Kto odpowie na inwazję współczesnych sekt?

2014/06/18

We wrocławskim oddziale „Civitas Christiana” mieliśmy okazję spotkać się już kolejny raz ze znanym publicystą katolickim, Andrzejem Wronką. W dniu 16 czerwca wygłosił on dla członków stowarzyszenia i gości prelekcję pt. „Sekty. Inwazja manipulacji”.

Na początek mówca postawił kwestię definicji sekty. Okazuje się, że wbrew popularnym określeniom, które wręcz wydają się szkodliwe dla prawdy o sektach, nie warto klasyfikować tych grup, lecz raczej dokonać analizy ich nauk i działania. Według Andrzeja Wronki, podstawowym kryterium pozwalającym na zdefiniowanie charakteru jakiegoś środowiska pozostaje jego głoszenie pełni prawdy o naturze Boga i świata. Jeżeli dana grupa ogranicza się tylko do jakichś wybranych fragmentów nauczania o Bogu, pozostaje niewiarygodna, sama odłącza się od tego zgromadzenia, które gwarantuje przekazanie całego depozytu wiary. Drugim kryterium opisu działania sekty powinno pozostawać ograniczenie środków potrzebnych do uświęcenia człowieka. Obydwa kryteria stanowią dobrą odpowiedź na wszelkie pytania i zarzuty ze strony grup, które przypisują Kościołowi Katolickiemu uzurpację niektórych metod działania oraz wykreowanie prawd, które jakoby miały pojawić się w jego nauczaniu dopiero w IV wieku. Prelegent podkreślał konieczność przygotowania katolików do obrony ich prawa do odwoływania się do nauki Chrystusa nie tylko poprzez solidne nauczanie historii Kościoła, ale przed wszystkim wprowadzenie do katechizacji więcej treści dogmatycznych.

W dalszej części prelekcji Andrzej Wronka wskazał na niektóre poważniejsze współczesne zagrożenia ze strony sekt. Szczególnie ważna, według niego, okazuje się czujność Kościoła w obliczu działalności dobrze przygotowanych do manipulacji społecznej grup charyzmatyków kościołów protestanckich. Mówca omawiał najpopularniejsze metody odciągania katolików od Kościoła, wśród których organizowanie pozornie niewinnych akcji środowiskowych i integrujących społeczność wokół różnego rodzaju akcji charytatywnych pozostaje najbardziej popularne, bo też przynoszące sektom najobfitszy owoc.

Dalsza dyskusja, jak zwykle burzliwa przy takich zagadnieniach i gorąca, skupiała się wokół reakcji organów prawa na przykłady działalności sekt szczególnie niebezpiecznych dla aktywności jednostki. Obecni zadawali liczne pytania dotyczące konkretnych nauk niektórych grup charyzmatycznych oraz sposobów odróżniania zdrowej nauki Kościoła od herezji.

Anna Sutowicz

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Andrzej Wronka #sekty #Wrocław
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej