Wolsztyn: Ksiądz Leopold Zygarłowski: kapłan – patriota i społecznik

2018/11/20
img-20181115-100612.jpg

Te trzy ważne przymioty – kapłaństwo, patriotyzm i społecznikostwo,  znalazły się w inskrypcji, odsłoniętej dnia 14 listopada na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wolsztynie tablicy, upamiętniającej zasłużonego dla sprawy Niepodległości księdza Leopolda Zygarłowskiego – proboszcza parafii farnej w Wolsztynie w l. 1906 – 1924 i dziekana ówczesnego dekanatu zbąszyńskiego, do którego należała wolsztyńska parafia.

Tablica na elewacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolsztynie.

Jednym z głównych inicjatorów tego przedsięwzięcia, obok Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i wspomnianej Szkoły, był miejscowy Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Miejsce i data odsłonięcia tablicy, nie były przypadkowe. To właśnie 14 listopada 1920 roku, ksiądz Zygarłowski poświęcił budynek tej szkoły, na co władze pruskie uprzednio nie pozwalały, mimo że była to szkoła katolicka.

W Wolsztynie rozwijał on wszechstronną działalność społeczną. Na organizowanych licznych wiecach, wygłaszał płomienne mowy w obronie polskiej nauki religii; aktywny był w polskim ruchu wyborczym jako członek a później prezes komitetu wyborczego na ówczesny powiat babimojski. Podczas I wojny światowej, uczestniczył  w działaniach ogólnospołecznych, zbierał np. w parafii składki na głodującą ludność Królestwa Polskiego, czynny był w akcjach organizacji charytatywnych – w Towarzystwie Pań św. Wincentego a Paulo w Wolsztynie oraz w Związku Towarzystw Dobroczynności w Poznaniu.

Grób ks. Leopolda Zygarłowskiego na cmentarzu parafialnym w Wolsztynie.

W czasie Powstania Wielkopolskiego współpracował z oddziałami powstańczymi, mimo ciągłej obserwacji pruskiej policji; żądał też bezwarunkowej kapitulacji  Niemców w Wolsztynie. 5 stycznia 1919 roku, uczestniczył w rokowaniach rozjemczych z dowódcami oddziałów niemieckich, na mocy których oddziały polskie i niemieckie opuściły Wolsztyn. Jego podpis widnieje na zachowanym do dziś dokumencie rozjemczym. Po odzyskaniu niepodległości nadal był czynny  w życiu społeczeństwa wolsztyńskiego. Często w kościele wygłaszał patriotyczne kazania; szczególną uwagę zwracał na patriotyczne wychowanie i kształtowanie charakterów młodzieży szkolnej. Angażował się w ruch spółdzielczy, rzemieślniczy i przemysłowy. Należał też do Poznańskiego Towarzystwa  Przyjaciół Nauk.

Z jego inicjatywy powstał w 1923 roku Społeczny Komitet Budowy Pomnika Powstańców w Wolsztynie. Ksiądz  Zygarłowski zmarł  18 maja 1924 roku. Spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym. W „Kurierze Poznańskim” we  wspomnieniu o zmarłym napisano wówczas, że ten zasłużony kapłan „potrafił obronić polskość parafii, mimo nacisków władz niemieckich…

Włodzimierz Chrzanowski (fot.)

/ss

Szczesny Szymon

Szymon Szczęsny

Historyk, ekonomista, podróżnik. Członek Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#100-lecie niepodległości #historia #ks. Leopold Zygarłowski #patriotyzm #Włodzimierz Chrzanowski #Wolsztyn
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej