Łódź: rekolekcje Wielkopostne

2019/04/11
dsc04907.jpg

Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach. (Mt 7, 17-20)

Ostatnie zdanie przytoczonego fragmentu Ewangelii: “Po owocach ich poznacie” stało się tematem przewodnim rekolekcji wielkopostnych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”- Oddziału Okręgowego w Łodzi, które odbyły się w dniach 5-7 kwietnia, tradycyjnie już w Duchowej Stolicy Polski – w Częstochowie. Nauki wygłosił ks. prof. Stanisław Skobel. Temat ćwiczeń rekolekcyjnych nawiązywał do tegorocznego hasła duszpasterskiego: „W mocy Bożego Ducha”.

Rekolekcje rozpoczęliśmy wspólną Mszą świętą, po której uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej, której rozważania były oparte o owoce Ducha Świętego.

fot. Barbra Kubicka

W czasie nauki wprowadzającej w temat rekolekcji kol. Renata Czaja
próbowała przedstawić pewnego rodzaju przepis pozwalający odpowiedzieć na pytanie – czy moje działania są z Ducha Świętego? Prawdę o naszym sercu odsłaniają owoce naszego działania. Jak zauważyła, można w życiu podejmować wiele działań, które na pozór mogą wydawać się dobrymi, lecz czy to prawda, zależne jest od naszej wewnętrznej motywacji. Jedyna słuszna to miłość, która będzie przynosić dobre owoce. Prelegentka przypomniała także uczestnikom i rzuciła inne światło na treść Ewangelii Św. Mateusza dotyczącą fragmentu o Bogatym Młodzieńcu, który pyta Jezusa ,, Co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? (Mt 19, 16-22). Odpowiedź Jezusa na to pytanie, tj.  ,,idź, sprzedaj, co posiadasz” dotyczy nie tylko kwestii materialnych, ale przede wszystkim może wskazywać na konieczność wyzbycia się własnego ,,ja”, wyjście poza ,,strefę własnego komfortu”, odwrócenia swojej uwagi  skierowanej wciąż na samym sobie. Kolejnym krokiem, jaki powinniśmy postawić jest zgoda na działania Boga w naszym życiu – otwarcie się na działanie Ducha Świętego, na przyjęcie darów Ducha Świętego. Człowiek powinien stanąć w prawdzie, która nie potępia, lecz wyzwala. Musimy dążyć do doskonałości poprzez modlitwę i ciągłą pracę nad sobą, co wymaga wysiłku. Działania wg powyższych kluczy torują nam drogę do zrodzenia owoców Ducha Świętego. Kontynuacją tematu owocowania w Duchu Świętym było Nabożeństwo Słowa, w czasie którego uczestnicy zostali obdarowani Bożym Słowem- drogowskazem w dążeniu do świętości.

Z kolei ks. prof. Stanisław Skobel w kolejnej nauce odnosząc się do tematu rekolekcji oraz przygotowań wielkopostnych podjął refleksję nt. tego, co można przeciwstawiać się owocom  Ducha Świętego. Takim działaniem jest zachowanie pełne nienawiści, która niestety  tak wyraźnie  uobecnia się w dzisiejszym świecie. Jak podkreślił jeśli jest w nas nienawiść, jakakolwiek – społeczna, rodzinna, polityczna, to znaczy, że jeszcze nie weszliśmy do tajemnicy paschalnej, którą za niedługo będziemy przeżywali. Ta nienawiść musi zniknąć, trzeba podjąć nawet największy trud, by w jej miejsce mogła narodzić się miłość. A podjąć ten wysiłek należy już od teraz, od razu, od jednego naszego dobrego czynu, który zastąpi czyn zły, od jednego dobrego słowa, które wyeliminuje słowo złe, od zwykłego, prostego gestu. Drugą kwestia, na którą zwraca uwagę ks. Skobel jest braterstwo, które należy przeciwstawić egoizmowi. Spoczywa na nas odpowiedzialność moralna za człowieka słabszego, uboższego i dlatego nie można zwolnić się z obowiązku pomocy drugiemu człowiekowi.

fot. Barbra Kubicka

Niedzielna Ewangelia traktowała o kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie. (J 8,1-11). Jak wobec chęci skazania winnej na ukamieniowanie zareagował Jezus? „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”.
Ta postawa pełna miłości i wybaczenia jest drogowskazem postępowania także dla nas, jak zauważył Rekolekcjonista. Kobieta otrzymała drugą szansę, a więc ma okazję do poprawy, nawrócenia się. Przytoczony fragment Pisma Świętego obnaża postępowanie człowieka, który bardzo często osądzając innych, chce tym samym niejako ,,wybielić” samego siebie. Należy zdać sobie sprawę z faktu, iż bardzo często okłamujemy samych siebie, wszystkich wokół, a wskazanie na czynione przez innych zło, ma odwrócić uwagę tego, którego autorami jesteśmy my sami. Nikt nie jest w stanie odkryć motywów postępowania drugiego człowieka, prawda o nim jest ukryta w jego sercu, którego nikt nie może przeniknąć poza samym Bogiem. W związku z powyższym powinniśmy powstrzymać się potępiania czynów innych. Jak czytamy na kartach innej Ewangelii Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. (Łk 6, 37)

Uczestnicy zawierzyli sprawy Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” Matce Bożej Jasnogórskiej. Rekolektanci mieli okazję wziąć udział we Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu, Apelu Jasnogórskim, Akatyście ku czci Bogurodzicy- łącząc się w modlitwie o pokój dla świata.

fot. Barbra Kubicka

Przebyte rekolekcje były czasem przeznaczonym na to, by oderwać się od codziennych zajęć i skupić uwagę przede wszystkim na słuchaniu słowa Bożego i modlitwie. Stały się również swoistym zaproszeniem do pochylenia się nad obecnością owoców Ducha Świętego w naszym życiu. Mamy nadzieję, że ten czas pozwoli na otworzenie się uczestników na działanie Ducha Świętego, zachęci do pomnażania Jego owoców i pozwoli dobrze przeżyć zbliżające się Święta Wielkiej Nocy.

Barbara Kubicka

/md

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Łódź #post #rekolekcje #Rekolekcje wielkopostne #Wielkanoc #Wielki Post
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej