Znamy już laureatuów tegorocznej Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka!

2023/06/12
CCH 5363 kadr
Fot. Marta Karpińska

26 kwietnia w Warszawie obradowała Kapituła 76. Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka.

Gremium pod przewodnictwem JE ks. bp. prof. Michała Janochy – przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, w składzie: JE ks. bp prof. Andrzej Franciszek Dziuba, JE ks. bp. dr Wiesław Alojzy Mering, ks. dr Dariusz Wojtecki, Sławomir Józefiak, Tomasz Nakielski i Maciej Szepietowski – sekretarz Kapituły poinformowało, że spośród zgłoszeń, nominacje do Nagrody uzyskała p. Alicja Węgorzewska, prof. Wojciech Kudyba, Włodzimierz Jacek Pawlik, Środowisko warsztatów ikonowych Nowica, Tygodnik „Gość Niedzielny”, Fundacja im. Cyryla i Metodego – Tato.Net oraz Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej w Mocarzewie. 

Kapituła przyznała tegoroczną Nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” następującym Laureatom:

Środowisku warsztatów ikonowych NOWICA – za niestrudzone budowanie artystycznych i religijnych mostów pomiędzy Polakami i Ukraińcami oraz narodami sąsiednimi, pomiędzy katolikami obrządku łacińskiego i greckiego a prawosławnymi oraz za wybitny wkład w rozwój współczesnego malarstwa ikonowego.

Fundacji im. Cyryla i Metodego – TATO.NET – za wieloletnią aktywność na rzecz kształtowania postaw świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa, wkład w rozwój kompetencji ojcowskich współczesnych mężczyzn i podejmowanie działań inspirujących do przeżywania ojcostwa jako życiowej pasji.

Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. Matki Celiny Borzęckiej w Mocarzewie – za codzienne łączenie wiary w Boga z życiem oraz ludzką pomoc sercom proszącym o pomoc, w duchu miłosierdzia i ewangelicznej zasady: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną dla Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego profesora teologii z zakresu biblistyki, człowieka dialogu, który na wiele sposobów zaangażowany jest w przezwyciężanie bolesnej przeszłości i kształtowanie przyszłości w duchu wzajemnego poszanowania i pojednania, nieustannie zabiega o duchową jedność Europy, stając się dla wielu ludzi mistrzem i przyjacielem.

Wręczenie Nagrody odbędzie się podczas uroczystej Gali 15 czerwca w Warszawie. Serdecznie gratulujemy Laureatom!

/mdk

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Nagroda Pietrzaka #NOWICA #Dom Mocarzy #tato.net #abp. Henryk Muszyński
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej