Radość jubileuszu, radość Ewangelii | 20 lat Konkursu Biblijnego

2016/06/7

W bieżącym roku mija 20 lat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Formuła zaproponowana młodym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” dwie dekady temu cieszy się wciąż niesłabnącym powodzeniem. Co roku 30 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych odpowiada na zaproszenie do pogłębionego studium Pisma Świętego i sprawdza swoją wiedzę w poszczególnych eliminacjach. Ale na tym nie koniec.

Pierwszy raz w 1996 r. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprosiło uczniów szkół średnich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. – Uczestniczyło w nim wówczas nieco ponad 100 osób, z zaledwie kliku diecezji. Przez ostatnie lata byliśmy świadkami wielkiego rozwoju tej inicjatywy, o której dziś mówimy w kategorii dzieła, obejmującego formacją co roku 30 000 młodych z całej Polski – zauważa Sławomir Józefiak, pomysłodawca formuły biblijnych zmagań, wówczas odpowiedzialny za młodzież z ramienia Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

O samym konkursie
Zgłębiane przez uczestników treści Starego i Nowego Testamentu są weryfikowane w kolejnych etapach konkursu biblijnego: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Na podstawie pierwszych eliminacji wyłania się troje przedstawicieli każdej ze szkół, którzy awansują do następnego etapu na szczeblu wszystkich diecezji, by potem reprezentować lokalne Kościoły w dwudniowym finale ogólnopolskim. Nad przygotowaniem konkursowych zagadnień, które w każdej edycji nawiązują do realizowanego w Kościele programu duszpasterskiego, czuwa grono biblistów związanych z wyższymi uczelniami katolickimi.
Najlepsi mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach, takich jak: teologia i filozofia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia czy italianistyka. Laureaci wraz z katechetami udają się także na pielgrzymki do Ziemi Świętej, Rzymu i Wilna. Cieszy szerokie grono ordynariuszy polskich diecezji, na czele z prymasem Polski i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, którzy błogosławią tej inicjatywie.

Finał II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w warszawskim Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka z udziałem kard. Józefa Glempa prymasa Polski. / fot. Archiwum OKWB
Finał II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w warszawskim Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka z udziałem kard. Józefa Glempa prymasa Polski. / fot. Archiwum OKWB

Na eliminacjach nie koniec
Organizatorzy w każdej kolejnej edycji podejmują starania, by obok zmagań konkursowych młodzi mieli szansę poznania Chrystusa i rozmiłowania się w Nim. Stąd przy okazji konkursu w diecezjach animuje się różne formy obcowania z Pismem Świętym. Są to dni skupienia, nabożeństwa Słowa, a także warsztaty, konferencje, publikacje, audycje telewizyjne i radiowe oraz kampanie ewangelizacyjne w sieci internet. Za niezwykle cenne należy uznać stwarzanie przestrzeni bezpośredniego spotkania z ludźmi, którzy swoje życie oparli na Ewangelii. Ważnym elementem każdej edycji jest dwudniowe Ogólnopolskie Spotkanie Młodych z  Biblią. Młodzi zaangażowani w konkurs spotykają się na Jasnej Górze i  w Olsztynie k. Częstochowy, by zawierzyć swoje życie Maryi – Matce Słowa Wcielonego, która jest wzorem odpowiedzi na Boże wezwanie – niech mi się stanie według Słowa Twego (por. Łk 1,38) i w której Słowo wyraziło się najpełniej. Obok modlitwy młodzież konkursowa uczestniczy w zajęciach warsztatowych przygotowujących do finału.

Poczuć radość Ewangelii
Inspirujący i ożywczy w tym dziele jest pontyfikat papieża Franciszka, w którym wyraźnie zaznacza się potrzeba zwrócenia się wiernych ku Ewangelii, by czerpać z niej nie tylko życiowe wskazówki, ale także autentyczną radość, która jest zupełnie inna od tej, jaką oferuje człowiekowi świat. W związku z jubileuszem 20-lecia konkursu Ojciec Święty Franciszek przekazał wszystkim zaangażowanym słowo zachęty do dalszej pracy w służbie Słowu Bożemu. „Organizatorom jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, biblistom czuwającym nad przygotowaniem konkursowych zagadnień, młodym uczestnikom biblijnej rywalizacji, katechetom i tym, których serca są otwarte dla Ewangelii, Jego Świątobliwość z serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa” – czytamy w liście skierowanym do Tomasza Nakielskiego, przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Laureaci wraz z komisją konkursową, katechetami i organizatorami XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej / fot. Archiwum OKWB
Laureaci wraz z komisją konkursową, katechetami i organizatorami XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej / fot. Archiwum OKWB

Po owocach ich poznacie
Tak głosi Mateuszowa Ewangelia. Warto więc oddać głos tym, którzy poznali konkurs biblijny od strony uczestnictwa. Organizatorzy z „Civitas Christiana” otrzymują świadectwa młodych, którzy dzięki konkursowi doświadczyli często tego, co papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium nazywa ową nieuchwytną wolnością Słowa – działającego na swój sposób, w bardzo różnych formach. Napływają listy, maile, krótkie wiadomości i wpisy w serwisach społecznościowych – imienne, czasem anonimowe, ale jakże serdeczne i upewniające w dobrym.

Okiem uczestnika
Jeden z finalistów tak wspomina swój udział w konkursie: „Dochodzę do wniosku, że Konkurs Biblijny jest najlepszą i być może jedyną skuteczną motywacją do regularnej i dogłębnej analizy wyznaczonych ksiąg Pisma Świętego. Pomógł mi zaznajomić się ze Słowem Bożym i bez wątpienia lepiej je zrozumieć”. Kamilowi Kowalskiemu, dziś klerykowi Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, także udało się awansować do finału i choć całego konkursu nie wygrał, to przyznaje, że zgłębianie Pisma Świętego oraz wiedza, jaką zdobył dzięki udziałowi w konkursie, są o wiele więcej warte niż samo stanięcie na podium. „Kartezjusz w  swoim utworze Rozprawa o metodzie na pierwszych stronach zapisał, że czytać jakąś książkę, to jakby rozmawiać z jej autorem. Biorąc więc do ręki Pismo Święte i odczytując jej treść, spotykamy się z prawdziwym Bogiem, który do nas przemawia” – zapewnia kleryk Kamil.

Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Niepokalanowie. Na zdjęciu kard. Józef Glemp prymas Polski i. ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wręczający nagrody laureatom. / fot. Archiwum OKWB
Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Niepokalanowie. Na zdjęciu kard. Józef Glemp prymas Polski i. ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wręczający nagrody laureatom. / fot. Archiwum OKWB

Z perspektywy katechety
Wśród świadectw są także interesujące spostrzeżenia katechetów towarzyszących młodym w konkursowych zmaganiach. W dużej mierze to ich zaangażowanie i świadectwo życia sprawiają, że konkurs biblijny cieszy się takim zainteresowaniem wśród młodych. Warsztaty biblijne, dodatkowe lekcje, spotkania poza szkołą, by studiować z młodymi Pismo Święte, to często ich poczucie misji katechetycznej. „Żadne słowa nie oddadzą atmosfery, która panowała w czasie OKWB (…) Pamiętam entuzjazm młodzieży biorącej udział w zmaganiach na etapie szkolnym. Prześciganie się w znajomości fragmentów z Biblii. Wiem jedno. Nie zdawali sobie wtedy sprawy, że w swoich zmaganiach i rywalizacji przybliżają się do słów Apostoła Pawła, który u kresu swojego życia mówił: Stoczyłem piękną walkę, bieg ukończyłem, wiarę dochowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości. (…) Dziś moi uczniowie biorący udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej głoszą Ewangelię życiem. Sandra jest katechetką, Kamil jest na IV roku w  Wyższym Seminarium Duchownym. Kartki spadające z kalendarza pokazują, jak bardzo zmienia się moje życie przeplatane uśmiechem i łzami, pracą i realizacją zadań, przed którymi stawia mnie Chrystus” – wyznaje katechetka Urszula Kotnowska.

Pamiątkowa fotografia uczestników finału XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej przed bazyliką NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie. / fot. Archiwum OKWB
Pamiątkowa fotografia uczestników finału XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej przed bazyliką NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie. / fot. Archiwum OKWB

Żyć Jego Słowem
Wśród świadectw, które zwracają uwagę, jest bardzo osobiste wyznanie jednego z diecezjalnych koordynatorów konkursu. Mateusz Rutynowski od kilku lat odpowiada za przeprowadzenie eliminacji na poziomie archidiecezji warmińskiej i jako teolog jest członkiem komisji konkursowej odpowiadającej za treść pytań. Przed laty sam był uczestnikiem i finalistą, dziś jest związany z konkursem i z „Civitas Christiana” zawodowo. Jego spisane świadectwo jest właściwie osobistym podziękowaniem Bogu, którego spotkał na kartach Pisma Świętego, także przy okazji udziału w konkursie: „Doprowadziłeś mnie (Panie) do wspaniałej i pięknej przygody, której efektów nigdy bym się nie spodziewał. Wiedziałem, że ten konkurs jest tym, który mnie zbliża do Ciebie i co roku chciałem jak najwięcej chłonąć Twoje słowa, które w kolejnej edycji mi przygotowałeś. Dałeś mi wspaniały prezent, że mogłem dostać się do  finału i cieszyć się z innymi rówieśnikami z Twojej obecności i wspólnoty. Najlepsze przygotowałeś bardzo niedawno. Dałeś mi możliwość stanięcia po drugiej stronie tej przygody i przygotowywania konkursu. Pozwoliłeś mi przejść wszystkie etapy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej i  zająć się jego przygotowaniem, a  przecież byłem jak każdy inny uczestnik. Panie Boże, masz we mnie swoje narzędzie. Kieruj mną jak chcesz. Dałeś mi wszystko w  swoim Słowie. Dziękuję Ci za to”.
Jak widać, podejmowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” konkurs znacznie wykroczył poza ramy organizacji kolejnego projektu-akcji,
a zaczął być odczytywany w kategoriach uczestnictwa w Bożym planie zbawienia. W przywołanym papieskim pozdrowieniu z okazji jubileuszu konkursu biblijnego Ojciec Święty przypomina m.in., że „tylko wierni świadkowie Ewangelii, żyjący każdego dnia Bożą miłością, mogą pomóc innym znaleźć Chrystusa i Nim zachwycić świat”. Na przestrzeni ostatnich lat realizacji konkursu biblijnego i jego owoców wśród młodych – i w  samym środowisku „Civitas Christiana” – widać, jak prawdziwe jest papieskie stwierdzenie, że ewangelizacja wymaga zażyłości ze Słowem. Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w to dzieło – katechetom, ludziom oraz instytucjom – którzy swoim zaangażowaniem w różnych sferach wspierają popularyzowanie Pisma Świętego wśród kolejnych pokoleń polskiej młodzieży.

Marcin Kluczyński

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #jubileusz #Niepokalanów #OKWB #slider #XX Konkurs Biblijny
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej