O ducha jedności – 43. Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

2023/05/29
CCH 6501 v2
Fot. Marta Karpińska

Prośmy dla Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, dla Polski o Ducha Świętego. Jest On Duchem jedności - mówił na Jasnej Górze do uczestników 43. Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” bp Andrzej Przybylski. Dwudniowe spotkanie było też czasem odnowienia zapału, by przenikać Ewangelią różne sfery życia, indywidualnego i społecznego, wzorem ich Patrona bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Świeccy katolicy zrzeszeni w stowarzyszeniu „Civitas Christiana” budują „wspólnotę w działaniu” w obszarze kultury, edukacji, rodziny i polityki samorządowej.

Jasnogórskie pielgrzymowanie „Civitas Christiana” związane jest od początku z przypadająca 28 maja rocznicą śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i połączone z rozważaniem jego nauczania i społecznej nauki Kościoła.

Kamil Sulej, prezes zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, przypomniał, że stowarzyszenie stara się realizować nauczanie Prymasa na różnych płaszczyznach.

Błogosławiony nasz patron zachęca nas do tego, byśmy sięgali po głębię jego maryjności i za Jej wstawiennictwem okazywali również wierność Chrystusowi i Kościołowi. W tych czasach jest to bardzo ważne, bo świadectwo wiary, autentyczność życia we wspólnocie w miłości i w prawdzie, jest dość trudne. Prymas uczy nas cierpliwości, odwagi i wierności takiemu stylowi życia - mówił Sulej.

Bp Przybylski zachęcał w homilii:

To przez dary Ducha Świętego mamy odnawiać Kościół, świat. Choć czasem chcemy niemądrze iść za duchem tego świata, to poddajmy się Duchowi Bożemu, by przekształcać rzeczywistość na prawdziwą cywilizację chrześcijańską.

Jak zaznaczył Sławomir Józefiak, przewodniczący Rady Nadzorczej „Civitas Christiana”, dziś wielką potrzebą jest odczytanie na nowo roli świeckich w Kościele, potencjału ewangelizacji, który mają i angażowania się świeckich katolików w życie społeczne.

Łacińskie słowa „Civitas Christiana” oznaczają „społeczność chrześcijańską”, czyli społeczność zorganizowaną w imię Boże. Dotyczy ona trzech podmiotów życia publicznego: człowieka jako obywatela, społeczeństwa i narodu oraz państwa. Stowarzyszenie jest ogólnopolską organizacją formacyjno - edukacyjną. Do jej najważniejszych projektów należy m.in. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej czy Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej.

Jak podkreślali uczestnicy pielgrzymki, modlitwa na Jasnej Górze jest zawsze czasem umocnienia wobec wyzwań przyszłości, szansą na budowanie relacji i jedności.

Pielgrzymka rozpoczęła się w piątek 26 maja nabożeństwem majowym przy figurze Niepokalanej na placu.

W tym roku pielgrzymka rozpoczyna się w Dzień Matki i my chcemy przypomnieć sobie słowa kard. Wyszyńskiego, który mówił: „Jak wielką łaską dla Kościoła było Twoje macierzyństwo. Jak Bóg jest delikatny, że ani na chwilę nie pozostawia nas bez matki”. Przychodzimy do Matki, żeby Jej się zawierzyć, by Jej dziękować i Ją prosić o wstawiennictwo, a także prosić o wstawiennictwo za naszym stowarzyszeniem Prymasa Tysiąclecia, a także o jego rychłą kanonizację - powiedziała Izabela Tyras, przewodnicząca zarządu oddziału w Częstochowie.

Następnie pielgrzymi zgromadzili się na modlitwie przed pomnikiem bł. Prymasa Wyszyńskiego, po czym wysłuchali koncertu „Wszystko co Polskę stanowi Stefan kard. Wyszyński” z udziałem wybitnej polskiej śpiewaczki Katarzyny Suskiej-Zagórskiej. Pierwszy dzień zakończył Apel Jasnogórski, podczas którego przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Józefiak odczytał akt zawierzenia Stowarzyszenia i Grupy INCO Matce Bożej.

Głównym punktem pielgrzymki była sobotnia Msza św. celebrowana w Bazylice pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego.

Jesteśmy szczęśliwi, że po różnych utrudnieniach spowodowanych pandemią, znowu możemy w szerokim gronie spotkać się na Jasnej Górze. Modlimy się o wiarę w naszych rodzinach, o pokój w niespokojnych czasach, za Polskę – mówiła Jadwiga Tabisz z oddziału w Kluczborku.

Stowarzyszenie realizuje swój program służby człowiekowi w jego naturalnych warunkach społecznych, przede wszystkim: w społeczności rodzinnej, narodowej i obywatelskiej. Kreuje także różne formy aktywności obywatelskiej urzeczywistniając zasady: dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i sprawiedliwości, dbając jednocześnie o umacnianie patriotyzmu i kultury ojczystej. „Civitas Christiana” jest organizatorem i współorganizatorem wielu projektów lokalnych i ogólnopolskich, podejmowanych samodzielnie lub przy współudziale parafii, samorządu i organizacji obywatelskich. Ich efektem są m.in.: sesje tematyczne, prelekcje, sympozja, konferencje, szkolenia, spotkania dyskusyjne, warsztaty, konkursy i rekolekcje. Ogólnopolskie i regionalne nagrody ustanowione przez Stowarzyszenie należą do najstarszych i najbardziej cenionych niepaństwowych wyróżnień. Wśród nich jest nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka przyznawana nieprzerwanie od 1948 r. za wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką oraz za doniosłe osiągnięcia w działalności formacyjnej, kulturalnej i społecznej, będące świadectwem uniwersalnych wartości ludzkich i chrześcijańskich oraz postaw i dokonań je wyrażających w życiu narodu.

@Biuro Prasowe Jasnej Góry

/mdk

1 MDK5950

Mirosława Szymusik

Dziennikarz Biura Prasowego Jasnej Góry.
Członek Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana".

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Pielgrzymka Civitas Christiana #Jasna Góra #Kamil Sulej #Sławomir Józefiak #Andrzej Przybylski #Izabela Tyras #o. Samuel Pacholski
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej