Rosyjski Kościół Prawosławny mimo sprzeciwu tworzy własne struktury w Afryce

2022/01/4
moscow gbb645fb7e 1920
Źrodło:pixabay.pl

Prawosławny patriarcha Teodor II, który przewodzi Aleksandrii i całej Afryce, potępił postanowienie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z 29 grudnia o utworzeniu własnej struktury w Afryce. Wypowiedz patriarchy opublikowano 2 stycznia w Kairze. Na najbliższym posiedzeniu Synod Patriarchatu odniesie się oficjalnie do decyzji Moskwy. 

Do tej pory cała Afryka stanowiła tzw. obszar kanoniczny Patriarchatu Aleksandrii, inne prawosławne Kościoły lokalne nie miały prawa zakładać tam swoich placówek i tworzyć parafii ani diecezji. Tymczasem Święty Synod RKP na posiedzeniu 29 grudnia ub.r. przyjął pod swoją jurysdykcję 102 księży aleksandryjskich z 8 krajów afrykańskich i utworzył własny egzarchat patriarszy, obejmujący cały kontynent, a w jego ramach powołał do życia dwie eparchie (diecezje): północno- i południowoafrykańską z siedzibami biskupów odpowiednio w Kairze i Johannesburgu.

Patriarchat Moskiewski zaznaczył, że zdecydował się na to z powodu "popadnięcia w rozłam" patriarchy aleksandryjskiego Teodora II, gdy ten w 2019 roku uznał autokefalię Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU), nadaną mu 6 stycznia 2019 r. przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja. Moskwa już wcześniej, bo 15 października 2018 roku, zerwała wspólnotę eucharystyczną z Konstantynopolem, gdy zapowiedział on, że udzieli autokefalii prawosławiu na Ukrainie. RKP za wszelką cenę usiłował nie dopuścić do tego, a gdy mimo wszystko Bartłomiej ogłosił tomos (dekret) w tej sprawie, Kościół rosyjski przy czynnym wsparciu władz państwowych rozpoczął wielką kampanię propagandową przeciw uznawaniu nowego Kościoła lokalnego przez świat prawosławny.

Dotychczas Prawosławny Kościół Ukraiński został uznany, poza Konstantynopolem, także przez Kościoły Grecji, Cypru i Aleksandrii. Hierarchowie moskiewscy przestali wymieniać w czasie liturgii imiona głów tych Kościołów lokalnych, co w praktyce jest równoznaczne z brakiem wspólnoty z danym Kościołem.

Nowo utworzony egzarchat afrykański Patriarchatu Moskiewskiego rozciąga się na całą Afrykę, a w jego skład wchodzą 52 kraje tego kontynentu. Na czele nowej jednostki stanął abp Leonid (Gorbaczow), który zaledwie dwa i pół miesiąca wcześniej został powołany na zwierzchnika nowo utworzonej (też z pogwałceniem zasady terytorium kanonicznego) eparchii erywańskiej i ormiańskiej. Jako egzarcha patriarszy będzie miał tytuł metropolity klińskiego.

Kilka dni po utworzeniu swego egzarchatu na kanonicznym terytorium Patriarchatu Aleksandrii, Patriarchat Moskiewski nie wyklucza utworzenia podobnej rosyjskiej jednostki kościelnej na terenie Patriarchatu Konstantynopola – w Turcji.

Źrodło:ekai.pl

/ut

 

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Rosja #prawosławie #cerkiew #Afryka #Konstantynopol
© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej