Poznań: Zarządzanie duchowością w biznesie?

2019/04/4
poznan-27.jpg

Czy biznes można połączyć z religią, czy istnieje marketing teologiczny? Pod takim nieco prowokacyjnym tytułem odbyło się w Poznaniu 1 kwietnia br. pierwsze w tym roku spotkanie poświęcone Katolickiej Nauce Społecznej. Wykład wprowadzający do dyskusji „Zarządzanie duchowością w biznesie?” wygłosiła prof. UAM dr hab. Ewa Krawiecka. Pani profesor jest doktorem hab. filologii polskiej i doktorem teologii zajmuje się także marketingiem oraz zagadnieniami Public Relations. Specjalizuje się we wdrażaniu do firm, organizacji i wspólnot, autorskiego systemu TetramorfComm – czyli personalistyczno – charyzmatycznego modelu przywództwa nowoczesnych liderów.

fot. Szymon Szczęsny

Zarządzanie czy kierowanie zespołami ludzi należy zacząć od siebie. To jest podstawowa i fundamentalna zasada, którą prof. Ewa Krawiecka wiele razy podkreślała w swoim wykładzie. Czy można kierować innymi osobami a nie potrafić kierować, zarządzać sobą? Najpierw należy poznać siebie znaleźć relacje: ja, ty, my, świat, Stwórca. Muszą to być dobre relacje, bo każde ich zakłócenie skutkuje pęknięciami w każdej płaszczyźnie wspólnego działania. Co jest najważniejsze w przedsiębiorczości; nie linie produkcyjne, nowe rozwiązania techniczne, nawet pieniądze, ale najważniejszy jest człowiek w każdej grupie, organizacji w firmie.

fot. Szymon Szczęsny

Czy jest różnica między liderem a menadżerem? W wielu przypadkach można być jednocześnie dobrym liderem i menadżerem.  Zdaniem pani profesor warto jednak rozróżnić te dwie funkcje. Bycie liderem jest powiązane z charyzmą. Lider jest bardziej wizjonerem, pozytywnym motywatorem, pomaga rozwijać się i wzrastać swoim podwładnym. Trzy najważniejsze cechy lidera to: samodyscyplina, kompetencje społeczne i kompetencje duchowe. Lider to ten, który wskazuje drogę. Menadżer to ten, który wie jak praktycznie tą drogą podążyć, aby osiągnąć cel, wie jak przygotować ludzi do przebycia tej drogi, aby osiągnąć sukces.

Aby tak się stało lider musi najpierw kierować sobą, musi czuć się sobą i rozumieć siebie. Dlatego najtrudniejszym momentem pracy nad sobą jest poznanie siebie, wszystkich swoich zalet i słabości. Czy rozumiem, kim jestem, czy dobrze czuję się z sobą, kim mogę być w przyszłości?  Praca nad sobą jest niekończącym się wielkim wyzwaniem. Przy tym nie wystarczy być tylko dobrym człowiekiem, trzeba stawać się lepszym każdego dnia. Dobrzy liderzy ciągle się uczą, nabywają wiedzę, umiejętności i mądrości życiowej. Są otwarci, ucząc się drugiego człowieka, chcą służyć innym. Dzielą się innymi swoim doświadczeniem, wiedzą umiejętnościami, a często także osiągniętym majątkiem. To jest podstawa tzw. ludzkiej twarzy biznesu.

fot. Szymon Szczęsny

Czy istotnie można mówić o tzw. marketingu teologicznym? Chyba nie będzie nadużyciem, jeśli powiemy, że ów marketing teologiczny, to kreowanie własnej matki, to nasz system wartości, który oferujemy otoczeniu. Kreowanie własnej osobistej marki, stowarzyszenia czy firmy najlepiej powiązać z mądrością biblijną. Dlatego prof. Ewa Krawiecka stworzyła autorski pod nazwą TETRAMORFCOMM – program wzmacniania własnej marki poprzez sztukę dialogu, rozwoju osobowości, kreowania nowej kultury zarządzania, wspomagania umiejętności bycia liderem oraz aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego i społecznego. Program oparty na założeniach personalizmu chrześcijańskiego w duchu „ekologii zintegrowanej” oparty o uniwersalne wartości biblijne. Ekologia zintegrowana to zdrowe relacje między osobami, środowiskiem a Stwórcą. Tetramorfa to powiązanie symboli czterech Ewangelistów w jedną postać. Postaciom wskazanym w Księdze Ezechiela przypisani zostali poszczególni ewangeliści: św. Mateusz (anioł) św. Marek (lew), św. Łukasz (wół), św. Jan (orzeł).

Wyrazem ekologii zintegrowanej jest filozofia Św. Hildegardy z Bingen. Oto kilka myśli nawiązujących do jej filozofii, które i dziś są aktualne: jestem godna miłości Boga, jako jego ukochane dziecko; moje życie jest harmonią ciała duszy oraz wszystkich relacji; jestem darem dla innych poprzez moje talenty umiejętności; mogę i chcę więcej w wierze, pasji, rodzinie, pracy; dla siebie i dla innych widzę zawsze nowy początek.

Wzorcowym liderem a także menadżerem był Jezus. W sposób doskonały potrafił zarządzać ludźmi. Nie tylko wydawał polecenia, ale także potrafił słuchać, każdego traktował indywidualnie i z szacunkiem.  Lider tak jak Jezus unosi się ku górze. Najpierw buduje swoją wewnętrzną siłę, przede wszystkim na dekalogu, aby później umacniać innych, za których jest odpowiedzialny, dla których także potrafi się poświęcić. Kierowanie, zarządzanie to podnoszenie ku górze, zawsze ku czemuś lepszemu. Zarządzać sobą i innymi to zawsze podnosić się ku górze – podsumowała pani profesor.

fot. Szymon Szczęsny

W dyskusji poruszono wiele zagadnień dotyczących funkcjonowania firm, relacji miedzy właścicielami, menadżerami a pracownikami, podkreślano szczególną rolę nauczania Jana Pawła II o pracy, co było niezwykle ważne do dla prowadzących biznes na początku transformacji ustrojowej. Zasadniczy wniosek z dyskusji jest taki, że warto prowadzić biznes uczciwy, etyczny i budować dobre relacje z pracownikami, być dla nich liderem, który zbuduje w firmie własną i zespołową godność, co przełoży się, na jakość pracy i zysk.

fot. Szymon Szczęsny

Spotkanie stało się okazją, aby zainaugurować w Oddziale w Poznaniu działalność Ośrodka Katolickiej Myśli Społecznej. Chodzi o to, aby lepiej poznać KNS, jej rys historyczny, istotę, zasady i metodologię oraz wskazania i możliwości zastosowania w różnych obszarach życia społecznego – rodzina, kultura, samorząd, ekologia. Z drugiej strony należy poszukać w KNS inspiracji do podejmowania różnych inicjatyw społecznych, a także ewangelizacyjnych. Chodzi o to, aby mówić o KNS zarówno w teorii jak i praktyce, czyli pokazywać możliwości aplikowania jej zasad i wskazań do życia społecznego szczególnie we wspólnotach lokalnych.

Karol Irmler, fot. Szymon Szczęsny

Zapraszamy na: http://civitaschristiana-poznan.pl/

Szczesny Szymon

Szymon Szczęsny

Historyk, ekonomista, podróżnik. Członek Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Civitas Christiana Poznań #Ewelina Goździewicz #Karol Irmler #Katolicka Nauka Społeczna #KNS #Ośrodek Katolickiej Myśli Społecznej #prof. Ewa Krawiecka #przedsięborczość #spotkanie #św. Hildegarda
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej