Potrzeba modlitwy i działania

2019/07/2
fot.jpg

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce po raz szósty zorganizowały zajęcia Akademii Kozłowieckiej w sobotę 15 czerwca 2019 r.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęła Msza św. w kaplicy pałacowej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. dr Krzysztof Stola. Zwrócił uwagę, że poznanie Chrystusa, to coś więcej, niż zdobycie o Nim wiedzy. To wejście z Nim w bardzo bliską relację i przez to wejście w zjednoczenie z Trójcą Świętą. Ks. Stola podkreślił, że Chrystus ma być dla chrześcijanina nie tylko Jezusem z Nazaretu, ale Zbawicielem. Przypomniał, że Prymas Wyszyński zwracał uwagę, że Mistycznym Ciałem Jezusa jest Kościół i poznanie Chrystusa prowadzi do wejścia w życie Kościoła na zasadzie komunii, nawiązania braterskich relacji z ludźmi. – To chrystologia narodu i Kościoła. […] Kościół bowiem wciela się w ludy i narody – powiedział ks. Krzysztof. Dodał, że naród, który przyjmuje Chrystusa do swojej historii, daje Ewangelii swoje wartości, a Prymas Tysiąclecia chciał przekazać przyszłym pokoleniom, Kim jest Chrystus, Kościół i naród.

„Bóg, rozum, absurd a kultura narodowa”, to wykład ks. Piotra Świerczka. Prelegent rozpoczął swoje wystąpienie modlitwą z prośbą o orędownictwo Matki Bożej. Przywołał definicję kultury, której pojęcie wywodzi się z łaciny – culturus agria (uprawa ziemi), cultura – dbanie, kształcenie, pielęgnowanie. Najprościej kultura, to wytwór myśli i działalności człowieka lub całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Ks. Piotr ukazał ewoluowanie kultury od średniowiecza do obecnych czasów. W średniowieczu centrum stanowił Bóg, od którego człowiek jest całkowicie zależny. Twórcy starali się więc pokazać ścisłą relację człowieka z Bogiem. W okresie oświecenia, w XVII wieku, Kartezjusz, ojciec filozofii nowożytnej, zasłynął twierdzeniem: „cogito ergo sum” – „myślę, więc jestem”. To ziarenko, niby niewielkie, zapoczątkowało nurt nowych filozofii, których podstawą było stawianie na piedestale rozumu ludzkiego oderwanego od Stwórcy. Prawdziwą rewolucją była teoria ewolucji Karola Darwina, która stała się motorem modernizmu, sprzeciwu wobec tradycji. Zaś postmodernizm w latach sześćdziesiątych XX w. stał się okresem rewolucji seksualnej, gdzie wizję szczęścia upatrywano w samozadowoleniu, a emocje i pragnienia stały się priorytetowe. Kardynał Stefan Wyszyński, widząc współczesne zagrożenia, bronił kultury i Kościoła, jako gwaranta czystej duchowości naszego narodu. Uważał, że antidotum na panoszące się zło i grzechy nieczystości jest Maryja, dlatego powiedział: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Prelegent podkreślał, że jesteśmy zobowiązani nie tylko do modlitwy, ale też i do działania, choćby przez tworzenie własnych szkół, promowanie czystości i obronę życia.

Marcin Sułek, Dyrektor Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Lublinie, zaprezentował nową publikację Instytutu Wydawniczego „PAX” – książkę z płytą „Civis Christi”, będącą zapisem muzycznej opowieści o życiu i kapłańskiej posłudze Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Jej twórcą jest Roman Kołakowski, autor hymnu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, niespodziewanie zmarły w styczniu tego roku.

Dr hab. Małgorzata Gruchota, prof. KUL, w wykładzie „Prymas-Rodzina-Media” zaprezentowała problem zagrożeń wynikających z wpływu mediów na społeczeństwo. Przypomniała nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego, który dostrzegał ten problem zwłaszcza w kontekście ówczesnego społeczeństwa poddanego indoktrynacji ateistycznej. Apelował on o bardzo krytyczne i rozważne korzystanie z mediów. Zauważyła, że ze względu na powstające nowe środki komunikacji, zmieniają się w szybkim tempie pokolenia medialne. Zmienia się też dynamicznie rola poszczególnych gatunków medialnych. Zwłaszcza rozwój Internetu prowadzi do odhumanizowania człowieka i do traktowania sztucznej inteligencji jako równoprawnego partnera. Internet staje się bardziej miejscem przynależności do sieci wirtualnych niż do grup społeczno-kulturowych. Prymas Tysiąclecia podkreślał, że media są elementem kultury, a tworzenie kultury powinno być powołaniem, które powinno służyć prawdzie i pięknu. Uważał, że media powinny pełnić funkcję wychowawczą.

W parku pałacowym prezentowana była planszowa gra edukacyjna „ABC Miłości” wydana przez Fundację „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. Po wykładach Akademii Kozłowieckiej obejrzano muzealną wystawę czasową „Róża do wszystkich rzeczy…”, inspirowaną motywem róży w sztuce i kulturze. Imię Róża było też bardzo popularne w rodzinie Zamoyskich. Na wystawie prezentowane były róże na obrazach, tkaninach, ceramice, meblach, wizerunkach świętych oraz na kobiecych portretach.

Ewa i Tomasz Kamińscy

/md

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#akademia kozłowiecka #Bóg #muzeum zamoyskich #rozum
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej