnopolskich oraz lokalnych.

Dla mnie osobiście najistotniejsze jest to, że Civitas Christiana jest strukturą komplementarną, która funkcjonuje jako całość, a prace poszczególnych ciał statutowych są skonsolidowane wokół działalności programowej i formacyjnej. W najbliższym czasie będziemy spotykać się z członkami poszczególnych struktur w całej Polsce, aby wspólnie rozmawiać o priorytetach i przyszłości Stowarzyszenia oraz wypracować jego plan działalności na kolejne lata. Jest to też uwarunkowane tym, że Walne Zebranie Stowarzyszenia, które jest jego najważniejszą władzą, zobowiązało Zarząd do powołania czterech komisji: programowo-formacyjnej, organizacyjno-statutowej, do spraw mediów i promocji oraz ekonomiczno-finansowej. W najbliższym czasie będziemy wokół tych zagadnień pracować.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Tekst pochodzi z kwartalnika Civitas Christiana nr 3 / lipiec-wrzesień 2023

 

1 ppok20220620 0005

Marta Karpińska

Dziennikarz i fotograf, redaktor naczelna kwartalnika "Civitas Christiana".

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Kamil Sulej #Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana #Zarząd Stowarzyszenia Civitas Christiana
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej