List Episkopatu Ukrainy - "100 lat aborcyjnego ludobójstwa"

2020/11/16
adobestock 243525295 jpeg 5dfb435be4e7c

Mija 100 lat od pierwszego w historii świata zalegalizowania aborcji. Na polecenia Lenina w bolszewickiej Rosji pozwolono na zabijanie dzieci w łonach matek. Episkopat Ukrainy w setną rocznicę apeluje do wiernych i władz o zaprzestanie "ludobójstwa dzieci nienarodzonych". Obecne prawo na Ukrainie pozwala na zabieg przerwania ciąży "na żądanie" do 12 tygodnia. Do 28 tygodnia potrzebna jest opinia kolegium medycznego, który dopuszcza aborcję m.in. z powodów osobistych lub socjalnych. 

Publikujemy pełną treść listu w języku polskim. 

LIST PASTERSKI Z OKAZJI 100. ROCZNICY ABORCYJNEGO LUDOBÓJSTWA DZIECI NIENARODZONYCH

Drodzy Kapłani oraz Osoby Konsekrowane!

Drodzy Bracia i Siostry!

Szanowni Przedstawiciele Władzy wszystkich szczebli!

W dniach 16-18 listopada 2020 roku przypada 100. rocznica aktu, który zapoczątkował wielką tragedię w historii naszego narodu, a także w historii społeczeństwa światowego. To właśnie w tym czasie, 100 lat temu, Ludowy Komisariat Zdrowia i Ludowy Komisariat Sprawiedliwości wydały dekret „O sztucznym przerywaniu ciąży”. W ten sposób Związek Radziecki stał się pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował zabijanie nienarodzonych dzieci. Od tego czasu liczba aborcji stale wzrastała każdego roku. Ta haniebna i zbrodnicza praktyka osiągnęła apogeum w 1964 roku, kiedy dokonano aż 7 milionów aborcji. Niestety, po upadku Związku Radzieckiego Ukraina nie zerwała z tym komunistycznym dziedzictwem i do dziś nie stworzyła prawa, które chroniłoby jej obywateli od poczęcia do naturalnej śmierci. Od czasu uzyskania Niepodległości na Ukrainie wykonano ponad 30 milionów aborcji chirurgicznych.

W ciągu tych stu lat od legalizacji aborcji w społeczeństwie rozwinęła się mentalność aborcyjna, która w umysłach wielu ludzi przedstawia aborcję jako zwykłą procedurę medyczną, mentalność, która unieważnia ludzkie życie, godność kobiety i zasiewa w społeczeństwie „cywilizację śmierci”. Aborcyjny sposób myślenia odnosi się nie tylko do osób, które były bezpośrednio zaangażowane w aborcję, ale także do wszystkich innych obywateli. Jego destrukcyjny wpływ jest wszechstronny. Przypomnijmy słowa św. Matki Teresy z Kalkuty, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla: „Jeśli matka może zabić własne dziecko we swoim łonie, zniszczyć ciało z jej ciała, życie z jej życia i owoc swojej miłości, dlaczego jesteśmy zaskoczeni przemocą i terroryzmem, które szerzą się wokół nas?”. Powiedzmy otwarcie – aborcje niszczą osoby, która je wykonują, niszczą rodzinę, niszczą kraj i świat.

Wspominając tę ​​smutną rocznicę, my, Pasterze Kościoła katolickiego na Ukrainie, zwracamy się do naszych Wiernych i do wszystkich Ludzi Dobrej Woli z następującym pouczeniem i apelem:

Każde życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia w łonie matki i jest świętym darem Boga! „Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła” (Ps 139) – tak chwali twórcze dzieło Boga autor Psalmu 139. W tych słowach wyraża się wiara Ludu Bożego, na której opiera się antropologia biblijna. Święty Papież Jan Paweł II nazywa tę kwestię uwielbieniem Ewangelii Życia, która jest w centrum zbawczego orędzia Jezusa Chrystusa (Evangelium vitae, 83).

Każda aborcja (chirurgiczna i farmakologiczna: stosowanie wkładek domacicznych i pigułek) jest przekroczeniem piątego przykazania Bożego: „Nie zabijaj!” „Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. Sobór Watykański II określa je wraz z dzieciobójstwem jako «okropne przestępstwa« (Evangelium vitae, 58, Gaudium et spes, 51). A kto popełnia taki czyn, popełnia grzech ciężki i nie może przyjmować Komunii Świętej bez Sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedź).

Ponadto każdy, kto świadomie wspiera, doradza lub w jakikolwiek sposób pomaga w wykonywaniu aborcji, wspiera i rozwija przemysł aborcyjny, ustawodawstwo aborcyjne, wykorzystywanie ciał abortowanych dzieci w kosmetyce lub w jakiejkolwiek innej branży, wyklucza siebie z wiary chrześcijańskiej i zagraża swemu wiecznemu zbawieniu!!!

Co możemy zrobić my, chrześcijanie? Należy pamiętać, że kwestia ochrony życia wiąże się z duchową walką z siłami ciemności (por. List do Efezjan 6), dlatego wszystkie nasze działania społeczne muszą być poprzedzone modlitwą i postem w tym zakresie. Zachęcamy również do następujących inicjatyw:

Czuwania modlitewne w intencji ochrony dzieci nienarodzonych, a także pokutne i ekspiacyjne modlitwy za wszelkie przestępstwa popełnione wobec nienarodzonych dzieci. Szczególną modlitwą w tej sytuacji jest Różaniec Święty, który przypomina nam moment, w którym Zbawiciel został poczęty w łonie Najświętszej Maryi Panny! Wśród działań duszpasterskich należy rozpowszechniać „Modlitwę o duchową adopcję dziecka poczętego”, katechezy oparte na Słowie Bożym, encyklice św. Jan Paweł II Evangelium Vitae i innych dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Głośmy Ewangelię życia, to przesłanie miłości Zbawiciela ma siłę i moc, aby zmieniać nasze myślenie!

Właściwe obchodzenie Dnia Świętości Życia, który każdego roku wypada na dzień 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Tworzenie poradni rodzinnych i poradni dla kobiet, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych – aby mogły szczęśliwie urodzić swoje dzieci.

Starajmy się bronić życia, każdy zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami. Niech lekarze będą wierni swojemu powołaniu i robią wszystko, aby ratować życie. Niech politycy i działacze społeczni dołożą wszelkich starań, aby życie ludzkie było prawnie chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.

Apelujemy do przedstawicieli władz wszystkich szczebli! Zgodnie z art. 27 Konstytucji Ukrainy każdemu przysługuje niezbywalne prawo do życia. Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia. Według Słowa Bożego, a także badań naukowych, życie rozpoczyna się w momencie poczęcia! Chrońcie to PRAWO w stosunku do tych, którzy tego nie potrafią, w stosunku do najmniejszych spośród naszych obywateli, którzy rozpoczęli życie w łonie matki!

Szczególny apel kierujemy do tych, którzy zostali ojcami: pamiętajcie, że dziecko poczęte w łonie matki jest także waszym dzieckiem, za które jesteście odpowiedzialni! Nie pozwólcie go zabić! Bądźcie jak św. Józef, który chronił Dzieciątko i Jego Matkę przed niszczycielskim wpływem Heroda! To jest wasze ojcowskie powołanie!

Pamiętajmy o słowach Zbawiciela: „«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10, 14). Oznacza to również: pozwolić im się narodzić, aby usłyszeli Ewangelię, przyjęli Chrzest Święty, weszli do Kościoła, przystąpili do Eucharystycznego stołu i poznali Jedynego Boga i Tego, którego posłał – Jezusa Chrystusa (J 17, 3)!!!

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Miłosierdzia, której wspomnienie przypada 16 listopada, w której łonie poczęło się Dzieciątko Jezus, okryje naszą Ojczyznę płaszczem swojej macierzyńskiej opieki!

Na wszystkie wasze wysiłki w obronie życia, w głoszeniu Ewangelii życia, udzielamy naszego pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego!

16 listopada 2020

Biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie

na podst.: wpolityce.pl

/ut

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#aborcja #Ukraina #episkopat #List pasterski
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej