Nikt nie jest samotną wyspą – katolicka nauka społeczna w teorii i praktyce

2023/03/17
Lukasz Mroczynski Szmaj  Rzeszow 4
Fot. Łukasz Mroczyński-Szmaj

W dniu 11 marca 2023 roku w Instytucie pastoralno-teologicznym w Rzeszowie miało miejsce kolejne szkolenie adresowane do katechetów diecezji rzeszowskiej, przygotowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Fundację „Civitas Christiana”.

Celem szkolenia, którego tytuł brzmi Nikt nie jest samotną wyspą – katolicka nauka społeczna w teorii i praktyce, jest promowanie katolickiej nauki społecznej, ale też ocena współczesnych zjawisk społecznych i praktycznego wykorzystania nauczania społecznego Kościoła.

Zagadnienie Społecznego wymiaru wiary przybliżył Piotr Ziemecki, prawnik, wydawca SIEJMY, były Prezes akademickiego stowarzyszenia Soli Deo. Wskazał, iż społeczny wymiar wiary swoje początki czerpie z Pisma Św. i stopniowo jest rozwijany w nauczaniu Kościoła, co szczególnie dało się zauważyć podczas Soboru Watykańskiego II. Prelegent podkreślił, że wiara, w wymiarze społecznym, może być realizowana w czterech wymiarach: godności człowieka, polityki, kultury i ekonomii.

Piotr Ziemecki zwrócił też uwagę, że w czasach nam współczesnych społeczny wymiar wiary nie należy do najprostszych, ale należy go podejmować, aktywnie działać i przekazywać wartości katolickie, a przez to zmieniać świat na lepszy.

Mam swoje zasady- źródła i wartość katolickiej nauki społecznej - to temat wystąpienia Jana Juszczaka, przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie, który w zarysie historycznym nakreślił rozwój nauczania Kościoła w aspekcie społecznym od pierwszych wieków chrześcijaństwa aż do czasów współczesnych, wskazując na źródła jego pochodzenia. Opierając się na Kompendium KNS przedstawił zasady życia społecznego, które stanowią fundament katolickiej nauki społecznej. Jednakże, jak podkreślił, winny one być realizowane w duchu określonych wartości.

Praktyczne zastosowanie zasad katolickiej nauki społecznej, tj. dobra wspólnego i pomocniczości, zaprezentowali Marcin Sułek, Dyrektor Biura Regionalnego Lubelsko-Rzeszowskiego oraz Kamil Sulej, Dyrektor Instytutu KNS Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana".

Marcin Sułek wskazał na wielość określeń i definicji dobra wspólnego - od Platona i Arystotelesa poprzez Kompendium KNS i papieża Jana XXIII, a kończąc na Konstytucji RP. Jak podkreślił, ta zasada ma wiele znaczeń i jest rozpatrywana pod kątem etycznym, filozoficznym jak i normatywnym. Zaznaczył, iż kategorią dobra wspólnego zajmuje się też Katechizm Kościoła Katolickiego, który wskazuje na trzy istotne elementy: zakłada poszanowanie osoby jako takiej, domaga się dobrobytu i rozwoju społeczności, zapewnienie pokoju, sprawiedliwego porządku i bezpieczeństwa.

Omawiając zasadę pomocniczości, Kamil Sulej nawiązał do etymologii tego słowa i jego pierwotnego znaczenia, wskazując na różnice pomiędzy ideą a zasadą pomocniczości. Następnie podkreślił, iż zasada pomocniczości jest realizowana na podstawie warunków m.in. udziela się pomocy dopiero wtedy, gdy osoba czy podmiot jej potrzebujący nie daje sobie rady, pomoc powinna trwać tak długo dopóki dana osoba czy instytucja nie będą mogły rozwiązać samodzielnie swoich spraw oraz udzielane wsparcie nie powinno mieć charakteru akcyjności.

W szkoleniu wykorzystano zaangażowanie katechetów, aby umożliwić im zrozumienie i zastosowanie zasady pomocniczości na konkretnych przykładach.

Podczas szkolenia uczestnicy przekazali swoje świadectwa związane ze świętością Jana Pawła II, co jest wyrazem sprzeciwu wobec ataków skierowanych wobec Papieża. Ponadto została przygotowana wystawa, która prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z promocją katolickiej nauki społecznej.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Fundacja „Civitas Christiana” dziękuje księdzu dr Markowi Winiarskiemu, dyrektorowi Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie za współorganizację szkolenia oraz ks. prałatowi Stanisławowi Poterze, asystentowi kościelnemu, za sprawowaną liturgię Mszy św. i towarzyszenie podczas szkolenia.

 

Autorem fotografii jest Łukasz Mroczyński-Szmaj.

 

Jan Juszczyk

 

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Katolicka Nauka Społeczna #KNS #Rzeszów #katecheci #Instytut Katolickiej Nauki Społecznej
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej