V Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich

2013/09/30

Zawierzajmy przyszłość Chrystusowi

Tym razem wielkopolscy samorządowcy, którzy w swych małych ojczyznach budują pamięć o bł. Janie Pawle II i ożywiają papieskie nauczanie w lokalnych społecznościach, spotkali się w Obornikach nad Wartą.

 

W spotkaniu uczestniczył metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z terenu Wielkopolski z przewodniczącym Oddziału w Poznaniu – Karolem Irmlerem, inicjatorem Wielkopolskiego Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich – Włodzimierzem Chrzanowskim z Wolsztyna, samorządowcy z Obornik Wielkopolskich, Wrześni, Grodziska Wielkopolskiego, Środy Wielkopolskiej, Puszczykowa, Nowego Tomyśla, Czarnego Lasu, nauczyciele ze szkół katolickich, księża, społecznicy, działacze kulturalni.

Istotą tej inicjatywy jest podtrzymywanie żywej pamięci o Papieżu-Polaku jako głosicielu uniwersalnych prawd, obrońcy wartości chrześcijańskich. Wyrazem tej postawy jest nadawanie bł. Janowi Pawłowi II tytułu honorowego obywatela wielu miejscowości, stawianie pomników, nadawanie szkołom, ulicom, placom jego imienia.

W Wielkopolsce inicjatywa ta przybrała formę zorganizowanego ruchu na poziomie samorządów. Wielkopolscy samorządowcy podejmują działania mające na celu pogłębianie zaangażowania społeczno-religijnego w ich małych ojczyznach i wymianę doświadczeń.

Abp Stanisław Gądecki w słowie do zebranych podkreślił, że to dzięki takim działaniom umacnia się i pogłębia pamięć o Janie Pawle II, jego pojmowaniu i realizacji człowieczeństwa. Chrześcijańska zaś pamięć obejmuje Boga, historię zbawienia, Ojczyznę, dzieła ludzkie i konkretnego człowieka i oznacza otwieranie się na łaski Boże, szukanie dobra, prawdy i duchowej mocy. Czyniąc zaś to, samorządowcy stają się strażnikami chrześcijańskiej pamięci, której trwanie jest fundamentem kultury polskiej, opartej na wartościach chrześcijańskich.

Karol Irmler, przewodniczący Oddziału „Civitas Christiana” w Poznaniu, wskazywał, że forum służy wymianie doświadczeń z działań i przedsięwzięć służących umacnianiu żywej pamięci o bł. Papieżu, przypominaniu ludziom o obowiązkach płynących z papieskiego patronatu.

Pierwszy w Wielkopolsce tytuł honorowego obywatela nadała Janowi Pawłowi II Rada Miasta Wolsztyna na wniosek radnego Włodzimierza Chrzanowskiego. On też jest pomysłodawcą i organizatorem spotkań Forum, które po raz pierwszy obradowało pięć lat temu w Wolsztynie pod hasłem: „Polska Jana Pawła II w nauczaniu podczas papieskich pielgrzymek do Ojczyzny”. Kolejne sesje Forum były poświęcone papieskiemu nauczaniu o miłości do małej ojczyzny, sprawom edukacji, pojmowaniu wolności.

W przyszłości samorządowcy zamierzają w ramach Forum podejmować sprawy papieskiego widzenia kultury ojczystej w wymiarze małej ojczyzny.

Istotne jest w tej inicjatywie poszukiwanie coraz to nowych i doskonalszych form upamiętniania duchowego i materialnego postaci i nauczania Jana Pawła II. Wychodząc temu naprzeciw, ks. prof. Andrzej Draguła z Uniwersytetu Szczecińskiego omówił sposoby upamiętniania i znaki pamięci obecne w naszej wierze. Przypominają one o istocie chrześcijaństwa i polskości. Te symboliczno-materialne formy upamiętniania powinny się wyróżniać pięknem tak estetycznym, jak i teologicznym. Dotyczy to również pomników Jana Pawła II, z których wiele jest nieudanych, obrazów, książek, albumów i innych pamiątek związanych z Janem Pawłem II. Wszystkie one powinny bowiem dobrze służyć potrzebom duszy i być wyrazem wiary w Bożą opiekę, podtrzymywać pamięć o tym, co nam pozostawił w spuściźnie Jan Paweł II.

Dr Tomasz Terlikowski, redaktor portalu Fronda dowodził, że pamięć o Janie Pawle II powinna przede wszystkim wpływać na indywidualne wybory Polaków i świadomość naszej wspólnoty narodowej. Najważniejszym przesłaniem papieskim pozostaje dla nas właściwe pojmowanie i rozumienie wolności. Papież nauczał, że dobre pojmowanie wolności oznacza przestrzeganie prawa naturalnego. Złe zaś pojmowanie i praktykowanie wolności prowadzi do zniewolenia. Przestrzegał, że konieczne jest wybieranie między dobrem a złem w zgodzie z sumieniem. Realizować się to powinno w rodzinie. W rodzinie też najpierw realizuje się służba drugiemu człowiekowi i postawa miłości, odpowiedzialności i solidarności, gwarantujące zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego. To pociąga za sobą przemianę serc, bez której nie sposób przezwyciężać struktur grzechu i dostrzegać w każdym człowieku brata. Sens społeczny takich postaw dobrze uchwycił św. Paweł apostoł w słowach: jedni drugich brzemiona noście.

Jan Paweł II dobrze rozumiał, że w działaniach społecznych trudno uniknąć sporów, dlatego wskazywał, że spory nie mogą przekreślać człowieka, powinny zaś ukazywać błędność jego postaw, poglądów. Chodzi tu zatem o walkę o i za kogoś, a nie przeciw drugiemu człowiekowi. Podobnie praca ludzka nie może być postrzegana tylko, jako źródło osobistych korzyści, ale winna być narzędziem i drogą do korzyści społecznych i korzyści rodziny.

Nade wszystko zaś należy uznać patronat bł. Jana Pawła II za wezwanie do wierności Chrystusowi. To bowiem zadecyduje o naszej przyszłości, również w małych ojczyznach. Przyszłość naszych małych ojczyzn, ale i Polski może być tylko w wierności Chrystusowi. W przeciwnym wypadku Polski może nie być w ogóle.

ZK

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej