Polsko-Czeskie Forum we Wrocławiu

2015/10/16

Już po raz kolejny we Wrocławiu odbyło się Polsko-Czeskie Forum organizowane w ramach 26. edycji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Komitet Organizacyjny „Dni”.

Wydarzenie zainaugurowano 30 września 2015 roku uroczystą Mszą świętą w kościele uniwersyteckim p.w. Imienia Jezus. Ksiądz arcybiskup senior profesor Marian Gołębiewski z Wrocławia przewodniczył uroczystej Eucharystii sprawowanej w intencji naszych pobratymczych narodów, czeskiego i polskiego, a także wygłosił homilię. Wskazał na świętych Wacława i Wojciecha – postacie, które łączą duchowo nasze słowiańskie narody, a także patrona dnia – świętego Hieronima, przybliżając tło historyczne i religijne początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Mszę świętą koncelebrowaną obok proboszcza parafii, księdza Arkadiusza Krziżoka, sprawował także ksiądz prałat Marian Lewicki, kapłan pracujący w Republice Czeskiej, aktualnie w Policach n. Metuji, diecezji Hradec Kralove.

Obrady Forum, pod patronatem konsula honorowego Republiki Czeskiej Arkadiusza Ignasiaka, w siedzibie „Civitas Christiana” rozpoczęły się słowem wstępnym przewodniczącego Rady Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” we Wrocławiu Henryka Kocha, a następnie wykładem prof. Marka Rembierza z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pod wymownym tytułem: Rodzinna Europa na pograniczu kultur, narodów i religii – między zróżnicowaniem a jednością. Bowiem głównym lejtmotywem tego Forum było hasło BĄDŹMY RODZINĄ!, które już od wielu lat towarzyszy Polsko-Czeskim Dniom Kultury Chrześcijańskiej. Zostało ono zaproponowane przez ówczesnego konsula RP w Pradze, ambasadora ad personam dr. Witolda Rybczyńskiego, który jako pierwszy rozpoczął debatę panelową. Zastanawiano się nad tym, jak budować wzajemne relacje ludzkie między naszymi sąsiadami, a szczególnie na pograniczu polsko-czeskim, które stanowi prawie 400 km na południu Dolnego Śląska. Jak być rodziną narodów, o której wiele mówił nam Jan Paweł II, wskazując w encyklice Slavorum apostoli, iż nie ma innej drogi do przezwyciężenia napięć i naprawienia rozłamów, oraz usunięcia antagonizmów zarówno w Europie, jak i świecie, które zagrażają wywołaniem straszliwego zniszczenia życia i wartości. Choćby te słowa wskazują na to, żeby budować rodzinę narodów, szczególnie w małych społecznościach, rodzinach, a nie jedynie przez deklaracje polityków i dyplomatów, choć też jest to potrzebne. O tym właśnie mówili uczestnicy debaty, podając wielorakie przykłady i sposoby, jak układać wzajemne stosunki międzyludzkie, pogłębiając wiedzę o wspólnej polsko-czeskiej przeszłości, kulturze i obyczajach.

Pan Julian Golak, od ćwierćwiecza przewodniczy Komitetowi Organizacyjnemu Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej i jest jego niezaprzeczalnym liderem. W sposób znakomity prowadził debatę panelową, dopowiadając o sposobach i doświadczeniach w tej działalności, która na co dzień stanowi pracę organiczną w praktycznym realizowaniu hasła BĄDŹMY RODZINĄ!. Pozostali paneliści dzielili się doświadczeniami ze swej działalności: ksiądz prałat Marian Lewicki z pracy duszpasterskiej w parafiach pogranicza, a ostatnio w Policach n. Metuji; Teresa Bazała jako doświadczony pedagog i redaktor naczelny „Ziemi Kłodzkiej” – transgranicznego miesięcznika regionalnego – podzieliła się doświadczeniami z partnerskiej współpracy ze szkołami w Polsce i Czechach; Marek Fedoruk, burmistrz miasta Szczawno Zdrój, a także członek Rady Okręgowej „Civitas Christiana” we Wrocławiu, pokazał swoją działalność na niwie samorządowej i społecznej z naszymi przyjaciółmi z południa; a dr Ryszard Gładkiewicz, reprezentujący Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, tłumaczył między innymi, dlaczego do dzisiaj są problemy z wydaniem dobrego podręcznika dla dzieci i młodzieży do nauki języka czeskiego. Debatę zakończył Jan Cholewa, gość z Czeskiej Republiki, znany numizmatyk i działacz zasłużonej dla katolicyzmu czeskiego sportowej organizacji chrześcijańskiej „Orzeł”. Podawał w sposób nadzwyczaj pasjonujący przykłady z historii stosunków polsko-czeskich na przestrzeni dziejów, a także i ze współczesności, prezentując medale i eksponaty. Wspólna „agapa” była dopełnieniem dyskusji i wzajemnych przyjacielskich konwersacji, jak praktycznie realizować nasze polsko-czeskie braterstwo zawarte w haśle BĄDŹMY RODZINĄ!

Henryk Koch

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #czechy #Dni Kultury Chrześcijańskiej #dr Ryszard Gładkiewicz #Jan Cholewa #Julian Golak #ks. Marian Lewicki #kultura #Marek Fedoruk #naród #pogranicze #Polska #prof. Marek Rembierz #relacje #religia #Teresa Bazała #Wrocław
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej