Rzeszów: klub społeczeństwo

2019/07/22
dsc00380.jpg

W dniu 24 VI 2019 r. w siedzibie Oddziału Okręgowego w Rzeszowie odbyło się VIII spotkanie „Klubu Społeczeństwo”. Uczestniczyło w nim 10 osób. Spotkanie prowadził przedstawiciel Klubu Społeczeństwa pan Krzysztof Dziduch.

Po powitaniu wszystkich dokonał on wprowadzenia w tematykę spotkania Klubu Społeczeństwa. Następnym punktem było wystąpienie pana Rafała Czupryka dra UR (Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin) pt. : „Posługa myślenia w epoce kryzysu myślenia…”. W wygłoszonym wykładzie zostały ukazane następujące tezy, iż obecnie żyjemy w czasach permanentnego kryzysu myślenia, co wiąże się z odrzuceniem prawdy. Istnieje tendencja do propagowania niepewności, relatywizmu, fałszowania rzeczywistości oraz lansowania namiastek tzw. prawd, które negują ład porządku moralno-etycznego opartego na wartościach chrześcijańskich. Stoimy przed zagrożeniem zanegowania Prawdy Transcendentnej na rzecz kompromisów upatrujących prawdy doczesne jako formę bytowego spełnienia ludzkiego tu i teraz. Na naszych oczach dokonuje się deformowanie etosu ludzkiego opartego na prawie naturalnym na rzecz nowej wizji człowieka oderwanego od Pana Boga. W tym projekcie zanegowania prawdy o istocie ludzkiej stworzonej na obraz i podobieństwo Boże kreuje się nową antropologię mówiącą o człowieku, ale bez osoby ludzkiej jako świadomego podmiotu swoich bytowych praw i obowiązków. Lansuje się pod maską nowych praw człowieka odrzucających prawo wieczne i naturalne tworzenie dyktatu cywilizacji śmierci, której celem jest globalna dyktatura sprowadzająca człowieka do rzeczy, jakiegoś trybiku z którym można zrobić wszystko. Ratunkiem przed takim stanem jest krzewienie posługi myślenia dążącego ku prawdzie i dialogowi z innymi, którzy też są gotowi zrobić wszystko aby zatrzymać ten nowy potop kultury śmierci i zafałszowania osoby ludzkiej. Tym, co zapewnia nam właściwą orientację w myśleniu jest wiara, mądrość, tradycja, religia i „cywilizacja życia” oraz kultura chrześcijańska oparta na pewnych fundamentach Dekalogu, wartości i zasad moralnych wyznaczających kierunki dążeń do Prawdy. Musimy dążyć ku Bożej Prawdzie wbrew wszystkim atakom przeciw niej bo tylko w niej jest nasze zwycięstwo. Niech słowa Pana Jezusa będą dla nas światłem i zachętą do trwania w prawdzie: „Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi” (J 8, 31).

Po prelekcji nastąpiła ożywiona wymiana myśli dotyczących omawianego tematu. Na koniec po podziękowaniu prelegentowi i obecnym za aktywne uczestnictwo, zaproszono wszystkich na kolejne spotkanie Klubu Społeczeństwa planowane po wakacjach w 2019 r.

Krzysztof Dziduch

/md

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#społeczeństwo #spotkanie #wspólnota
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej