Rzymskie przesłanie

2014/10/2

17 lat po wręczeniu przez władze Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” św. Janowi Pawłowi II Oświadczenia Gnieźnieńskiego w Rzymie, Rada Główna Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” pielgrzymowała do Rzymu, by dziękować za pontyfikat św. Jana Pawła II, prosić o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i aby na swoim posiedzeniu przyjąć dokument wskazujący nową perspektywę programową.

Od 15 do 18 września 2014 r. miało miejsce szczególne dla Stowarzyszenia wydarzenie: Rada Główna pielgrzymowała do Rzymu, by dziękować Bogu za wyniesienie na ołtarze papieża Polaka Jana Pawła II, a za jego wstawiennictwem prosić o rychłą beatyfikację patrona Stowarzyszenia, sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Jednocześnie w ramach formalnego posiedzenia Rady Głównej został przyjęty dokument – przesłanie wskazujące perspektywę programową Stowarzyszenia na najbliższe lata. Aktu tego dokonano w miejscu drogim każdemu Polakowi: na cmentarzu żołnierzy polskich u stóp klasztoru Monte Cassino, w 70. rocznicę zwycięskiej bitwy.

Wspomniane wydarzenie poprzedziło intensywne przygotowanie duchowe pielgrzymów. Spotkali się oni na modlitwie i czuwaniu w czterech najważniejszych świątyniach Rzymu: Bazylice św. Piotra, Bazylice św. Jana na Lateranie, Bazylice Matki Bożej Większej i Bazylice św. Pawła za Murami. Głębokie przeżycia religijne wzmacniało wyjątkowe piękno nawiedzanych świątyń i nagromadzonych w nich bezcennych dzieł sztuki o bogatej symbolice chrześcijańskiej. Jednakże największych emocji, które trudno opisać, doświadczyli pątnicy podczas wspólnych i osobistych modlitw przy grobie naszego rodaka Jana Pawła II.

Centrum i zarazem apogeum pielgrzymiego szlaku stanowiła msza święta koncelebrowana przez naszych duszpasterzy pod przewodnictwem papieskiego jałmużnika ks. abp. Konrada Krajewskiego, odprawiona w kaplicy polskiej, w podziemiach Bazyliki św. Piotra, w pobliżu grobu samego Księcia Apostołów i namiestnika Chrystusa na ziemi. Ekscelencja w swojej homilii zwrócił uwagę na potrzebę przyjrzenia się, czym jest prawdziwa miłość i jak powinna się wyrażać. Jej źródłem zawsze winien być Chrystus, bo to On uzdalnia człowieka do ofiary z siebie. Przypominał, że w każdym ludzkim istnieniu trzeba widzieć samego Pana: nie poprzestawać na dawaniu innym tego, co nam zbywa, ale tego, co stanowi dla nas istotną wartość.

Akcentem kończącym pobyt władz Stowarzyszenia w Wiecznym Mieście i zarazem w samym sercu Kościoła była środowa audiencja generalna na placu św. Piotra z udziałem papieża Franciszka. Grupa Stowarzyszenia została tam powitana wśród grona Polaków uczestniczących w audiencji, co stanowiło powód do dumy i satysfakcji. Uczestnicy pielgrzymki byli ubrani w jednakowe koszulki z logiem Stowarzyszenia i trzymali flagi z emblematami organizacyjnymi, a także flagi narodowe i papieskie. To wszystko wraz z okrzykami „Civitas, Civitas Christiana!” sprawiało, że nasi pielgrzymi byli szczególnie widoczni podczas spotkania z Ojcem Świętym.

Papież w swojej katechezie potwierdził, że Kościół jest katolicki i apostolski. Jego powszechność przejawia się w tym, że głosi on Dobrą Nowinę o zbawieniu wszystkim ludziom i różnymi językami w Duchu Świętym. To, że jest apostolski, oznacza, że jest misyjny, a więc wychodzi do wszystkich, nawet najbardziej oddalonych braci, z przesłaniem Chrystusowej miłości, radości i pokoju. Cały Kościół, a więc każdy z nas, winien czuć się posłany do radosnego głoszenia Ewangelii całemu światu.

Zwracając się do Polaków, Franciszek przypomniał o przypadającym 18 września wspomnieniu św. Stanisława Kostki. Zachęcił szczególnie młodych do pójścia w jego ślady: drogą świętości i wierności ideałom ku odważnej obronie najwyższych wartości. Na zakończenie udzielił obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa.

Pielgrzymce od początku patronował asystent kościelny Stowarzyszenia w archidiecezji białostockiej ks. dr Dariusz Wojtecki, który z niezwykłym zaangażowaniem i determinacją włączył się w merytoryczne i techniczne jej przygotowanie. Nie do przecenienia był wkład Zarządu, a szczególnie Agnieszki Pieńkowskiej, w dopięcie wszystkich szczegółów związanych z organizacją pielgrzymki. Oprócz Rady Głównej uczestniczyli w niej członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Zarządu Stowarzyszenia, Zarządu Spółki Grupa Inco, ks. dr Dariusz Wojtecki oraz ks. prof. Stanisław Skobel.

Doświadczenie Kościoła powszechnego, Wspólnoty Stowarzyszenia wzmocnione obecnością świętych filarów Kościoła: Matki Najświętszej, św. Piotra, św. Pawła, a także św. Jana Pawła II, jak również ofiarą krwi tych, którzy pod Monte Cassino walczyli o wolną Polskę, z pewnością pozwolą z nową wiarą i ufnością podejmować trud przemiany życia osobistego, a co za tym idzie – stowarzyszeniowego i narodowego.

Wierzę, że wszystkim naszym poczynaniom patronować będzie już niedługo – o co tak bardzo się modliliśmy i modlimy – błogosławiony Prymas Tysiąclecia.

Romuald Gumienniak

Artykuł ukazał się w październikowym numerze Miesięcznika “Civitas Christiana”

mm

 

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #pielgrzymka #Rada Główna #rzym
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej