VIII Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich w Ostrowie Wielkopolskim

2016/10/26
dscf5090.jpg

Tegoroczne Forum odbywało się pod hasłem „Jan Paweł II wychowanie ku wartościom” i uwzględniało trzy istotne zagadnienia: nauczanie Jana Pawła II w zakresie personalistycznej koncepcji wychowania, myśl pedagogiczną prymasa Stefana Wyszyńskiego, którego w tym roku przypada 35 rocznica śmierci i 115 rocznica urodzin oraz hasło kolejnego XVI Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”.

Zasadniczym założeniem każdego Forum jest przypomnienie o znaczeniu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II dla kultury polskiej, ukazania Jego patriotyzmu, wizji funkcjonowania społeczeństwa, państwa i Narodu, ale także pozytywnego wpływu Jego osobowości – poety, sportowca, filozofa i mistyka na różne pokolenia Polaków.

 slider-forum-2016-e-civitas

Forum służy też prezentacji dorobku i aktualnych działań lokalnych samorządów i instytucji samorządowych oraz wymianie doświadczeń w zakresie podejmowanych u siebie różnych „inicjatyw papieskich”; tych zwłaszcza, które ewidentnie służą integracji środowiska lokalnego wokół postaci Jana Pawła II.

ostrow-wlkp-2016-2Dlatego też każde Forum składa się z dwóch części. Część pierwsza odnosi się do papieskiego nauczania obejmującego wiele dziedzin życia społecznego. Druga część, to dyskusja i poszukiwanie odpowiedzi na zasadnicze pytanie, w jaki sposób z tego ogromnego bogactwa nauczania wydobyć wskazania dla rozwoju społeczności lokalnych, a później je realizować w konkretnej rzeczywistości społecznej w wymiarze samorządowej polityki prorodzinnej, rozwoju lokalnej kultury, a także wychowania młodego pokolenia.

ostrow-wlkp-2016-6Otwierając VIII Forum Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek przybliżyła ideę samorządowego Stypendium im. Świętego Jana Pawła II – Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które funkcjonuje od blisko 10 lat. Podkreśliła, że stypendium w dużej mierze wpisuje się w ideę wychowania ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Jest to stypendium o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Kryterium uprawniającym do jego otrzymania jest wysoka średnia ocen oraz wyjątkowe uzdolnienia ucznia. Stypendium mogą otrzymywać również uczniowie spoza Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczający do ostrowskich szkół.

ostrow-wlkp-2016-13Pierwszy referat „Myśl pedagogiczna Prymasa Tysiąclecia fundamentem atrakcyjnej pedagogii Świętego Jana Pawła II” wygłosiła pani prof. dr hab. Alina Rynio z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pani profesor podjęła się niełatwego zadania ukazania wspólnych źródeł, a następnie wspólnej wzajemnie przenikającej się myśli pedagogicznej Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Papieża Jana Pawła II. „Prymasowska jak i papieska pedagogia – podkreśliła – mając swoje podstawy antropologiczne jest atrakcyjna i może być traktowana, jako źródło nadziei dla współczesnych, gdyż pozwala na miarę współczesnych czasów wypracować całościową wizję wychowania człowieka. Obydwa te przesłania nabierają szczególnej aktualności dziś i wskazują na potrzebę przywrócenia należytego porządku ludzkiemu poznaniu, wierze i działaniu nie mówiąc o wychowaniu rozumianym, jako proces “wzrastania w człowieczeństwie”, realizujący się w oparciu o „prawdę o osobie”, którą wychowawca powinien rozpoznać a wychowanek przyjąć. A jest to szczególnie konieczne, gdyż żyjący współcześnie człowiek ucieka często od rzeczywistości, od historii, od obecności i siły słów, które oceniają wartość jego życia. Uciekając od osądu prawdy, zatrzymuje się często na uprzedzeniach, nihilizmie, instynktowności i braku odpowiedzialności w życiu moralnym, religijnym, rodzinnym i społecznym”.

ostrow-wlkp-2016-17

Z kolei ks. prof.. dr hab. Jan Przybyłowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w swoim wystąpieniu „Wychowanie do miłosierdzia” podkreślał, że najważniejsze w procesie wychowania jest przekazywanie mądrości nie w formie czystej wiedzy, ale przełożenie owej mądrości na praktykę. Tu najbardziej skuteczną metodą może być wychowanie organiczne polegające na tym, że wychowawca pomaga wychowankowi w rozwoju wewnętrznym, stara się poznać i zrozumieć tego wychowanka, a później go ukształtować zgodnie z jego psychiką. W procesie wychowania młodego człowieka i kształtowania w nim wrażliwości na potrzeby innych warto rozwinąć i rozróżnić takie pojęcia jak: sprawiedliwość, miłosierdzie I miłość.

ostrow-wlkp-2016-23

W drugiej dyskusyjnej części VIII Forum zatytułowanej „Wychowanie bez porażek w praktyce” uczestniczyli: s. dyr. Dorota Grzywacz z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim, Małgorzata Lucińska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, dr inż. Wojciech Góra z Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, dyr. Genowefa Wasiak z Liceum Ogólnokształcącego im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opalenicy, Katarzyna Dziamska z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, dyr. Jacek Maćkowiak z Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice – dzieciom” im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie oraz Marian F. Nowak z Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Uczestnicy dyskusji zaprezentowali wiele ciekawych inicjatyw, które w praktyce realizują wskazania płynące z papieskiego nauczania, szczególnie w zakresie wychowania młodzieży. Są to między innymi: akcja społeczna „Twoje Dziecko – Wielka Sprawa, przeprowadzona w parafiach Archidiecezji Poznańskiej, działanie edukacyjne, „Szkoła przyjazna rodzinie – rodzina przyjazna szkole”, wychowanie do miłosierdzia poprzez działalność szkolnego wolontariatu. Pokazano także na przykładzie szkół im. Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, w jaki sposób można realizować w procesie wychowania ideały wychowawcze tych dwóch wielkich Polaków. Na zakończenie tej części zaprezentowano bogato ilustrowaną książkę „Święty Jan Paweł II bliżej nas…, książkę, która ukazuje z nie tylko związki Karola Wojtyły a później Jana Pawła II z Ziemią Ostrowską, ale też pokazuje przywiązanie Ostrowian do dziedzictwa, które pozostawił Wielki Papież.

Od Świętego Jana Pawła II wciąż możemy się uczyć, zagłębiając się i reflektując Jego nauczanie i aplikując je w naszą codzienność, aby te wszystkie, pomniki, nazwy ulic, placów, szkół, nie były jedynie jednorazową akcją, ale inspiracją a nawet zobowiązaniem do różnych działań ukazujących papieskie nauczanie i nieustannego odkrywania jego bogactwa.

podziekowanie-forum-wicemarszalek-krzysztof-grabowski

Karol Irmler, fot. Szymon Szczęsny

/ss

Szczesny Szymon

Szymon Szczęsny

Historyk, ekonomista, podróżnik. Członek Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Beata Klimek #Civitas Christiana Poznań #dr inż. Wojciech Góra #forum #Genowefa Wasiak #Jacek Maćkowiak #Karo Irmler #Katarzyna Dziamska #ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski #Małgorzata Lucińska #Marian F. Nowak #Ostrów Wielkopolski #prof. dr hab. Alina Rynio #rodzina #s. Dorota Grzywacz #samorządowość #Św. Jan Paweł II #szkoła #wychowanie
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej