Relikwie Jana Pawła II przybyły do Gniezna

2014/10/15

Dzień 13 października 2014 roku był szczególną datą w życiu naszego Stowarzyszenia. Tego dnia uroczyście przyjęto podarowane przez kardynała Stanisława Dziwisza relikwie świętego papieża Jana Pawła II. Dar ten został ofiarowany Oddziałowi Stowarzyszenia w Gnieźnie, a jego pozyskanie jest szczególną, osobistą zasługą byłego długoletniego przewodniczącego „Civitas Christiana” w Gnieźnie, Edwarda Frąckowiaka.

Uroczystość, na której gościł Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Tomasz Nakielski, rozpoczęła się o godzinie 10.00 w gnieźnieńskiej siedzibie Stowarzyszenia. Wprowadzający wykład wygłosił ksiądz prałat Jacek Dziel, proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Markowicach, który w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie miłosierdzia w teologii oraz rolę miłosierdzia i nauczania o miłosierdziu w posłudze Jana Pawła II.

Mówił on:
„Miłosierdzie Boże jest czymś nieporównywalnie większym [niż zdolność do czynienia uczynków miłości] – jest to przymiot Boga, przejaw Jego doskonałości. Skłania się On w stronę człowieka i całego stworzenia aby uzupełnić ich braki i wyzwolić z niewoli. Miłosierdzie Boga wyraża się w różny sposób: poprzez Bożą Opatrzność, sprawiedliwość, miłość, dobroć. Miłosierdzie nie może być rozumiane tylko jako jeden z przymiotów Boga – jest ono ściśle związane z życiem człowieka. (…) Pełnia Bożego miłosierdzia objawia się w Jezusie Chrystusie”.

Po wykładzie nastąpiła główna część uroczystości: ksiądz kanonik Jan Kasprowicz – na co dzień asystent kościelny Stowarzyszenia w Gnieźnie, tym razem pełniący funkcję przedstawiciela arcybiskupa gnieźnieńskiego i Prymasa Polski – wniósł w ozdobnym relikwiarzu niewielki fragment sutanny świętego Jana Pawła II. On też przewodził modlitwie, którą licznie zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia w Gnieźnie za pośrednictwem świętego papieża – jak stwierdził Edward Frąckowiak: „teraz fizycznie obecnego pośród nas”– zanieśli w intencji Ojczyzny i całego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Modlono się także o rychłą beatyfikację patrona Stowarzyszenia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na koniec głos zabrał Przewodniczący Tomasz Nakielski, który mówił o planach Stowarzyszenia względem podarowanych relikwii. Mają one peregrynować po wszystkich oddziałach Stowarzyszenia i stać się symbolem, wokół którego gromadzić się będzie wspólnota „Civitas Christiana”, prosząc w modlitwie o rychłą beatyfikację swojego patrona. Przewodniczący wykazał przy tym szereg sytuacji obrazujących ścisły związek postaci Prymasa Tysiąclecia z papieżem Polakiem.

Podsumowaniem uroczystości była Eucharystia dziękczynna, odprawiona przez księdza kanonika Jana Kasprowicza w katedrze gnieźnieńskiej. Wobec wystawionych na ołtarzu relikwii członkowie i sympatycy Stowarzyszenia modlili się razem z mieszkańcami Gniezna. W wygłoszonej na tę okazję homilii kustosz gnieźnieńskiej archikatedry przypomniał, że już od ponad roku relikwie świętego Jana Pawła II znajdują się także w tej świątyni. Wyraził też radość z inicjatywy peregrynacji relikwii świętego, podjętej przez nasze Stowarzyszenie. Wezwał do pogłębiania i wprowadzania w życie papieskiego nauczania. „Mamy dar, ale i obowiązek poczucia się duchowymi spadkobiercami tego wielkiego dziedzictwa, które Jan Paweł II po sobie pozostawił” – mówił.

fot. Szymon Szczęsny

Marcin Polowczyk

Więcej szczegółów na stronie Oddziału Okręgowego “Civitas Christiana” w Poznaniu

mm

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #Dziwisz #Frąckowiak #gniezno #Jan Paweł II #nakielski #relikwie
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej