Przez kulturę do Boga | Wkrótce wręczenie 32. Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

2017/02/13
i.jpg

Już po raz trzydziesty drugi Kapituła Nagrody ks. dr. Bolesława Domańskiego uhonorowała społeczników działających w duchu „Pięciu Prawd Polaków”. Uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone nagrody, odbędzie się 5 marca, w przededniu rocznicy berlińskiego Kongresu Związku Polaków w Niemczech, w Studiu Koncertowym im. Jana Szyrockiego Radia Szczecin.

Celem nagrody jest uhonorowanie osób bądź instytucji zasłużonych w inspirowaniu i wcielaniu w życie ideałów, wartości i postaw chrześcijańskiego humanizmu i patriotyzmu oraz społecznych zasad katolicyzmu, podkreślanie roli i wagi pracy społecznej. Chodzi również o szerokie popularyzowanie postaci ks. dr. Bolesława Domańskiego – gorliwego kapłana, wielkiego patrioty, organizatora polskiej oświaty i wychowania w Niemczech, patrona życia kulturalnego i gospodarczego, budzącego dumę narodową i radość z  faktu przynależenia do narodu.
Kapituła nagrody w składzie: bp  Paweł Cieślik, ks. prof. Grzegorz Wejman, dr Leszek Laskowski oraz Paweł Majewicz, obradująca 17 stycznia w Koszalinie postanowiła w tym roku uhonorować trzy osoby, które działają głównie na polu kultury.


Iwona Mirońska-Gargas (Szczecin) – otrzymała nagrodę za propagowanie kultury inspirowanej wartościami chrześcijańskimi oraz patriotycznymi.
Z wykształcenia, zamiłowania i wykonywanego zawodu jest instruktorem teatralnym. W swojej pracy wokół piękna słowa szczególną uwagę przykłada do wartości, które to słowo niesie. Od wielu lat w swojej pracy promuje dorobek zapomnianych polskich romantyków, Kornela Ujejskiego, Wincentego Pola, Seweryna Goszczyńskiego, Zygmunta Krasińskiego i innych. Od kilkunastu lat organizuje Wojewódzkie Spotkania ze Sztuką Słowa: Wiara – Nadzieja – Miłość. Jako córka powstańca warszawskiego w swojej pracy bardzo często podejmuje pracę z prozą i poezją powstańczą – oddaje w ten sposób hołd tym, którzy za wolność Ojczyzny zapłacili najwyższą cenę.
Iwona Mirońska-Gargas to typ społecznika. Swoją pasję przekuwa w pracę społeczną na rzecz kultury słowa i wspaniałych wartości, które można przekazać poprzez sztukę teatru. Patriotyzm oraz wartości chrześcijańskie są dla niej zawsze ważne w pracy z młodzieżą.

Dr Pětr Brězan (Kulov) – Przyjaciel Polski został nagrodzony za wytrwałą służbę Bogu oraz na rzecz narodu Serbów Łużyckich.
Pětr Brězan jest wieloletnim prezesem Związku Serbów Łużyckich „Domowina”. (Związek „Domowina” jest laureatem Nagrody z roku 2012). Jest również niekwestionowanym autorytetem wśród działaczy na rzecz kultury i tradycji narodu Serbów Łużyckich. Jest również zasłużonym działaczem Towarzystwa Cyryla i Metodego, które wydaje najstarsze w Europie katolickie pismo „Katolski Posoł”. Kontakty z Polską rozpoczęły się od spotkania z arcybiskupem Karolem Wojtyłą w sprawie zapewnienia mniejszości katolickiej swobód religijno-kulturowych w NRD. Arcybiskup Karol Wojtyła był wówczas patronem spraw katolików serbołużyckich. Dla Pětra Brězana bardzo ważnym miejscem jest Jasna Góra – kilkanaście razy uczestniczył w pieszej pielgrzymce z Warszawy do duchowej stolicy Polski. Bliskie też mu jest sanktuarium ostrobramskie w Wilnie. Jest orędownikiem przyjaźni polsko-serbołużyckiej.


Jerzy Luftmann (Świętno) – został odznaczony za pracę organiczną realizowaną w duchu Pięciu Prawd Polaków na polu kultury i edukacji.
Bogata działalność Jerzego Luftmanna jest inspirowana przede wszystkim życiem i nauczaniem św.  Jana Pawła II. Z wykształcenia jest pedagogiem i całą swoją pracę zawodową i społeczną związał właśnie z  dziećmi i młodzieżą. Od ponad dwudziestu lat jest dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Świętnie. Od połowy lat 90. XX w. organizuje Festiwal Piosenki Religijnej – patronem tego festiwalu jest oczywiście święty papież Polak. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu działań o charakterze kulturalnym, społecznym oraz formacyjnym. Od ponad trzydziestu lat jest również instruktorem harcerskim. To społecznik, którego działalność jest bardzo bliska idei pracy organicznej, tak ważnej w życiu i działalności ks. Bolesława Domańskiego.

Uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone nagrody, odbędzie się 5 marca, w przededniu rocznicy berlińskiego Kongresu Związku Polaków w Niemczech, w Studiu Koncertowym im. Jana Szyrockiego Radia Szczecin. Od zeszłego roku organizatorzy związali datę wręczania nagród właśnie z tym największym polonijnym wydarzeniem przed II  wojną światową – Berliński Kongres był ukoronowaniem wieloletniej pracy organicznej ks. Bolesława Domańskiego. Tegoroczną galę uświetni swoim recitalem Marcin Styczeń.

Paweł Majewicz

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #Iwona Mirońska-Gargas #Jerzy Luftmann #Katolickie Stowarzyszenie #Nagroda Domańskiego #Pětr Brězan #slider #szczecin
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej