Jedynie Pan Bóg ma licencję na życie ludzkie

2015/03/30

25 marca 2015 roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, odbyły się diecezjalne obchody związane z Dniem Świętości Życia i z XI Narodowym Dniem Życia, pod hasłem zaczerpniętym z X księgi Pana Tadeusza: „Wielką siłę ma ślubna obrączka”.

Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki objęli wydarzenie patronatem honorowym. Współorganizatorem było Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”.

Obchody rozpoczęły się w bazylice katedralnej, gdzie  blisko 60-osobowa grupa młodych uczestników liturgii uroczyście podjęła zobowiązanie duchowej adopcji dziecka poczętego. Przyrzeczenia przyjmował diecezjalny duszpasterz rodzin, ks. Artur Krzyżanowski. O tym modlitewnym, 9-miesięcznym dziele pomocy matce i nienarodzonemu dziecku zagrożonemu śmiercią mówiła Cecylia Pejas, przewodnicząca włocławskiego oddziału Civitas Christiana. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. infułat Krzysztof Konecki, który w homilii podkreślał świętość, godność i nienaruszalność życia każdego człowieka. Akcentował, że „Dawcą i źródłem życia jest sam Bóg odwieczny, Stwórca nieba i ziemi. Jedynie Pan Bóg ma licencję na życie ludzkie. Człowiek jej nie posiada i nigdy nie będzie mu ona dana. I biada każdemu, kto by sobie ją uzurpował i wchodził w kompetencje Pana Boga”. Jednocześnie dostrzegł znaczącą pozycje Kościoła w sytuacji, kiedy wartość życia człowieka jest w Polsce poniżana i lekceważona: „Właśnie Kościół jest nowoczesny i postępowy z tej racji, że ma wypracowaną przez wieki wizję człowieka, poszanowania jego praw i godności, troski o niego, ponieważ ogarnia go swą opieką i miłością od chwili poczęcia do naturalnej śmierci”. Oprawę liturgii uświetnił chór z parafii bł. J. Matulewicza z Konina oraz uczniowie z Wólki Czepowej SPSK im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Po mszy, już w auli Włocławskiego Seminarium Duchownego młodzież z gimnazjum z Warty przedstawiła spektakl na podstawie dramatu Karola Wojtyły Przed sklepem jubilera, wykorzystując celnie dobrane, sugestywne formy przekazu trudnych treści. Reżyserowały spektakl nauczycielki i matki: Barbara Neyman, Anna Putyńska oraz Agnieszka Legucka.

Trzecią częścią spotkania był czas świadectw, zatytułowany „Trud życia, radość istnienia”. Przejmujące świadectwo złożyli małżonkowie Małgorzata i Dariusz Waszkiewiczowie, rodzice Justynki. Pani Małgosia, malarka malująca stopą, przekazała przesłanie: człowiek ma prawo do życia niezależnie od stanu zdrowia, konta, wyglądu, posiadanych umiejętności lub ich braków. Młodzież (ponad 200 osób) z ogromnym skupieniem, szacunkiem i zainteresowaniem wysłuchała też świadectwa Pauliny Lang, mamy Kasi i nienarodzonego 30-tygodniowego synka, która mówiła o roli modlitwy i sakramentów w życiu małżeńskim, o czasie narzeczeńskim, o czasie radości i trudów wspólnego wędrowania przez życie z Jezusem.

Czas obchodów Dnia Życia był też czasem podsumowania konkurów literackich i plastycznych, w których wzięło udział blisko 400 uczniów. Ksiądz Radosław Nowacki, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, współorganizujący od sześciu lat Dni Życia, m. in. sponsor nagród, witał gości, wśród nich wicedyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Lenę Tkaczyk, posłów RP: Łukasza Zbonikowskiego i Krzysztofa Ardanowskiego, dyrektora Okręgu Toruńskiego Civitas Christiana, Piotra Hoffmanna, a także Wojciecha Ziółkowskiego, od 2005 roku inspiratora i propagatora Dni Życia we Włocławku. Kustosz katedry szczególnie dostrzegł opiekunów uczniów, katechetów, nauczycieli – wychowawców, doradców życia rodzinnego, obrońców życia, rodziców. To ich trud, troska i zaangażowanie, zachęta do uczestnictwa w obchodach i podjęcia modlitewnego wyzwania za dzieci nienarodzone są konkretną pomocą i budowaniem postawy za życiem. Dziękujemy też księdzu dr. Marcinowi Idzikowskiemu, dyr. Wydziału Katechetycznego, za pomoc w organizacji konkursów i konferencji a szczególnie ks. dr.hab. Jackowi Szymańskiemu i alumnom WSD we Włocławku, jedenaście lat współorganizującym diecezjalne Dni Życia.

Małgorzata Bojarska

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #dni życia #obrona życia #rodzicielstwo #rodzina #życie
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej