Wręczono Nagrodę Peregryna z Opola 2015

2015/10/10

Profesor Włodzimierz Kaczorowski, siostra Margarita Cebula oraz państwo Urszula i Piotr Dziamarscy są laureatami tegorocznej nagrody Peregryna z Opola – za umiłowanie sprawiedliwości, przyznawanej przez opolski Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”. Wręczenie statuetek laureatom nastąpiło 7 października br. podczas XI Opolskiego Colloquium Prawno-historycznego na zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

Uroczystość wręczenia nagrody Peregryna z Opola – za umiłowanie sprawiedliwości rozpoczęło wystąpienie przewodniczącego Rady Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu Macieja Szepietowskiego. Przewodniczący wspomniał o idei nagrody Peregryna, która przyznawana jest za szczególne umiłowanie sprawiedliwości na polu społecznym. Następnie głos zabrał przewodniczący Kapituły ks. dr Piotr Sadowski, który wyjaśnił motywy przyznania tegorocznych statuetek. I tak profesor Włodzimierz Kaczorowski został uhonorowany za ukonkretnianie sprawiedliwości na polu naukowym i dydaktycznym oraz krzewienie wrażliwości prawno-historycznej. Za perfekcyjność i wychowanie młodej kadry naukowej, szeroki horyzont badawczy i ustawiczny rozwój naukowy. Tegoroczne wręczenie statuetek Peregryna było połączone z obchodami jubileuszu pana profesora. Siostra Margarita Cebula ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety została wyróżniona za przygotowanie procesu beatyfikacyjnego bł. Marii Luizy Merkert oraz popularyzowanie wiedzy o życiu zakonnym, historii zgromadzenia i regionu, połączone z ponad 20-letnią pracą historyczno-archiwistyczną. Za umiłowanie człowieka, nieskazitelność charakteru oraz dyscyplinę zakonną pełną poświęcenia. Natomiast państwo Urszula i Piotr Dziamarscy zostali nagrodzeni za zaangażowanie społeczne w kształtowaniu wartości chrześcijańskich i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, oraz za bezinteresowność i poświęcenie w przygotowaniu młodych ludzi do życia w rodzinie i społeczeństwie. Za poświęcenie w obronie życia poczętego, aż po naturalny kres.

Następnie odczytano laudacje ku czci nagrodzonych. Dr Andrzej Koziar naświetlił zgromadzonym sylwetkę siostry Margarity Cebuli. Podkreślił niebywałą skromność laureatki, a także zwrócił uwagę na jej przykładne praktykowanie cnót zakonnych. Dr Koziar wskazał na wielki wkład siostry Margarity w proces beatyfikacyjny Marii Luizy Merkert. Kolejny laudator Maciej Tomaszczyk, przybliżył zebranym działalność państwa Dziamarskich. W swoim wystąpieniu zaakcentował aktywność pedagogiczną państwa Urszuli i Piotra. Podkreślił, iż są to ludzkie ze wszech miar sprawiedliwi i w pełni zasługują na wyróżnienie. Ks. dr Piotr Sadowski – przewodniczący Kapituły – wygłosił laudację ku czci pana profesora Włodzimierza Kaczorowskiego. Z uznaniem wyrażał się zarówno o jego licznych dokonaniach jako naukowca, jak również nakreślił sylwetkę Profesora jako wspaniałego człowieka rozmiłowanego w sprawiedliwości.

Wręczenie nagrody uświetnił swoim wystąpieniem artystycznym zespół Camerton-Bis z Opola pod batutą pana Józefa Pixy. Uroczystość poprowadził dr Michał Kosche, członek Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu.

Michał Kosche
fot. Michał Urbańczyk

 

 

mk

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #Maciej Szepietowski #Michał Kosche #Nagroda Peregryn z Opola 2015 #prof. Włodzimierz Kaczorowski #s. Margarita Cebula #Urszula i Piotr Dziamarscy z Byczyny #XI Opolskie Colloquium Prawno-historyczne
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej