Stawiszyn: Debata na temat Katolickiej Nauki Społecznej

2017/11/21
wp-20171118-15-03-16-pro-672x372.jpg

Dnia 18 listopada 2018 roku miała miejsce w Stawiszynie debata pod tytułem “Katolicka Nauka Społeczna dla realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej i rodziny”. Organizatorami spotkania były Oddział Stowarzyszenia w Stawiszynie oraz pani burmistrz Justyna Urbaniak.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 15 w sali posiedzeń Rady Miejskiej wystąpieniem, w imieniu pani burmistrz, sekretarza Kierownictwa Urzędu Gminy, pani Agnieszki Morawskiej. Burmistrz Stawiszyna jest żywo zainteresowana kwestiami socjalnymi.  W ostatnim czasie Urząd Gminy podjął się rewitalizacji (społecznej) w mieście, która ma za zadanie wspomóc mieszkańców gminy, zwłaszcza tych, którzy z różnych powodów nie partycypują w pełni w życiu społecznym i kulturalnym. Rewitalizacja bowiem zaczyna się na ludziach i kończy się na ludziach – mówiła pani sekretarz – Marzy nam się piękna przestrzeń, która jednak bez ludzi pozostanie martwa. Marzy nam się także utworzenie Spółdzielni Socjalnej. Pani Morawska podkreśliła także, że urzędnicy sami nic nie zrobią, potrzeba ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz szerokiej inicjatywy obywatelskiej.

Następnie głos zabrał pan Karol Irmler, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Civitas Christiana w Poznaniu, który przedstawił pokrótce idee  i cele, które przyświecają Katolickiemu Stowarzyszeniu “Civitas Christiana”, oraz omówił pojęcie i zadania Katolickiej Nauki Społecznej. Zgodnie Oświadczeniem Gnieźnieńskim z 1997 roku Stowarzyszenie realizuje się poprzez  upowszechnianie nauki społecznej Kościoła i działalność na polu formacji katolicko-społecznej oraz przez aktywność na trzech głównych polach: rodziny, kultury i samorządu. Katolicka Nauka Społeczna natomiast stanowi dyscyplinę naukową, której przedmiotem jest godność osoby ludzkiej z jej nienaruszalnymi prawami oraz wspólnoty, do których ta jednostka przynależy z natury lub ze względu na organizację społeczeństwa. Katolicka Nauka Społeczna zabiega o prawdziwy postęp człowieka i społeczeństwa – powiedział pan Irmler.

W dalszej części spotkania referat pt. Katolicka Nauka Społeczna inspiracją do realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej i rodziny wygłosił ks. dr Jakub Piotrowski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Stawiszynie. Rodzina w Społecznym Nauczaniu Kościoła pełni funkcje nie tylko prokreacyjna, ale także formacyjną oraz ma przygotowywać do życia społecznego – mówił  prelegent. Przedstawił on liczne przemiany, które dokonują się w rodzinie, i które osłabiają jej znaczenie. Są to na przykład: 1) industrializacja, urbanizacja i indywidualizacja, 2) Wyludniająca się wieś i małe miasteczka, emigracja do dużych miast i za granicę, 3) lekceważenie zasady nierozerwalności małżeństwa, 4) rozumienie płciowości i seksualności na sposób konsumpcyjny, 5) wiara i jej prywatyzacja, relatywizm, oraz wiele innych. Pomoc społeczna nie może zastępować funkcji rodziny i uzależniać jej od państwa. Pracowników instytucji socjalnych powinny cechować: przenikliwość i wrażliwość na różne przejawy dysfunkcji, godne i przyjazne podejście do człowieka, oraz zdrowy kręgosłup moralny. Powinni oni wyraźnie kierować się dekalogiem (jeśli są wierzący) i prawem naturalnym (niewierzący). Najważniejsze jest podanie potrzebującym nie ryby, lecz wędki, aby odkrywszy swoje zdolności i możliwości, potrafili oni prowadzić samodzielne i odpowiedzialne życie.

Następną część stanowiła ożywiona dyskusja. Stwierdzono na przykład, że zasada pomocniczości wymaga, aby państwo nie angażowało się bezpośrednio w życie rodziny, jeśli nie zachodzi wyraźna dysfunkcja lub patologia. Podniesiono kwestię roli asystentów rodzinnych, którzy potrafią podchodzić do ludzi, dotkniętych problemami, z wyrozumiałością i należnym osobie szacunku. Podano kilka przykładów, gdzie Katolicka Nauka Społeczna jest z powodzeniem realizowana w zakresie pomocy społecznej i rodzinie, jak na przykład w Kłecku i Środzie Wlkp.

Debata zakończyła się nadzieją na dalsze wspólne spotkania, które będą inspirować do skutecznych działań społecznych.

Piotr Ewertowski, fot. Piotr Ewertowski

/ss

Szczesny Szymon

Szymon Szczęsny

Historyk, ekonomista, podróżnik. Członek Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Agnieszka Morawska #Civitas Christiana Stawiszyn #Justyna Urbaniak #Karol Irmler #Katolicka Nauka Społeczna #KNS #Piotr Ewertowski
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej