Życie wiarą, to życie konkretem

2015/02/16

Na kolejnym spotkaniu z cyklu “Jaka jest moja wiara?” o sakramencie chrztu, jego skutkach i zobowiązaniach z niego wynikających, z  ekspresją, mówił ks. ppłk Stefan Zdasienia

Rozpoczynając wykład ks. Stefan przypomniał kwintesencję wiary – najkrótszą jej definicję wrażoną w słowach Maryi: “Oto ja służebnica Pańska”. Życie wiarą, to życie konkretem, czyli Ewangelią – mówił. Mamy iść za Tym, który jest “Drogą, Prawdą i Życiem” każdego z nas. Ale przy tym mamy pamiętać, że wiara nie może służyć do posługiwania się Bogiem, lecz ma być służeniem Bogu.

Jak zatem wejść na drogę wiary, rozwijać ją, doskonalić i na niej wzrastać? Poprzez sakramenty święte, które przecież są znakiem spotkania i zjednoczenia Boga z człowiekiem. Ks. podpułkownik zwrócił uwagę, że każdy sakrament jest nie tylko osobistym przeżywaniem spotkania z Jezusem, ale ma charakter społeczny. Wynika to z natury człowieka – istoty społecznej. Dlatego też sakramenty są rzeczywistością całej wspólnoty.

Pierwszym, ale wciąż aktualizującym się sakramentem, w którym otwiera się przestrzeń aktywnego bycia z Chrystusem jest chrzest święty. Ks. Stefan przypomniał nam skutki tego sakramentu i zaznaczył jednocześnie, że aby mógł on działać, musi istnieć element współpracy człowieka z Bogiem. Następnie – zauważa – otrzymujemy dary:

– serce wiary, czyli łaskę uświęcającą

– pomoc Bożą do spełniania dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia – łaskę uczynkową oraz sakramenty, spotkanie,
– Bożą pomoc do wypełniania zadań wypływających z sakramentów

Musimy otworzyć się na te dary, przyjąć je, a zaczną w nas działać. Im więcej sakramentów, tym więcej łask i więcej…zobowiązań! Jakich?

Po pierwsze, winniśmy się troszczyć o życie w łasce uświęcającej, inaczej mówiąc, by Bóg miał w nas swoje miejsce. Kolejnym zadaniem jest troska o życie według nauki Bożej, czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytanie “jak żyć?”. Powinniśmy, więc sięgać po Pismo Święte i literaturę religijną. Ks. Zdasienia zauważył, że nie szukając Bożych rozwiązań grozi nam zawiniona ignorancja.

Trzecim zadaniem wynikającym z chrztu jest uczestnictwo w życiu Kościoła i świadectwo wiary – świadectwo życia, miłości i szacunku Boga i człowieka. Dziś nam tego brakuje, a jednocześnie bardzo potrzeba.

Nie zamieniajmy życia na bylejakość – apeluje ks. Stefan – i angażujmy się w życie parafii, wspólnot czy stowarzyszeń! Nie bójmy się, rozmawiajmy o wierze, uczmy się tego, odpowiadajmy pozytywnymi przykładami i nimi bądźmy!

Zatem zapraszamy do naszej “civitasowej” wspólnoty, by w niej również móc realizować zadania wynikające z sakramentów świętych.

A kolejne spotkanie pt. “Wiara wymaga dojrzałości i odpowiedzialności, czyli o sakramencie bierzmowania i małżeństwa” już 5 marca!

Joanna Marchel

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #ks. ppłk Stefan Zdasienia #sakramenty #spotkania #wiara
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej