O czym druga debata ekspercka V Festiwalu KNS: Proste jak paragraf? Dzisiejsze przeprawy z prawem

2021/07/9
Ecivitas slajder3

24 i 25 września 2021 roku odbędzie się „V Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Od teorii do praktyki”. Podczas wydarzenia zapraszamy na dwie debaty eksperckie, a już dziś zdradzamy ich szczegóły. O czym druga z debat: Proste jak paragraf? Dzisiejsze przeprawy z prawem”?

Prawo powinno służyć zarówno obywatelom, jak i państwu, które powinno być ich emanacją. Jest ono narzędziem służącym płynności działań gospodarczych, społecznych, jak i funkcjonowania obywatela we wspólnocie. Winno być przede wszystkim czytelne, proste, dające się szybko interpretować, z drugiej strony jego zasady muszą tworzyć system szczelny. Prawo, jeżeli ma być zgodne z zasadami katolickiej nauki społecznej, musi służyć dobru wspólnemu.

Co jeśli tak nie jest? Wydaje się, ze znakomita część problemów, jakie mamy obecnie w naszym kraju, jak i w świecie, wynika z małej spójności prawa, jego wieloznaczności i możliwości interpretacji, których dokonują jedynie „wtajemniczeni”, dostosowując owe interpretacje do swych doraźnych potrzeb. Do tego należy dodać swoistą plagę czasów współczesnych w rozumieniu pooświeceniowym, czyli biurokrację, nie w rozumieniu warstwy urzędniczej jako takiej, ta bowiem w sprawnym państwie również musi istnieć, z tym, że winna ona być niewielka, złożona z ludzi, którzy mają na celu wiązanie ze sobą dobra obywateli i i wspólnoty państwowej, jednym słowem, stoją na straży egzekucji prawa, które jest jednakowe dla wszystkich a jego celem jest dobro wszystkich. W zasadzie nie ma sprzeczności pomiędzy dobrem przedsiębiorcy, pracownika i państwa, pod warunkiem, że żadna ze stron nie podniesie żądań pozostających w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem.

Prawo musi również służyć słabszym, skoro państwo ma być dobrem wspólnym, to musi ono obejmować wszystkich, z tym, ze redystrybucja dóbr podniesiona do głównej funkcji omnipotentnego państwa i służącej mu rozbudowanej warstwy urzędniczej bazującej na rozdętym i zawiłym systemie praw socjalnych, podporządkowanych często działaniom politycznym, jest jaskrawym rozminięciem się z fundamentalnymi założeniami nawet nie KNS a republikanizmu, którego zasady współcześnie zdaje się trwale porzucono.

Dziś wiele wskazuje na to, że partie polityczne oraz grupy lobbystyczne, podporządkowały sobie wiele funkcji państwa oraz rozbudowują biurokrację, której funkcjonariusze stają się narzędziem tak stworzonego systemu. Na dalszy plan odsunięta została kwestia decyzyjności i uczciwości urzędników i twórców prawa, do tej kwestii też trzeba powrócić.

Czy mamy tu do czynienia z rzeczywistością niesprawiedliwą? Czy współczesne państwa i organizacje międzynarodowe tworzące system rozbudowanej biurokracji i skomplikowanych interpretacji są niemoralne? Czy w tych warunkach możliwe jest funkcjonowanie uczciwie działających przedsiębiorców? Również na te pytania spróbujemy, choćby w skromnym stopniu, odpowiedzieć sobie w trakcie drugiej debaty Festiwalu Katolickiej Nauk Spolecznej.

Już teraz zapraszamy Państwa do rejestracji na wydarzenie pod linkiem: https://festiwalkns.pl/wydarzenie/v-festiwal-katolickiej-nauki-spolecznej/

/mwż

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#V Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Od teorii do praktyki #KNS
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej