Wolsztyn: Włodzimierz Chrzanowski – Zasłużony dla Niepodległości

2018/11/13
dsc-0864.jpg

Kilkanaście dni przed głównymi obchodami 100. rocznicy odzyskania Niepodległości, Włodzimierz Chrzanowski, decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, otrzymał status osoby represjonowanej z powodów politycznych. Otrzymał też odznakę honorową działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych „Za zasługi dla Niepodległości 1956 – 1989”.

Włodzimierz Chrzanowski – rocznik 1949, absolwent Wydziału Teologicznego KUL i Podyplomowych Studiów na UJ, od 1983 roku był najpierw członkiem Stowarzyszenia PAX, a dziś jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – przewodniczącym Oddziału w Wolsztynie. W okresie od sierpnia 1980 do 13 grudnia 1981, był aktywnym działaczem Solidarności Pracowników Oświaty. Po wprowadzeniu stanu wojennego, wobec nie podporządkowania się jego rygorom i nie zaprzestania działalności związkowej, został dyscyplinarnie zwolniony z pracy w administracji samorządowej. Wobec czynionych przeszkód z zatrudnieniem, podjął ostatecznie „bezpieczną” dla władz pracę  w charakterze stróża – dozorcy w Wytwórni Wód Gazowanych Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wolsztynie; nękany często nocnymi kontrolami milicji, po kątem sumienności wypełniania obowiązków. W lutym 1983 roku, przysłowiową „rękę podało mu” Stowarzyszenie PAX, zatrudniając go na etacie instruktora.

Jednym z zadań powierzonych mu w Katolickim Stowarzyszeniu “Civitas Christiana” było dbanie o właściwą formację członków na terenie Wielkopolski. Włodzimierz Chrzanowski jest również pomysłodawcą Wielkopolskiego Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich, w którego dotychczasowych dziesięciu edycjach uczestniczyli samorządowcy chcący postępować zgodnie z nauczaniem św. Jana Pawła II.  Zrealizował także wiele z  projektów dotyczących kultywowania historii lokalnej. W ostatnich latach jego zaangażowanie “przywróciło” społeczeństwu Wolsztyna m.in. świadomość roli jaką dla regionu odegrali miejscowi, wybitni kapłani: bł. ks. Józef Kut, ks. prał. Antoni Gryczka, ks. Teodor Lerch, czy ks. Benedykt Tomiak. Jest autorem książki: Błogosławiony ks. Józef Kut – kapłan i męczennik oraz redaktorem publikacji Przedeptane ścieżki Madagaskaru – O. Mariusz Kasperski OMI.  Artykuły jego autorstwa ukazywały się także na łamach Miesięcznika “Civitas Christiana” oraz w portalu e-civitas. Po 35 latach pracy etatowej, pełniąc w Stowarzyszeniu różne funkcje, przeszedł na emeryturę. Nie zakończył jednak swej w nim aktywności. Efektem jego zaangażowania będzie odsłonięcie 14 listopada tablicy kolejnego duchownego – zasłużonego w Powstaniu Wielkopolskim i dla sprawy Niepodległości – ks. Leopolda Jana Zygarłowskiego – proboszcza wolsztyńskiego w latach 1906 – 1924.  W najbliższym czasie planowana jest również promocja książki “Cmentarze nieistniejących cmentarzy”, wydawanej przez IH UAM, a będącej podsumowaniem dotychczasowych badań i konferencji jaka miała miejsce w ubiegłym roku.

Po 1989 roku Włodzimierz Chrzanowski był dwukrotnie radnym Rady Miejskiej w Wolsztynie. W uznaniu jego aktywności w zakresie inicjowania i przeprowadzania wielu przedsięwzięć katolicko – społecznych o wymiarze archidiecezjalnym, został wyróżniony w 2015 roku, przez abp. Stanisława Gądeckiego – Metropolitę Poznańskiego, medalem „Optime  Merito Archidioecesis Posnaniensis”, czyli „Za Szczególne Zasługi dla Archidiecezji Poznańskiej”. Rok wcześniej za zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego, otrzymał tytuł „Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego”.

Szymon Szczęsny, fot. archiwum rodzinne Włodzimierza J. Chrzanowskiego

/ss

Szczesny Szymon

Szymon Szczęsny

Historyk, ekonomista, podróżnik. Członek Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#bł. ks. Józef Kut #ks. abp Stanisław Gądecki #ks. Benedykt Tomiak #ks. Leopold Jan Zygarłowski #ks. prał. Antoni Gryczka #ks. Teodor Lerch #Św. Jan Paweł II #Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich #Włodzimierz Chrzanowski
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej