Home / Z archiwum / civitas christiana – 6-7/2006

civitas christiana – 6-7/2006

KOSZALIN

Pismo Święte to Księga życia. Odczytywane słowa prawdy są jak ziarno rzucane w ludzkie serca. Wymagają zrozumienia i kontemplacji. Aulę Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie wypełniła młodzież szkół średnich. To tutaj rozegrano diecezjalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Ośrodek Młodych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Na najlepszych, którzy przejdą wszystkie trzy etapy: szkolny, diecezjalny i ogólnopolski, czekają atrakcyjne nagrody, m. in. indeksy na studia.

W pierwszym etapie, przebiegającym na terenie naszej diecezji, wzięło udział 30 szkół średnich, bo to ich uczniowie są adresatami konkursu. W kolejnym etapie, już diecezjalnym zmierzyło się 80 uczestników. Ich zadaniem było rozwiązanie testu pisemnego, który obejmował: Ewangelię św. Jana, Listy św. Jana i Apokalipsę. Pytania zostały opracowane przez profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podczas części pisemnej wyłoniono siedem osób z maksymalną liczbą punktów. Następnie szczęśliwa siódemka rywalizowała ze sobą w czasie rundy pytań ustnych. Jury w składzie: ks. Henryk Romanik przewodniczący, ks. Ryszard Ryngwelski (dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej), dr Tadeusz Kochaniewicz, dr Marek Bohuszewicz, Ryszard Pilich, Donata Prończuk wyłoniło zwycięzców: I miejsce zajęła Urszula Wilk z Myślimierza (II LO w Słupsku im A. Mickiewicza), II miejsce – Krzysztof Borowiec z Warcina (V LO w Słupsku im Z. Herberta), III miejsce – Krzysztof Obolewicz ze Słupska (II LO im A. Mickiewicza). Przyznano również wyróżnienia: Dominice Wojewskiej z Koszalina (II LO im Wł. Broniewskiego), Iwonie Krawczyńskiej z Koszalina (II LO im Wł. Broniewskiego), Katarzynie Wirkus ze Słupska (II LO im A. Mickiewicza), Karolowi Wilczyńskiemu z Kołobrzegu (I LO im M. Kopernika).


Bp Tadeusz Werno wręcza dyplom Krzysztofowi Obolewiczowi. W środku Ryszard Pilich przewodniczący „Civitas Christiana” w Koszalinie

O podzielenie się wrażeniami z konkursu poprosiliśmy laureatów: „Do konkursu przygotowywałam się od wielu miesięcy. Praktycznie każdego dnia analizowałam Pismo Święte i sporządzałam notatki – opowiada zwyciężczyni Urszula Wilk. – Nie spodziewałam się, że tak daleko zajdę. Poziom był bardzo wysoki, zdumiewa ogromna wiedza na temat Pisma Świętego moich koleżanek i kolegów”. Krzysztof Borowiec, laureat II miejsca, równie mocno podekscytowany wygraną opowiedział o swoich przygotowaniach: „ Jeszcze dzień przed występem czytałem Pismo Święte. Jest to mój drugi konkurs. Rok temu otrzymałem wyróżnienie. Test ustny wymagał pewnego zastanowienia, pisemny był dosyć łatwy”.

Podczas eliminacji diecezjalnych obecny był bp Tadeusz Werno, który na zakończenie powiedział: „ Składam podziękowania wszystkim tu obecnym, księżom, siostrom, katechetom, którzy towarzyszyli naszej młodzieży. Materiał był bardzo obszerny, a odpowiedzi… profesorskie. Nasza młodzież daje dzisiaj wspaniałe świadectwo. Gratuluję wam dziewczęta i chłopcy, naprawdę dokonaliście wielkiego dzieła.”

MONIKA KUJAWA

RZESZÓW

Była to bodaj pierwsza tego typu konferencja adresowana do ludzi młodych i współorganizowana przez młodych. Czas najwyższy, wzorem Jana Pawła II, dawać publicznie świadectwo wartościom wobec lansowania przez media antywartości, prowokować do myślenia. Tematem przewodnim spotkania w Rzeszowie był stosunek do życia ludzkiego, jego ochrony i eutanazji.

Pomysłodawcą konferencji zatytułowanej „Godność osoby w nauczaniu Jana Pawła II. Młodzi za życiem” był Dariusz Miziołek, katecheta, członek „Civitas Christiana”, które wzięło na siebie ciężar przygotowania przedsięwzięcia wraz z Gimnazjum Nr 6 i V Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Patronat honorowy objęli bp Kazimierz Górny ordynariusz rzeszowski oraz wojewoda podkarpacki Ewa Draus. W auli Wyższego Seminarium Duchownego zebrała się młodzież z prawie wszystkich rzeszowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz z kilku okolicznych miejscowości. Licznie reprezentowane było także środowisko nauczycielskie. Obecni byli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego. Kuratorium, PCEN, Urzędu Miasta, ZHP, dyrektorzy szkół, instytucji wychowawczych, organizacji i ruchów katolickich.

Spotkanie otworzył, inicjując wspólną modlitwę bp Edward Białogłowski. Swój czas na prezentację miały działające na terenie Rzeszowa i województwa podkarpackiego stowarzyszenia i ruchy obrony życia: „Miłość i odpowiedzialność”, „Tak życiu”, Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji, Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, Komitet Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi, Fundacja SOS oraz Dom Samotnej Matki z Rzeszowa. Osobę i nauczanie Jana Pawła II przywołano w programie artystycznym przygotowanym przez uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie pod kierunkiem S. Barana i L. Pikor.

Katarzyna Urban przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka mówiła na temat: „Slogany kłamią. Człowiek jest człowiekiem poczęcia”. Odniosła się do najczęstszych stereotypów związanych z tym zagadnieniem. Przeciwstawiła rzeczowe, naukowe argumenty. Jej wypowiedź wsparta była prezentacją multimedialną. Kolejny prelegent, o. Jacek Norkowski (dominikanin, lekarz) odniósł się do problemu eutanazji i tzw. „humanitarnych” przyczyn skracania ludzkiego życia i cierpienia. Zanika zrozumienia sensu cierpienia, starości, niedołęstwa czy niepełnosprawności.

Myśl tę kontynuowały Ewa Westh psycholog i Ilona Jachna pedagog (Polska Federacja Ruchów Obrony Życia oraz Międzynarodowa Fundacja „Wiedzieć jak”). Wskazały na dokonywane manipulacje, mające wpływ na nasze postawy. Rozwój duchowy ma zasadniczy wpływ na szacunek do życia własnego i drugiego człowieka.

Znacznego wsparcia w postaci materiałów, które złożyły się na pakiet edukacyjny (prezent dla każdego uczestnika konferencji) udzieliły: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Fundacja „Głos dla Życia” z Poznania, Human Life International – Europa z Gdańska, tygodnik „Ozon” oraz liczni patroni medialni („Miłujcie się”, „Nasza Droga”, „Wychowawca”, „Nasza Arka”, „Niedziela”, „Nasz Głos”, „Głos dla Życia”, „Służba Życiu”, Wydawnictwo „TA i TA” z Krakowa). Obecni byli przedstawiciele Radia Rzeszów, Radia „Via”, „Dziennika Polskiego” i „Nowin”.

(ZM)

GDAŃSK

Kilkudziesięciu licealistów wzięło udział w zorganizowanym przez Ośrodek Młodych Oddziału Pomorskiego „Civitas Christiana” cyklu warsztatów biblijnych. Zajęcia przyciągnęły nie tylko uczestników X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, ale również inne osoby chętne do odkrywania Pisma Świętego. Prowadzący zajęcia ks. Krzysztof Kinowski wprowadził uczestników w skomplikowany, ale i niezmiernie fascynujący świat Pism św. Jana. Omówione zostały zagadnienia dotyczące treści tekstów, ale przede wszystkim uczestnicy poznali ich religijny i teologiczny sens.

Oprócz spotkań o tematyce biblijnej w Ośrodku Młodych Oddziału Pomorskiego żywe jest również zainteresowanie problematyką mediów, dlatego zorganizowany został cykl warsztatów dziennikarskich. Licznie uczestnicząca w zajęciach młodzież zapoznała się z metodami pracy mediów, zasadami funkcjonowania oraz różnicami w sposobie ich działania. Starano się również odpowiedzieć na stawiane współcześnie pytania z zakresu etyki mediów: Czy media są tylko towarem? Jak media wypełniają swoją misję społeczną? Czy media szanują godność człowieka? Szczególnie te kwestie wzbudziły wśród młodych ożywioną dyskusję.


Zajęcia w gdańskim Ośrodku Młodych

Toruńska szkoła społecznej aktywności
W siedzibie Oddziału „Civitas Christiana” odbyło się robocze spotkanie „partnerów” projektu „Aktywny Mieszkaniec Torunia”. Inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, wsparta finansowo ze środków Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Urzędu Miejskiego w Toruniu, stworzyła nowe możliwości realizacji zadań, uważanych za wspólne przez wiele lokalnych instytucji i organizacji. Poza wspomnianym Wydziałem, który na spotkaniu reprezentował dyr. Piotr Całbecki, uczestniczyli miedzy innymi: Grzegorz Borek dyrektor Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży, Andrzej Warot prezes Stowarzyszenia „Pol-Familia”, Marek Pawłowski dyrektor firmy szkoleniowo- konsultingowej „Lider Plus”, Krzysztof Szmit prezes Zarządu Telewizji „Pro Polska TV”, Ireneusz Kamiński dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji o Sektach i Ruchach Religijnych, Marek Hoffmann kierownik Galerii „Omega”, Marian Stefański przewodniczący Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej. Katedrę Praw Człowieka UMK reprezentował Michał Balcerzak, Radę Miasta Torunia – Aleksander Rojewski a gospodarzy – Jan Biesek przewodniczący Oddziału Miejskiego „Civitas Christiana”. Cały projekt koordynuje dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Piotr Hoffmann.

Projekt wyznaczył tylko część spraw łączących zebranych, ponieważ w tym i zbliżonym składzie spotkania odbywały się w latach wcześniejszych, a podejmowane inicjatywy z pewnością nie zostaną wyczerpane z końcem bieżącego roku. Uczestnicy spotkania postanowili, że poza warsztatami i szkoleniami w roku 2006, wspólnie poprą konkretne inicjatywy, takie jak uruchomienie we wrześniu Diecezjalnego Centrum Formacji Młodzieży oraz działania na rzecz uruchomienia ogólnopolskiej telewizji tematycznej „Pro Polska TV”.

Jeden z uczestników dyskusji zauważył, że miejscem spotkań jest Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, którego specyfiką jest to, że uzgadniano tu przedsięwzięcia, z których wiele zostało już zrealizowanych. Wyrazem wspólnego działania będzie zorganizowana w Warszawie konferencja „Rola i znaczenie samorządów i organizacji pozarządowych w tworzeniu pozytywnego wizerunku Polski i Polaków”. Ponadto poprzez tworzenie programu rozwoju miasta uczestnicy dyskusji w sposób naturalny włączą się w tegoroczną kampanię samorządową.

MED.

Zaproszenie do prowadzenia zajęć przyjęli znani w środowisku pomorskim, a przy tym wybitni specjaliści: Alina Geniusz rzecznik prasowy Koncernu Energetycznego „Energa”, wcześniej dziennikarka oraz Andrzej Urbański dziennikarz Tygodnika „Niedziela” i Radia Plus.

B.Ś

JASŁO

Postać Jana Pawła II jest bliska każdemu Polakowi. Byłoby wielką sprawą, gdyby nauczanie naszego największego Rodaka inspirowało duchowy rozwój młodzieży. Idea ta skłoniła Magdalenę Brej i Sylwię Wasik do zorganizowania konkursu „Ojciec Święty Jan Paweł II – przyjaciel młodych”. Obie są członkiniami Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz nauczycielami Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle. Realizację projektu wsparło materialnie i duchowo wiele osób: władze miasta i powiatu jasielskiego, przewodniczący „Civitas Christiana” w Jaśle Michał Wasik, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego „Civitas Christiana” Jerzy Sołtys, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Jaśle Aleksandra Zajdel-Kijowska, nauczyciele współpracujący w organizacji konkursu: Janina Bieleń, Janusz Budziakow oraz liczni opiekunowie młodzieży. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli: gwardian franciszkanów w Jaśle o. Zbigniew Makuch i poseł na Sejm RP Stanisław Zając.

Zaproszono uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu jasielskiego. Konkurs zorganizowano w dwóch kategoriach: prezentacji słowno-muzycznej i literackiej. Wzięło w nim udział 30 szkół. Przed ogłoszeniem wyników młodzież Gimnazjum Nr 2 przedstawiła program poetycki poświęcony twórczości Jana Pawła II. Zaproszeni goście, m.in. przewodniczący Rady Miasta Adam Owiński, o. Zbigniew Makuch i poseł Stanisław Zając podzielili się wspomnieniami ze spotkań z Janem Pawłem II. Każdy z nas uświadomił sobie, po raz kolejny, jak znaczącą rolę w jego życiu odegrał Ojciec Święty.

Wysoki był poziom przygotowanych prezentacji. W kategorii literackiej oceniane były: dobór prezentowanych treści, ciekawe ujęcie tematu, brak błędów językowych. Laureatów wyłoniło jury w składzie: Barbara Brońska, Bogna Czajka, Renata Goleń, Halina Filipczuk. Na szczeblu szkół podstawowych zwyciężyli: I miejsce – Karolina Palar, Szkoła Podstawowa w Sowinie; II miejsce – Aleksandra Sołek, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle; III miejsce – Anna Kotulak, Szkoła Podstawowa w Tarnowcu. Na szczeblu szkół gimnazjalnych: I miejsce – Agnieszka Ryzner, Gimnazjum Nr 1 w Jaśle; II miejsce – Agnieszka Goleń, Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle; III miejsce; Aneta Florek, Gimnazjum w Lublicy.

W kategorii słowno-muzycznej jury w składzie: Helena Gołębiowska, Barbara Myśliwiec, Katarzyna Tomkiewicz, Jan Rysz, Michał Wasik i Sylwia Wasik oceniało interpretację utworu, kulturę słowa i ogólne wrażenie artystyczne, dobór repertuaru ze specjalnym uwzględnieniem własnych poszukiwań. Na szczeblu szkół podstawowych zwyciężyli: I miejsce – Kamila Niezgoda, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej; II miejsce – Edyta Kurowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej; III miejsce – Adrian Szpak, Szkoła Podstawowa w Błażkowej. Na szczeblu szkół gimnazjalnych: I miejsce – Paulina Forystek, Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle, II miejsce – Paulina Wnęk, Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle, III miejsce – Karol Karmasz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej.


Program poetycki poświęcony twórczości Jana Pawła II przygotowała młodzież z Gimnazjum Nr 2 w Jaśle

MAGDALENA BREJ

MICHELIN

„Ojciec Święty Jan Paweł II a Miłosierdzie Boże” – to temat przewodni Dnia Skupienia członków i sympatyków włocławskiego Oddziału „Civitas Christiana”. Miejscem spotkania był gościnny klasztor Sióstr Sercanek w Michelinie. Asystent kościelny Oddziału ojciec Hieronim Tarłowski, franciszkanin, rozpoczął od refleksji dotyczącej czasu umierania i pogrzebu Jana Pawła II. Nas wiadomość o śmierci Papieża zastała właśnie w klasztorze sióstr, gdzie przeżywaliśmy Święto Miłosierdzia Bożego.

Na uwagę zasługuje wspomnienie Ryszarda Pejasa. Także pozostali uczestnicy przytaczali świadectwa nawróceń ich bliskich, przez wstawiennictwo Jana Pawła II.

W programie skupienia było m. in. czuwanie przed Najświętszym Sakramentem oraz modlitwa różańcowa zakończona Apelem Jasnogórskim. Towarzyszyły nam poezje ks. J. Twardowskiego, humor ojca Hieronima oraz pieśni chwalące naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wysłuchaliśmy też interesującej konferencji pt.„Dziękujmy Panu, bo jest miłosierny”, przygotowanej przez ojca Hieronima. Otworzyła ona nowe horyzonty dla refleksji o tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Konferencję ojciec Hieronim zakończył pytaniem: „Czy ja potrafię zobaczyć, usłyszeć, współczuć, pomóc?!” do osobistego rozważenia przez każdego z nas.

Podczas wizyty w domu Zgromadzenia Sióstr Córek Najczystszego Serca NMP, które prowadzą Dom Dziecka „PAULINKA”, siostra przełożona przedstawiła pracę sióstr i podopieczne. Są to dziewczynki w wieku 3-18 lat, zgłoszone do Domu Dziecka z nakazu sądowego. Atmosfera jest rodzinna, siostry obdarzają miłością i radością mieszkanki domu; dzieci mają zapewnioną wszechstronną opiekę i rozwój, są pogodne i uśmiechnięte, mimo trudnej sytuacji życiowej. Więcej o tym domu można znaleźć na stronie: www.ddpaulinka.prv.pl


Laureaci konkursu „Być ojcem”

Zwieńczeniem Dni Skupienia była uroczysta Msza św. w kaplicy sióstr sercanek.

W homilii ojciec Hieronim w oparciu o Liturgię Słowa podkreślił wartość istnienia niewiernego Tomasza, którego doświadczenie pokazuje, jak cenna jest łaska wiary. Wielkim przeżyciem podczas rekolekcji było przyjęcie Komunii świętej udzielonej pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.

MICHALINA MARCZEWSKA

WŁOCŁAWEK

W Wyższym Seminarium Duchownym odbyła się konferencja regionalna pt. „Być ojcem”, w której uczestniczyło ponad 200 osób. Z satysfakcją przyjęto obecność młodzieży, szczególnie chłopców. Konferencję poprzedziło wręczenie nagród laureatom konkursów, ogłoszonych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku i Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej. Komisja pod przewodnictwem artysty malarza Józefa Stolorza nagrodziła i wyróżniła 22 prace spośród 932 nadesłanych. Listę nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zamieszczono na stronie www.cen.pl w dziale „Z ostatniej chwili”.

Uczestników konferencji zaszczycił swoją obecnością bp Wiesław Mering. Zebrani wysłuchali wykładów: ks. prof. Bronisława Mierzwińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aleksandry i Mariusza Cichoszów, pracowników naukowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Elżbiety Chojnackiej z Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Radzie Episkopatu Polski ds. Rodziny. Wawrzyniec Kowalski, konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, dał świadectwo męża i ojca dwójki adoptowanych chłopców. Siostry nazaretanki z Domu Samotnej Matki „Caritas” diecezji włocławskiej w Ciechocinku poinformowały o duchowej adopcji dziecka poczętego.

Sponsorami nagród i czasopisma „Tato.net” byli: Urząd Miasta Włocławka, „Głos dla Życia”, Stanisław Rozpędowski z firmy SEJAK, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Liga Małżeństwo – Małżeństwu. Konferencję prowadzili: ks. Marek Ziemkiewicz diecezjalny duszpasterz rodzin i Małgorzata Bojarska konsultant kujawsko-pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Organizatorami konferencji byli: Duszpasterstwo Rodzin diecezji włocławskiej, Wyższe Seminarium Duchowne, Urząd Miasta Włocławka, Oddział „Civitas Christiana”, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (koordynator przedsięwzięcia).

M.B.

LUBLIN

W siedzibie Oddziału „Civitas Christiana” zaprezentowano wystawę fotografii „Skarby Archidiecezji Lubelskiej”. Album zdjęć pod tym tytułem został wydany z okazji 200. lecia archidiecezji. Wystawę otworzył Marek Koryciński przewodniczący Oddziału Lubelskiego. Zwrócił uwagę na wielki dorobek duchowy diecezjalnej wspólnoty Kościoła i – wynikający z niego – materialny, objawiający się kunsztem sztuki sakralnej. Stowarzyszenie w Lublinie, prezentując tę wystawę pragnie spopularyzować osiągnięcia Kościoła lubelskiego, podziękować Bogu za to dobro i zachęcić do większego zaangażowania w jego życie.

Uroczystość uświetnił koncert na harfie Agnieszki Miedźwieckiej, uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie i stypendystki Stowarzyszenia „W stronę sztuki”. Luiza Dutkowiak absolwentka historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawiła historię kościołów archidiecezji, od czasów średniowiecznych oraz zaprezentowała zdjęcia znajdujące się na wystawie. Interesująca dyskusja zakończyła wykład.

JOANNA IZBICKA

JELENIA GÓRA

„Rok temu… Watykan – Warszawa” to tytuł wystawy fotograficznej obrazującej uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II i atmosferę tamtych dni w Warszawie autorstwa Jolanty Wilkońskiej, członkini „Civitas Christiana” w Jeleniej Górze.

– Wystawa powstała z mojego ukochania Papieża, bo gdy fotografowałam, chciałam wówczas zachować dla siebie tamte przeżycia, zatrzymać w kadrze atmosferę żalu i mieć nie tylko w pamięci wyrazy hołdu oddawanego przez Polaków naszemu umiłowanemu Papieżowi, ale też zachować jego „wizualne świadectwo”– mówi pani Jolanta. – Dopiero powiększone zdjęcia do formatu 20×30 cm nasunęły mi myśl, czy nie pokazać innym tego, co utrwaliłam aparatem fotograficznym rok temu, a tym samym włączyć się do obchodów pierwszej rocznicy odejścia naszego ukochanego Papieża do Domu Ojca.

Zestaw 55 zdjęć prezentowano w Jeleniej Górze dzięki wyrażeniu zgody przez ks. Krzysztofa Kowalczyka proboszcza parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Następna prezentacja zdjęć odbyła się dzięki serdecznej pomocy ks. dr. Józefa Steca proboszcza w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze.

JWK

WOLSZTYN

W Muzeum Regionalnym odbył się konkurs recytatorski poezji o Janie Pawle II „Biała nadzieja”. Uczestniczyła w nim młodzież niemal wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wolsztyńskiego. Konkurs, którego organizatorami byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Kultury Ziemi Wolsztyńskiej oraz Muzeum Regionalne, obejmował recytacje wierszy poetów polskich, w tym także poetów lokalnych. Jego celem było uczczenie postaci Jana Pawła II poprzez poezję, promocja lokalnej twórczości poetyckiej, a nadto uwrażliwienie młodych na piękno poezji, szczególnie tej niosącej wartości religijne i ogólnohumanistyczne.

Statuetki Peregryna z Opola wręczonepo raz trzeci

Fot. Remigiusz Malinowski

Tegoroczni laureaci: ks. Józef Krawiec, Helena Świątczak, Jan Korzeniowski Fot: J. Pixa

W trakcie obrad II Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego odbyło się uroczyste wręczenie trzech statuetek Peregryna z Opola (dwunastowiecznego dominikańskiego kaznodziei i inkwizytora), nagrody za umiłowanie sprawiedliwości. Tegorocznymi laureatami zostali: Helena Świątczak psycholog (biegły Sądu Duchownego w Opolu), ks. Józef Krawiec kapelan Zakładów Karnych w Strzelcach Opolskich (założyciel i mieszkaniec gospodarstwa Stowarzyszenia Barka, w którym mieszkają byli więźniowie, ludzie bezdomni i ci, którzy wyszli z uzależnień) oraz Jan Korzeniowski prezes Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Romów w Rzeczypospolitej Polskiej (inicjator Świetlicy Integracyjnej Romani w Kędzierzynie Koźlu, członek Komisji ds. Duszpasterstwa Mniejszości I Synodu Diecezji Opolskiej).

Nagrody Peregryna z Opola wręczał i stosowne laudacje wygłosił przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego „Civitas Christiana” Tadeusz Staszczak. W uroczystości wzięli udział członkowie kapituły nagrody, którą stanowią dotychczasowi jej laureaci.

Głównym organizatorem II Opolskiego Colloguium Prawno-Historycznego był Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, współorganizatorem Opolski Oddział „Civitas Christiana”. Obrady prowadził dr Piotr Sadowski, który od lat kieruje pracami Klubu Społeczeństwo przy Opolskim Oddziale „Civitas Christiana”. Dwanaście referatów na tematy prawno-historyczne wygłosili profesorowie i pracownicy nauki z Opola, Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Łodzi, Gdańska i Rzymu.

JÓZEF PIXA

Recytatorzy zaprezentowali wiersze znanych polskich poetów, m.in. Marka Skwarnickiego, księdza Jerzego Czarnoty, Tadeusza Żukowskiego, Ernesta Brylla, a także wiersze twórców wolsztyńskich: Lecha Tuchockiego, Adama Żuczkowskiego, Doroty Kolesińskiej, Bogumiły Załęskiej i innych. W związku z 25. rocznicą zamachu na Ojca Świętego wielu uczestników sięgnęło po wiersz Romana Bąka pt. „Zamach”.

Młodzi przedstawiciele „pokolenia JPII” słowami poetów wyrażali swoje uczucia związane z naszym wielkim Rodakiem, z jego wyborem na stolicę Piotra, jego obecnością w Ojczyźnie, wreszcie z jego odejściem do Domu Ojca. Jan Paweł II wpływał na ich wyobrażenia o świecie i zawsze pozostanie uosobieniem archetypu ojca, opiekuna i przewodnika.

Jury, które stanowili reprezentanci poszczególnych współorganizatorów, przyznało siedem nagród i dwa wyróżnienia dla najlepszych recytatorów, oceniając kulturę słowa, trafność wyboru wiersza i interpretację. Jedną z nagród, w postaci książek IW Pax, którą otrzymał Maciej Hajduk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych w Wolsztynie, ufundował przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego „Civitas Christiana” Karol Irmler. Uczeń ten otrzymał także nagrodę starosty wolsztyńskiego za najlepszą interpretację wiersza poety regionalnego o Janie Pawle II. Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie.

(WJCH)

TARNOBRZEG

W dzień po uroczystościach związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w dawnym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie członków i sympatyków „Civitas Christiana”, którego głównym akcentem było poświęcenie nowych pomieszczeń Stowarzyszenia. Aktu poświęcenia dokonał ks. prał. Michał Józefczyk proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Obecni byli przedstawiciele władz na czele z posłem Dariuszem Kłeczkiem, starostą powiatu tarnobrzeskiego Zbigniewem Rękasem, prezydentem miasta Janem Dziubińskim oraz przedstawiciele władz wojewódzkich Stowarzyszenia: Jerzy Sołtys, Jan Juszczak i Elżbieta Mitał.

Zebranych przywitał przewodniczący tarnobrzeskiego Oddziału „Civitas Christiana” Włodzimierz Trybuła, radny miejski. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Jerzy Sołtys stwierdził, że jest to dzień szczególny dla Stowarzyszenia: „Civitas Christiana” ma nowy lokal. Pozwoli on w sposób jeszcze lepszy wypełniać podstawową misją Stowarzyszenia – służyć człowiekowi. Chcemy, aby Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przygotowywało osoby świeckie do coraz lepszej służby Kościołowi i naszej Ojczyźnie. Następnie głos zabierali: poseł Dariusz Kłeczek, prezydent Jan Dziubiński i starosta Zbigniew Rękas.

RAFAŁ TRACZ

LEGNICA

W rocznicę bitwy pod Legnicą, z inicjatywy naszego Stowarzyszenia w Muzeum Miedzi odbyło się spotkanie z prof. Mirosławem Przyłęckim, który wygłosił odczyt połączony z prezentacją książki jego autorstwa pt. „Bitwa pod Legnicą, mongolski atak gazowy”. W 1241 r. hufce rycerstwa śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, wzmocnione rycerzami zakonu templariuszy i joannitów pod wodzą Henryka II, syna św. Jadwigi Śląskiej, starły się z wojskami mongolskimi doznając klęski.


Przed nową siedzibą „Civitas Christiana” w Tarnobrzegu
Fot. Rafał Tracz

W czasie pobytu w Legnicy (2 czerwca 1997 r.) Ojciec Święty Jan Paweł II w trakcie homilii wspominając to wydarzenie mówił: „Chrześcijaństwo na tych ziemiach ma swoją długą i bogata tradycję. Pamiętamy, że Legnica to miejsce historyczne, miejsce, na którym książę piastowski Henryk Pobożny, syn św. Jadwigi, stawił czoło najeźdźcom ze Wschodu – Tatarom, wstrzymując ich groźny pochód ku Zachodowi. Choć bitwa była przegrana, wielu historyków uznaje ją za jedną z ważniejszych w dziejach Europy. Ma ona również wyjątkowe znaczenie z punktu widzenia wiary. Trudno określić, jakie motywy przeważały w sercu Henryka – chęć obrony ojczystej ziemi i udręczonego ludu, czy też wola powstrzymania wojsk zagrażających chrześcijaństwu. Wydaje się, że te motywy były nierozłączne, Henryk, oddając życie za powierzony jego władzy lud, równocześnie oddawał je za wiarę Chrystusową. I to był znamienny rys jego pobożności, którą ówczesne pokolenia dostrzegły i zachowały jako przydomek”.

Prof. Mirosław Przyłęcki przedstawił hipotezę, iż przyczyną klęski pod Legnicą był mongolski atak gazowy. Hipotezę tę wysnuwa z analizy kroniki Jana Długosza oraz ilustracji zawartych m.in. w Kodeksie św. Jadwigi Śląskiej ryciny Konrada Baumgartena i obrazu ze sklepienia kościoła benedyktyńskiego w Legnickim Polu, a przedstawiające fumatory (miotacze) gazowe, wydzielające prawdopodobnie trujące gazy, na bazie siarkowodoru i pochodnych. Gazowemu atakowi sprzyjało także specyficzne ukształtowanie terenu bitwy oraz odpowiednie warunki atmosferyczne. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem legniczan. Prof. Przyłęcki udzielił wywiadu telewizji Vectra.

A.T.

Zaproszenie

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Kielcach zaprasza twórców ludowych do udziału w 33. edycji Konkursu i Wystawie Ludowej Sztuki Religijnej – Kielce 2006. Organizatorzy oczekują od uczestników (rzeźbiarzy, ceramików, kowali, malarzy i innych) oryginalnych i twórczych rozwiązań tematów. Z uwagi na przypadające w tym roku millenium – tysiąclecie powołania opactwa i fundacji klasztoru na Św. Krzyżu, proponujemy uwzględnienie wśród motywów religijnych przedstawień związanych z zabytkowym klasztorem, wizerunkiem relikwiarza z Drzewem z Krzyża Świętego oraz legend związanych ze św. Emerykiem, któremu wg legendy jeleń wskazał drogę.

Nie stawiamy ograniczeń co do wielkości prac. Sugerujemy, by pozostać przy średnich i małych formatach. Prace na wystawę oceniać będzie i kwalifikować Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę ich poziom artystyczny i religijny charakter. Należy złożyć przynajmniej trzy prace trwale podpisane oraz podać orientacyjne ceny.

Termin składania prac w Katolickim Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, 25-016 Kielce, ul. Równa 18, tel. (041) 366-24-14; upływa 23 września 2006 r.

TADEUSZ KANTOR

TRZĘSACZ

Oddział Zachodniopomorski „Civitas Christiana” zorganizował dla Oddziałów Miejskich diecezji szczecińsko-kamieńskiej, w znanej nadmorskiej miejscowości Trzęsacz, Wiosenne Seminarium Ośrodka Formacji Katolicko- Społecznej. Do przewodniczenia spotkaniu poproszono o. Rajmunda Guzika, który w Winnikach, w gminie Węgorzyno, przygotowywał erekcję placówki zaknu cystersów. Po 470 latach od kasaty klasztorów, duchowni wracają na Pomorze Zachodnie.

Podczas seminarium ks. dr Marek Żejmo omówił temat pierwszej encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est” oraz wygłosił prelekcję „Godność osoby ludzkiej – źródła i geneza”, natomiast red. Jerzy Marlewski podjął dwa zagadnienia: „Polityka w służbie godności człowieka” oraz „Zadania katolików świeckich w humanizacji europejskiej”. Całości dopełniła tradycyjna Droga Krzyżowa z pochodniami brzegiem Bałtyku oraz monodram Anny Gielarowskiej „Wzlecieć ku Słońcu” – wg pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus.


Członkowie „Civitas Christiana” z o. Rajmundem Guzikiem
Fot. H. Grzybowski

– Jestem ogromnie wdzięczny Panu Bogu za dar rekolekcji w Trzęsaczu. Było to moje pierwsze spotkanie ze Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” i jego działalnością. Jako kapłan poproszony o przewodniczenie spotkaniu formacyjnemu, zgodziłem się natychmiast, „biada, bym nie głosił Ewangelii – wspomina o. Rajmund.

„Ciągle musimy odnosić codzienną rzeczywistość, w jakiej żyjemy do Pana, od którego mamy życie, talenty, po to, aby „miłować”. Służba społeczna bez Boga i Jego przykazań może stać się terenem niszczenia i to w imię źle pojętej wolności, czy innych, pięknych tylko z nazwy haseł. Bogu niech będą dzięki za doświadczenie zorganizowanego środowiska troszczącego się, aby polityka i szeroko rozumiana działalność społeczna podejmowana przez katolików świeckich była przeniknięta wartościami ponadczasowymi, odwieczną prawdą, do której musimy dostosowywać nasze poczynania, a nie odwrotnie. Przy tej okazji poznałem wspaniałych ludzi otaczających mnie w tym nowym środowisku Pomorza Zachodniego, gdzie Opatrzność Boża wyznaczyła mi nowe wyzwania na polu duchowości” – napisał zakonnik w liście do Krzysztofa Puca, przewodniczącego Oddziału Zachodniopomorskiego.

(KP)

Józef Wypych (1931-2006)

Pracowite pielgrzymowanie przez życie Częstochowianie widywali Józefa Wypycha na różnych uroczystościach religijnych i patriotycznych z nieodłącznym aparatem fotograficznym. Przez dziesiątki lat dokumentował te wydarzenia. Do samej śmierci był czynnym dziennikarzem publikującym artykuły w „Gazecie Częstochowskiej” i „Niedzieli”. Zmarł na posterunku, w drodze do domu z zebrania działkowców. Pogrzebowa Msza św. odprawiona w katedrze częstochowskiej 2 maja przez księdza infułata Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego „Niedzieli” zgromadziła kilkaset osób: członków rodziny, przyjaciół i znajomych. Pochowany został na cmentarzu KULE.

Śp. Józef Wypych urodził się 20 lutego 1931 roku w Złotnikach na ziemi kieleckiej w rodzinie chłopskiej. Rodzice Stanisława i Jan od roku 1927 gospodarowali na 3. hektarowym gospodarstwie, które otrzymali w ramach przeprowadzonej wówczas reformy rolnej. Miał czterech braci i dwie siostry. Jako 13. letni chłopiec zabrany przez Niemców pracował na przełomie 1944/45 roku przy budowie okopów. W roku 1948 ukończył szkołę podstawową w rodzinnych Złotnikach. Do liceum uczęszczał w latach 1948-1952 w Ziębicach na Dolnym Śląsku. Po maturze w latach 1952-54 studiował filozofię katolicką w Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

W listopadzie 1954 r. przeniósł się do Częstochowy i rozpoczął pracę zawodową w Powiatowej Radzie Narodowej jako referent w Państwowym Funduszu Ziemi. Wtedy nawiązał współpracę z częstochowskim oddziałem „Słowa Powszechnego”, gdzie pracował w charakterze kolportera. Od 1961 roku, po powołaniu w Częstochowie Powiatowego Oddziału Stowarzyszenia PAX został działaczem stowarzyszenia. Równolegle rozwijał działalność dziennikarską współpracując ze „Słowem Powszechnym”, „Zorzą”, „Katolikiem”, „WTK”, „Kierunkami”.

Pod koniec lat 70. pomagał coraz liczniejszym oddziałom naszego Stowarzyszenia przybywającym na Jasną Górę. Od 1981 roku był już współorganizatorem pielgrzymowania naszych członków w skali ogólnopolskiej. Od 1984 r. ogólnopolskie pielgrzymki na Jasną Górę zostały powiązane z kolejnymi rocznicami śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Józef Wypych służył wiernie przybywającym pątnikom, dokumentował każdą pielgrzymkę. W wydanej w 1996 roku przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana” książce „Nasze pielgrzymowanie”, dokumentacja fotograficzna jest autorstwa Józefa Wypycha i stanowi ważne dopełnienie publikacji.

Po przemianach politycznych 1989 roku z inicjatywy posła Szymona Giżyńskiego nawiązał współpracę dziennikarską z „Gazetą Częstochowską” oraz z „Niedzielą”. Nawet przejście na emeryturę nie zmieniło charakteru i intensywności tej współpracy. Ostatni zestaw fotografii wykonał podczas Konkursu Biblijnego organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w połowie kwietnia. Nie zdążył już wywołać wszystkich zdjęć.

Dziennikarstwo i działalność społeczna, to były jego pasje. Do ostatnich dni życia działał też w Radzie Dzielnicy „Stare Miasto” i w Zarządzie Ogródków Działkowych. Cierpiało na tym trochę życie rodzinne, bo mało czasu pozostawało mu dla żony, dzieci i wnuków. 23 czerwca 2006 roku miał z żoną świętować 50. lecie małżeństwa. Zamówił już Mszę św. na tę okazję. Zmieniła się intencja. Będzie to Msza św. za śp. Józefa. Pozostawił dwóch synów, córkę, sześcioro wnucząt i prawnuczka. W 40. lecie zawarcia małżeństwa, w roku 1996 został uhonorowany przez Ojców Paulinów medalem Konfederacji Przyjaciół Jasnej Góry.

MIECZYSŁAW MALIK

Artykuł ukazał się w numerze 6-7/2006.