O czym pierwsza debata ekspercka V Festiwalu KNS: Racja stanu czy racje klanów?

2021/06/22
Ecivitas slajder

24 i 25 września 2021 roku odbędzie się „V Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Od teorii do praktyki”. Podczas wydarzenia zapraszamy na dwie debaty eksperckie, a już dziś zdradzamy ich szczegóły. O czym pierwsza z debat: Racja stanu czy racje klanów?”?

Pandemia, od której wybuchu minął ponad rok na stałe zmieniła polskie społeczeństwo. Zagrożenie z jakim się spotkaliśmy w pierwszym okresie wywołało dezorganizację i obawy przejawiające się całkowitym zaskoczeniem, brakiem pewności o jutro oraz brakiem przygotowania. Wystąpiły także przykłady nieocenionej wspólnotowości, troski o drugiego człowieka oraz odpowiedzialności społecznej.

Nasuwa się zatem pytanie, czy walka z pandemią i mobilizacja społeczeństwa w tym państwa przyczyniły się do budowania świadomości polskiej racji stanu? Ograniczenia wywołane pandemią w sposób naturalny powinny przyczynić się do określenia priorytetów społecznych, do których powinniśmy wspólnie dążyć. Natomiast budowanie tożsamości opartej na zasadach katolickiej nauki społecznej w polskim społeczeństwie, które od wieków broni podstawowych praw, wydaje się naturalnym procesem. 

Jednak dostrzegamy rosnący indywidualizm, który przejawia się dążeniem do własnych celów bez konieczności uczestnictwa we wspólnocie. Ponadto jesteśmy świadkami dezintegracji społeczeństwa ze względu na podział kulturowy, polityczny, religijny i światopoglądowy. Będąc permanentnie poddani podziałom, wzmacnianym różnicom redukujemy do minimum dialog i współpracę kosztem nadrzędnych priorytetów. Braterstwo i dobro wspólne zostaje zepchanięte na drugi plan.

Charakterystyka podziału społeczeństwa ma bez wątpienia istotne znaczenie w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań, które pozwolą zwiększyć integrację i określić wspólne cele zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła.

Poruszane zagadnienia:

  • stopień satysfakcji materialnej (bezpieczeństwo finansowe), która opiera się o transformację i podział na społeczeństwo zadowolone i niezadowolone;
  • stosunek do UE (czy cenne są tylko środki unijne czy także przynależność i integracja?);
  • światopogląd (spór ideologiczny i emocjonalny, który wynika ze zmian kulturowo-cywilizacyjnych, stosunek do Kościoła);
  • kryzys polityczny (kryzys dialogu, kultura polityczna dziś);
  • podział społeczeństwa polskiego wobec migracji;
  • badania zagadnień istotnych z punktu widzenia racji stanu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Już teraz zapraszamy Państwa do rejestracji na wydarzenie pod linkiem: https://festiwalkns.pl/wydarzenie/v-festiwal-katolickiej-nauki-spolecznej/

/mwż

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#V Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Od teorii do praktyki #Racja stanu czy racje klanów? #racja stanu #racje klanów #bezpieczeństwo finansowe #kryzys dialogu #kultura polityczna #migracja
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej