Wydarzenia Stowarzyszenia Civitas Christiana – 1/2006

2013/1/12

Posiedzenie Zarządu Głównego

14 grudnia ub. roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Poświęcone zostało dyskusji i uchwaleniu budżetu na rok 2006 oraz sprawom statutowym. Obrady poprzedziła modlitwa, a zakończono je opłatkiem z udziałem ks. prał. Grzegorza Kalwarczyka, krajowego asystenta kościelnego Stowarzyszenia.

Projekt budżetu przedstawił Jerzy Sołtys skarbnik ZG. Odzwierciedla on, po stronie wydatków, koszt realizacji przyjętych celów i sposobów działania zgodnych ze statutem. Ze względu na możliwe realne wpływy, nie uda się sfinansować wszystkich zamiarów. Tym bardziej projektowanie oraz realizacja wydatków finansowych musi mieć charakter wspólnotowy i spełniać kryteria skuteczności i gospodarności. To, co się otrzymuje, musi być dobrze wykorzystane poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i lepszą pracę.

Założono wzrost nakładów na zaplanowaną działalność (projekty), wzrost subwencji na realizację zadań statutowo-organizacyjnych, doposażenie w środki dla realizacji zadań. Lepszy budżet jest możliwy dzięki przyjętym wcześniej i konsekwentnie realizowanym trudnym działaniom.

W dyskusji głos zabrali m. in.: Piotr Jankowiak (oddział w Żarach), Marek Koryciński wiceprzewodniczący ZG, Karol Irmler wiceprzewodniczący ZG, Sławomir Józefiak sekretarz ZG, dyr. Jerzy Matuszczyk (Inco-Veritas S.A.).

Dyskusję podsumował Ziemowit Gawski przewodniczący ZG. Stabilizacja w Stowarzyszeniu nie może oznaczać grzęźnięcia w bezruchu. Należy ją rozumieć jako wspólną strategię całego środowiska. Aby sprostać wyzwaniom trzeba trafnie określać sposoby funkcjonowania w świecie nieustannie zachodzących zmian oraz przeznaczać spore środki na przekształcenia strukturalne w Stowarzyszeniu i w spółce Inco-Veritas. Po raz pierwszy budżet Stowarzyszenia budowany był od dołu, to znaczy za punkt wyjścia przyjęto to, co zgłaszały zarządy oddziałów. Nadał trzeba doskonalić strukturę budżetu, szukając racjonalnych zmian w wydatkowaniu pieniędzy, tak jak udało się poczynić spore oszczędności w wydatkach na transport i łączność.

Zarząd przyjął przedstawiony projekt budżetu Stowarzyszenia. Karol Irmler wiceprzewodniczący przedstawił nową formułę pisma „Nasz Głos” redagowanego przez: Zdzisława Korysia (redaktor naczelny), Milenę Kindziuk (sekretarz), Mariusza Marczuka (kolumny młodych), Andrzeja Frahna (część poświęcona działalności Stowarzyszenia). Miesięcznik ma być pismem formacyjnym, wpisującym się w realizację programu zapisanego w uchwałach ZG. W sposób dynamiczny ma reagować na to, co dzieje się w rzeczywistości społeczno-politycznej, oceniać zjawiska kulturowo-cywilizacyjne, wskazywać na zagrożenia w etyce i postawach współczesnego człowieka, przybliżać nauczanie społeczne Kościoła, szczególnie Soboru Watykańskiego II, pokazywać postawy chrześcijańskie. W części dotyczącej Stowarzyszenia, obok doniesień kronikarskich organizacja ma być pokazywana poprzez ludzi i działania mające charakter ciągły, trwale wpisujące się w świadomość społeczności lokalnych, afirmujące postawy patriotyczne.

Podczas tradycyjnego opłatka ks. prał. Grzegorz Kalwarczyk zwrócił uwagę, że już podczas narodzenia Jezusa ujawniły się dwie postawy powtarzane potem przez wieki: przyjęcia i odrzucenia Chrystusa. Zamierzenia i poczynania ludzi nie odnoszone do Boga, prędzej czy później przechodzą do lamusa historii.

ANDRZEJ FRAHN


WARSZAWA

Spotkania z dobrą książką. Tak właśnie będzie się nazywać nowe przedsięwzięcie kulturalno-formacyjne organizowane przez Instytut Wydawniczy Pax wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, zainaugurowane 6 grudnia ub. r. w warszawskim Centrum Kultury Civitas Christiana, a więc w placówce od wielu już lat uczestniczącej w pracy oświatowo-formacyjnej prowadzonej w różnych kręgach.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu poświęcone było powieści Gabrieli Górskiej „Gra o stołki”, opublikowanej przez Instytut Wydawniczy Pax na początku sierpnia ub.r. – niejako w ramach obchodów 25. lecia polskiego Sierpnia �80.

W spotkaniu tym wzięło udział kilkadziesiąt osób, żywo uczestniczących w rozmowie z autorką książki oraz z przedstawicielami naszej oficyny: redaktorem naczelnym Zbigniewem Borowikiem, który przedstawił też zebranym ogólne założenia Spotkań z Dobrą Książką, red. Franciszkiem Ociepką, który wprowadził uczestników spotkania w problematykę i klimat powieści Gabrieli Górskiej. Inauguracyjne spotkanie odbyło się przy udziale dyrektora IW Pax Krzysztofa Przestrzelskiego.

I na koniec ważna informacja dla zainteresowanych tym cyklem spotkań: ich przedmiotem będą w przyszłości także książki innych oficyn wydawniczych.

F.O.

RYPIN

W „Galerii Nowa” prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprezentowano wystawę prac Marty Kozłowskiej- Forc z Bydgoszczy. Stało się już tradycją, że oddział Stowarzyszenia podejmuje udane starania, aby zapraszać znanych ludzi wywodzących się z Rypina i Ziemi Dobrzyńskiej. Pani Marta odbyła do Rypina podróż sentymentalną – stąd wywodzi się jej rodzina. Zaprezentowano prace z kilku okresów życia artystki: pastele z okresu nauki w Liceum Plastycznym w Bydgoszczy, obrazy z czasów studiów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i aktualne, tworzone charakterystyczną własną techniką, polegającą na stosowaniu piasku z farbami.


Podczas wernisażu od lewej: Zenobia Rogowska, Urszula Forczmańska (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej), Marta Kozłowska-Forc

Członkowie oddziału Stowarzyszenia zawsze dokładają starań, aby wśród licznie odwiedzających galerię mieszkańców miasta znaleźli się uczniowie miejscowych szkół, a nawet przedszkoli. Wystawa doszła do skutku dzięki współpracy „Civitas Christiana” i Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, która jest kontynuowana i ma zaowocować kolejną prezentacją sztuki w styczniu br.

***
W pięknie odrestaurowanej drewnianej kapliczce pw. św. Barbary, a w kilka dni później na zaproszenie ojców karmelitów w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, miłośnicy poezji mieli okazję wysłuchać programu zatytułowanego „W hołdzie Janowi Pawłowi II – Idę do Ciebie Panie”. Według scenariusza Ewy Szpakiewicz trzy pokolenia recytatorów, członków rypińskiego Koła ZLP, uczniów Gimnazjum Powiatowego im. księdza Czesława Lisowskiego i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sucharskiego, interpretowało teksty Karola Wojtyły, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana Twardowskiego, Bogdana Balcerowicza i Edmunda Rogowskiego. Spotkanie poetyckie wzbogacone zostało impresją Tomasza Lebiody z Bydgoszczy nt. twórczości Ojca Świętego.


Wykonawcy programu poetyckiego „Idę do Ciebie Panie – W hołdzie Janowi Pawłowi II”

***
W siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wraz ze Stowarzyszeniem „Europa-Donna” zorganizowano spotkanie dla kobiet zainteresowanych profilaktyką związaną z nowotworem piersi. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem mieszkanek Rypina. Aby wytworzyć atmosferę sprzyjającą szczerej rozmowie na trudny i wielowątkowy temat, zaproponowano wspólny śpiew przy akompaniamencie Hanny Jarzębowskiej.

Na temat przyczyn choroby, możliwości ustrzeżenia się przed nią i samopomocy mówił Jacek Szybiński onkolog z Sierpca, od 5 lat ratujący rypinianki zagrożone rakiem piersi. Maria Redlewska-Lechowicz psycholog, kierownik Poradni Psychologiczno- Wychowawczej, mówiła nt. zmian psychiki w czasie choroby i roli pomocy rodziny, szczególnie męża. Zadeklarowała charytatywną pracę na rzecz kobiet po mastektomii. Wanda Królikowska główny organizator spotkania, prezes Stowarzyszenia Ruchu Rodzin Kobiet dla Walki z Rakiem Piersi „Europa-Donna”, przedstawiła możliwość działań społecznych. Głos zabrał także dyrektor ZOZ Marek Bruzdowicz.

Po dyskusji, Zenobia Rogowska przewodnicząca Oddziału „Civitas Christiana”, dziękując prelegentom i gratulując wolontariuszom z Radzik Dużych, zaproponowała zawiązanie w Rypinie grupy wsparcia na rzecz kobiet po mastektomii. Na zaproszenie prezes „Europy-Donny” gośćmi honorowymi były członkinie Europejskiej Unii Kobiet: Nelli Rokita i poseł Domicela Kopaczewska.

(ZR)

EŁK

Oddział Miejski „Civitas Christiana” wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Ełku zorganizowali III Powiatowy Konkurs Pieśni Bożonarodzeniowej „Śpiewajmy Chrystusowi”. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych. W młodszej zwyciężyli: I miejsce – Iwona Krugły (Bobry), II miejsce – Danuta Stępińska (Ełk), III miejsce – duet Magda Rybaczek i Anita Chwastek (Ełk) oraz grupa dziecięca ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. W grupie starszej I miejsce zajęła Justyna Kulik (Ełk), II miejsce – Martyna Danowska z Nowej Wsi Ełckiej, III miejsca – Renata Badowiec (Ełk) oraz duet: Emilia Kitlas i Krzysztof Wolski (Ełk). Urozmaiceniem konkursu była prezentacja spektaklu teatralnego „Betlejemska Dobranocka” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku (opracowanie artystyczne Anna Wolska i Agnieszka Karanowska) oraz występ grupy śpiewaczej „Stradunianki” z Centrum Kultury Gminy Ełk prezentującej dawne kolędy i pastorałki. Nad sprawnym przebiegiem konkursu i koncertu czuwała Anna Wolska. Nagrody, ufundowane przez „Civitas Christiana” oraz Starostwo Powiatowe w Ełku, wręczył przewodniczący Oddziału „Civitas Christiana” Kazimierz Szrajber.

(KS)

OLSZTYN

Oddział Warmińsko-Mazurski „Civitas Christiana”, Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II, Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Warmińskiej oraz Akcja Katolicka zorganizowały 5 grudnia II Olsztyński Dzień Mediów. Gościem spotkania był ks. kan. Tomasz Król prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej, który mówił na temat „Pisma parafialne w życiu duszpasterskim Kościoła”. Dr Anna Mackowicz podzieliła się doświadczeniami z 10-letniej pracy w redagowaniu miesięcznika „Nazaret” wydawanego przez parafię św. Józefa w Olsztynie. Liczni dyskutanci reprezentowali głównie pisma parafialne z terenu archidiecezji warmińskiej. Refleksjami z pracy nad wydawanym przez Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” pismem „Serce Warmii” podzielił się redaktor naczelny tego pisma Karol Krukowski.

Poruszono sprawę powołania Oddziału Stowarzyszenia Prasy Parafialnej oraz postanowiono zorganizować kurs dla dziennikarzy, redaktorów i wydawców prasy parafialnej z terenu Archidiecezji Warmińskiej. II Olsztyński Dzień Mediów odbył się w galerii Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II, a obrady prowadził dyrektor Instytuty – ks. dr Stanisław Kozakiewicz. Zorganizowano także okolicznościową wystawę prasy parafialnej.

(at)

KIELCE

Od dłuższego czasu Kielecka Rozgłośnia Polskiego Radia emituje cieszący się dużym zainteresowaniem cykl audycji promujących ciekawe miejsca, ludzi i inicjatywy podejmowane w regionie świętokrzyskim. W przedświąteczną niedzielę radiowcy gościli w klubie kieleckiego „Civitas Christiana”. Celem prowadzonego na żywo, trzygodzinnego programu było zapoznanie radiosłuchaczy z ideą i owocami Konkursów Ludowej Sztuki Religijnej organizowanych już od trzydziestu dwóch lat przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz zachęcenie do obejrzenia pokonkursowej wystawy nadesłanych prac artystów ludowych.

Przerywane nastrojową muzyką rozmowy z organizatorami konkursów i autorami nagrodzonych prac, stały się okazją do pokazania innych inicjatyw, zaprezentowania działalności i formuły programowej naszego Stowarzyszenia. Pomysłodawcą i współprowadzącym audycję był znany kielecki regionalista Jerzy Kapuściński – członek Zarządu Oddziału „Civitas Christiana”.

CZESŁAW ROGALA

GNIEZNO

Tradycyjnie w święto Matki Bożej Niepokalanie Poczętej członkowie i sympatycy gnieźnieńskiej „Civitas Christiana” podsumowują mijający rok pracy organizacyjnej. Po Mszy św. i stosownej konferencji formacyjno-organizacyjnej Zarząd Miejski dokonał oceny przebytej drogi, by odpowiedzieć na wyzwania czasu danego nam przez Opatrzność Bożą. Było to o tyle łatwiejsze, że 1 grudnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze oraz audiencja nowego Zarządu u metropolity abp. Henryka Muszyńskiego (3 grudnia), który dokonał własnej oceny organizacji i działaczy katolickich.

Oddział Miejski „Civitas Christiana” jest organizacją typowo społeczną, biorąc pod uwagę szeroki wachlarz podejmowanych przedsięwzięć mających swoje umocowanie w Statucie. Z kilkudziesięciu stałych i usystematyzowanych form pracy połowa prowadzona jest bez nakładów finansowych. Wiele działań skierowanych jest do mieszkańców miasta, powiatu, a nawet regionu i Polski. Gnieźnieńskie Wieczerniki Rodzin „Civitas Christiana”, prowadzone przez Stowarzyszenie od wielu lat, należą do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, światowej organizacji katolików świeckich.

Prowadzimy działalność formacyjną, prorodzinną, edukacyjną i charytatywną, współpracując w tym zakresie z instytucjami, organizacjami i samorządem. Przez trzydzieści lat wypracowane zostały metody i formy pracy zgodnie z oczekiwaniami członków i lokalnego Kościoła. Mimo, iż z pewnością popełnialiśmy błędy, ogólna ocena naszej aktywności musi być pozytywna, jeśli jesteśmy nagradzani dyplomami, odznaczeniami i medalami. To mobilizuje do dalszej pracy.

Dziesięcioosobowy Zarząd Miejski rozdzielił między siebie zakresy obowiązków organizacyjnych. Edwarda Frąckowiaka, przewodniczącego wspierają: Kazimierz Mazur wiceprzewodniczący (jest liderem Samorządowego Zespołu Integracyjnego oraz odpowiada za działania polityczne i samorządowe gnieźnieńskiej organizacji), Mirosław Mikołajczyk sekretarz Zarządu (jest liderem Wspólnoty Wspólnot Katolickich), Piotr Kozłowski skarbnik (lider Wspólnoty Apostolstwa Katolickiego), Krystyna Staszewska (koordynuje działania charytatywne i modlitewne), Kinga Murch (kieruje inicjatywami młodzieżowymi), Ewelina Waszak (koordynuje działania organizacyjne i biurowe), Małgorzata Sulicka (odpowiada za rozwój organizacyjny) oraz Anna Majewska i Henryk Zamiar (wspierają działania podejmowane z innymi organizacjami).

(ef)

ZAMOŚĆ

W Czytelni Prasy Katolickiej „Civitas Christiana”, 16 grudnia ub.r. odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem bp. Mariusza Leszczyńskiego, asystenta kościelnego Akcji Katolickiej. W spotkaniu uczestniczyli: Maria Gmyz przewodnicząca Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Marek Koryciński wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich, członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia.

Przewodniczący Oddziału Aleksander Śwircz rozpoczynając spotkanie przypomniał, że Chrystus, który się narodził, stoi w centrum historii zbawienia, jest punktem odniesienia wszystkich wydarzeń zbawczych. Złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Pańskiego Księdzu Biskupowi oraz uczestnikom spotkania. Ksiądz Biskup podzielił się wrażeniami z wizyty ad limina Apostolorum.


Spotkanie opłatkowe w Zamościu. Od lewej: bp Mariusz Leszczyński (gra kolędy na organkach) Maria Gmyz, Marek Koryciński

Spotkanie, przebiegające w rodzinnej atmosferze, wzbogacone zostało pięknym śpiewem kolęd przez Danutę Hajduk-Hryciak solistkę Warszawskiej Opery Kameralnej, doskonałym wykonaniem kilku kolęd na harmonijce ustnej przez samego Księdza Biskupa oraz recytacją poezji religijnej i patriotycznej przez panie: Wandę Bzyk, Zofię Hajduk oraz małą Karolinkę. Doświadczyliśmy bycia prawdziwą wspólnotą, skupioną wokół naszego Pasterza.

***
Oddział „Civitas Christiana” zorganizował konferencję pod hasłem „Kościół w czasach Jana Pawła II”. Ks. dr Jacenty Mastej przedstawił temat „Permanentna eklezjo-geneza”. Mając Boską genezę, Kościół nie tylko zaistniał w określonym czasie, ale nadal się staje. Kościół nieustannie się rodzi i odnawia. Pontyfikat Jana Pawła II to także okres rodzenia się Kościoła do wiary i do świadectwa. W nieustannej eklezjo-genezie ważne miejsce zajmuje świadectwo wiary, które towarzyszyło początkom Kościoła oraz pozostaje w służbie jego ciągłego wzrostu i rozwoju.

Ks. dr Krzysztof Kaucha mówił na temat wiarygodności Kościoła. Dla chrześcijanina nie może być obojętne, na czym zasadza się wiarygodność i prawdziwość Kościoła Chrystusowego. Wiara chrześcijańska obejmuje i potrafi dostarczyć także swojego uzasadnienia. Nie mogą to być tylko racje natury emocjonalnej czy subiektywnej, lecz głównie obiektywnej.

Współcześnie Kościół jest przedmiotem różnorakich kontestacji i krytyki, ulegają osłabieniu więzi eklezjalne. Jeżeli sygnały o braku wiarygodności Kościoła nasilają się i mają mocne racjonalne oraz obiektywne podstawy, obowiązkiem uczniów Chrystusa jest podjęcie refleksji nad „jakością” swej wiary i świadczenia o Chrystusie.

W czasie konferencji swoim świadectwem podzieliła się pani Joasia, która była przez 3 lata w sekcie. Konferencja była okazją do promocji książki pt. „Kościół w czasach Jana Pawła II” pod redakcją ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego, ks. dr. Krzysztofa Kauchy i ks. dr. Jacentego Masteja.

***
Aby zapoznać młodzież z zagrożeniami, jakie niesie funkcjonowanie sekt, oddział „Civitas Christiana” wspólnie z ks. prefektem Markiem Żurem zorganizowali spotkanie dla młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Z młodymi ludźmi rozmawiali ks. dr Krzysztof Kaucha, ks. dr Jacenty Mastej a świadectwo przedstawiła pani Joasia. Z kolei na temat współczesnych zagrożeń przez uzależnienia duchowe mówił w siedzibie oddziału ks. dr Eugeniusz Derdzik egzorcysta diecezjalny.

ALEKSANDER ŚWIRCZ

BOCHNIA

W bocheńskim Oddziale „Civitas Christiana”, tradycyjnie już 6 grudnia odbyło się spotkanie dzieci i rodziców ze św. Mikołajem. Dzięki zaangażowaniu, wielu członków i sponsorów, dla dzieci przygotowano paczki i poczęstunek.

Siedziba Stowarzyszenie na ten wieczór dzięki specjalnie przygotowanej scenografii zamieniła się w bajkową krainę. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borku pod kierownictwem nauczycielek Agnieszki Filcek, Marzeny Pałkowskiej i Agnieszki Grocholskiej (oprawa muzyczna) przedstawiły spektakl pt. „Dziewczynka z zapałkami poszukuje ciepła rodzinnego”. Po tej inscenizacji zebranych odwiedził św. Mikołaj, który pamiętał o wszystkich dzieciach, a zwłaszcza o tych, które potrzebują szczególnego wsparcia. Dodatkową atrakcją były przygotowane przez organizatorów liczne konkursy i zabawy. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały poczęstunek.


Tradycyjne spotkanie ze św. Mikołajem w bocheńskim oddziale „Civitas Christiana”

„Civitas Christiana” w Bochni od wielu lat szczególną troską otacza dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia, organizując dla nich douczanie, lekcje języków obcych oraz organizując imprezy z okazji Dnia Dziecka i św. Mikołaja. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu Zarządu z przewodniczącą Haliną Muchą i zespołu członkowskiego, zwłaszcza nauczycieli i sponsorów.

(taj)

OPOLE

Wojewódzki Ośrodek Formacji Katolicko -Społecznej „Civitas Christiana” w Opolu rozpoczął działalność w marcu 2001 r. i organizuje cztery sesje w roku. Na ostatnie, dwudzieste już z kolei zajęcia złożyły się jak zwykle trzy prelekcje, których wysłuchało ponad trzydziestu stałych uczestników spotkań.

Pierwszym prelegentem był ks. dr Marian Obruśnik z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, który w ramach wprowadzenia ogólnego do Pisma Świętego omówił „Dzieje Ksiąg Nowego Testamentu”.

W ramach cyklu o najnowszej historii Polski dr Mariusz Patelski z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego omówił temat „Tworzenie zrębów państwowości polskiej podczas I wojny światowej 1914-1918”. Ks. dr Andrzej Hanich z Kurii Opolskiej omówił ostatnią książkę Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”. Materiały z zajęć formacyjnych wydawane są w kwartalniku „Ephetha – otwórz się”.

J. PIXA

BRODNICA

XIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej obchodziliśmy pod hasłem „Jan Paweł II – Orędownik Prawdy”. Jak co roku oddział „Civitas Christiana” był współorganizatorem tego cyklicznego wydarzenia, mającego już swoja rangę w mieście i najstarszego w skali diecezji toruńskiej. Oprócz tradycyjnych konkursów, prelekcji, występów grup artystycznych, spotkań z samorządami i wolontariatem, przygotowano kilka interesujących propozycji imprez otwartych dla mieszkańców całego regionu. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z ks. Wiesławem Niewęgłowskim, duszpasterzem środowisk twórczych, „ojcem i pomysłodawcą” organizowania Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Polsce. Dla miłośników muzyki organowej koncertował Michał Wachowiak, wykładowca wydziału muzyki kościelnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, grając słynne utwory znanych kompozytorów.

Przez dwa tygodnie mieszkańcy Brodnicy mogli zwiedzać wystawę okolicznościową prezentowaną w miejscowym muzeum, a prawdziwą niespodzianką dla wiernych było spotkanie z prof. Gabrielem Turowskim, przyjacielem Ojca Świętego i członkiem konsylium medycznego opiekującego się papieżem w klinice „Gemelli”. Spotkał się on także z duchowieństwem i organizatorami XIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. W Brodnickim Domu Kultury uhonorowano nagrodami i dyplomami uczestników konkursów: plastycznego, literackiego, poezji i pieśni religijnej, a prace plastycze dzieci i młodzieży zaprezentowano na wystawie.


Podczas spotkania z organizatorami XIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, od lewej: Marian Marciniak dyrektor Muzeum Regionalnego w Brodnicy, dr Witold Szczuczko z UMK w Toruniu, Piotr Hoffmann dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego „Civitas Christiana”, ks. prał. Bolesław Lichnerowicz dziekan brodnicki, prof. Gabriel Turowski z Krakowa, Jan Kowalewski przewodniczący oddziału „Civitas Christiana”, Waldemar Gęsicki starosta brodnicki, Stanisław Pażucha przewodniczący Oddziału Małopolskiego „Civitas Christiana”

JAN KOWALEWSKI

BIAŁYSTOK

W wieczór Świętego Mikołaja 2005 r. rozbrzmiewało słowo i muzyka w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Białymstoku. Licznie zebrani przyjaciele i miłośnicy twórczości Jana Leończuka spotkali się, by uczcić 35-lecie debiutu białostockiego twórcy – poety, prozaika, tłumacza i wydawcy, dyrektora Książnicy Podlaskiej, laureata wielu nagród literackich, m.in.: Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, Nagrody im. Franciszka Karpińskiego, Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego.

Jest autorem licznych tomików poetyckich (ostatnio wydany „Uczyć się niepamięci”, 2005) oraz felietonów radiowych „Zapiśnik” i „Zapiski sołtysa”(1997). Jan Leończuk od wielu lat związał się z naszym środowiskiem. Niezapomniana pozostała atmosfera spotkań w mrocznym czasie stanu wojennego. Wsłuchiwaliśmy się wówczas w wiersze poety, które wnosiły w nasze życie światło i nadzieję, w jakiejś mierze rozpraszały ciemności. Często poeta był inicjatorem zapraszania innych twórców literatury, wtedy podziemnej.


Wiceprezydent Ryszard Zimnoch składa gratulacje Janowi Leończukowi

Jan Leończuk nigdy nie ukrywał kim jest, jakim wartościom służy i jakich wartości powinni się trzymać jego czytelnicy. Młodzież z XI LO, która wiele mu zawdzięcza, przygotowała prezent mikołajkowy w postaci montażu słowno-muzycznego oraz własnoręcznie wykonanych ozdobnych kartek z tekstami jubilata, które zostały wręczone uczestnikom uroczystości.

Jubileusz przygotowały panie: Teresa Jabłońska i Irena Kot. Spotkanie prowadziła Justyna Rożko – absolwentka XI LO, obecnie studentka filozofii Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, osoba utalentowana muzycznie (gra na 3 instrumentach, pięknie śpiewa). Jest też autorką tomiku poezji „Zasuszone letnie deszcze”. Długa kolejka przyjaciół, kwiaty, ciepłe słowa były wyrazem serdeczności, jakiej doświadcza białostocki poeta nie tylko podczas Jubileuszu. W uroczystości uczestniczyli abp Wojciech Ziemba metropolita białostocki, bp Edward Ozorowski oraz Ryszard Zimnoch wiceprezydent Białegostoku.

BOGUSŁAWA WENCŁAW

BIELSKO-BIAŁA

W bielskim „Civitas Christiana” przygotowano konferencję, która wpisała się w program pracy formacyjnej ruchów i stowarzyszeń katolickich diecezji. Przypomniano, że rodzina jest „gniazdem”, w którym rodzi się Naród, miejscem duchowej przestrzeni dialogu, gdzie przekazywane i przyjmowane jest dziedzictwo pokoleń dochowujących wierności Przymierzu z Bogiem.

Główny prelegent konferencji ks. Ignacy Czader, w swym wystąpieniu stwierdził m.in., że istnienie Narodu zależy od tego, czy w rodzinach rodzą się dzieci, czy kształtuje się postawa bezinteresownego daru, czy małżeństwo przeżywane jest jako święty symbol uobecniający Boga u początku ludzkiego istnienia, czy w rodzinach każde poczęte życie jest witane z miłością, czy człowiek – osoba ludzka jest widziany jako nieporównywalne bogactwo Narodu.

Przewodniczący Zarządu Oddziału Tadeusz Regiewicz, nawiązując do Karty Praw Rodziny podkreślił, że rodzina – jako fundamentalna wspólnota i komórka Narodu nie może być dłużej traktowana jako nieobowiązujące „hobby” nieroztropnych szaleńców, nie umiejących się wygodnie urządzić. Rodzina musi stać się zasadą i celem całej polityki państwowej, a jej prawa (zawarte w Karcie Praw Rodziny) – muszą być zagwarantowane konstytucyjnie.

Konferencję, która oprócz członków bielskiej organizacji zgromadziła również przedstawicieli lokalnych środowisk katolickich, wzbogaciły, przygotowane specjalnie na tę okoliczność materiały formacyjne w postaci zeszytów z serii Biblioteki Formacji Katolicko- Społecznej, cenionej w środowisku a wydawanej przez bielskie „Civitas Christiana” (m.in. „Prawa Narodu a prawa Rodziny” ks. prof. Jerzego Bajdy).

KATARZYNA DUDA

LESZNO

„Żłóbek w każdym domu” – to akcja, którą po raz drugi organizuje oddział „Civitas Christiana” w Lesznie. Najpierw specjalne książeczki do wycinania, kolorowania i składania podstawowej formy żłóbka bożonarodzeniowego zostały rozesłane w ilości 2000 sztuk do szkół podstawowych i przedszkoli w Lesznie i powiecie leszczyńskim. Główne zadanie polegało na wzbogaceniu artystycznym prostej makiety tak, aby nabrała indywidualnego charakteru, wyjątkowości i piękna. Akcją zainteresowano dzieci przede wszystkim trzecich klas podstawówek i grupy starszych przedszkolaków. Szkoły przygotowały od dwóch do pięciu żłóbków, w sumie napłynęło ponad 50 makiet. Spośród nich wytypowano 3 najładniejsze, osobno dla uczniów podstawówek i przedszkolaków. Impreza kończąca drugą edycję akcji odbyła się w Święto Trzech Króli w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie. A już od początku roku wszystkie szopki można oglądać w SP nr 2. Najlepsze żłóbki nagrodzono rowerami, piłkami nożnymi, zabawkami i aparatami fotograficznymi.

(PK)

LASKOWICE POMORSKIE

Członkowie Oddziału Pomorskiego uczestniczyli w zorganizowanych u ojców werbistów, tradycyjnych dwudniowych rekolekcjach adwentowych, stanowiących element programu formacyjnego. Zasadniczym tematem tegorocznych rekolekcji było Słowo Boże. Słuchano fragmentów Pisma Świętego i rozważano je w Namiocie Spotkania. Bóg przemawia przez Pismo Święte, przez Kościół, czy przez konkretną sytuację ludzi. Uczestnicy Liturgii Słowa odkrywali Boży plan dla siebie na „dziś”.

Dzięki uważnemu wsłuchiwaniu się w to czym żyje świat, w konkretnym kontekście, w jakim się znajdujemy „tu i teraz”, wszystkie jego radości i cierpienia stają się także naszymi. Pozwala to lepiej zrozumieć problemy i znajdować właściwą odpowiedź na wyzwania, przed którymi stajemy każdego dnia, zarówno jako Stowarzyszenie, jak i każdy z nas osobiście.

W.J.

MAKÓW PODHALAŃSKI

Setki barwnych scen związanych z tradycją i obyczajami Świąt Bożego Narodzenia, malowanych najróżniejszymi technikami na szkle, kartonie, deskach, pomysłowe stajenki betlejemskie, bożonarodzeniowe szopki, płaskorzeźby i inne formy przestrzenne – to efekt trzeciej edycji konkursu „Boże Narodzenie w obrazach”, organizowanego przez Centrum Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu w Makowie Podhalańskim i Małopolski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krakowie. Konkurs, który z roku na rok gromadzi coraz więcej uczestników, objęty jest patronatem Województwa Małopolskiego w ramach zadań w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski”.

O wielkim zainteresowaniu taką formą zachowywania bożonarodzeniowych tradycji świadczy fakt, że na konkurs w tym roku wpłynęło 359 prac, głównie młodych autorów indywidualnych i z kilkudziesięciu instytucji: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, domów kultury, ognisk plastycznych, domów pomocy społecznej, z terenu województwa małopolskiego, a także z innych województw. Komisja Konkursowa oceniała prace dzieci i młodzieży w kilku kategoriach wiekowych: przedszkolaki, dzieci młodsze, dzieci starsze, młodzież. Najliczniej reprezentowaną grupą uczestników byli młodzi artyści w przedziale wiekowym 10 – 12 lat.

8 grudnia 2005 roku w Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim otwarto wystawę pokonkursową (czynną do 31 stycznia br.), i wręczono nagrody laureatom konkursu. Nagrody i wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Nowak (Ponikiew), Julia Szczepanek (Olkusz), Bartosz Majdak (Ponikiew), Edyta Płaskonka (Kasina Mała), Ewelina Gacek (Jordanów), Mateusz Gacek (Jordanów), Sabina Fraś (Rzyki), Natalia Heród (Poręba Wielka); Julia Wilczek (Maków Podhalański), Magdalena Oliwa (Sułkowice), Joanna Gąsiorek (Andrychów), Katarzyna Adamczyk (Andrychów); Bartłomiej Rokowski (Chocznia), Paulina Jabłońska (Wysoka), Karolina Dawczak (Mszana Górna), Joanna Lenart (Maków Podhalański), Aleksandra Maziarz (Ponikiew), Gabriela Sawicka (Wadowice), Gabriel Ulatowski (Wadowice), Karolina Żeglińska (Wadowice), Karolina Gacek (Jordanów), Michał Dziadosz (Wadowice), Małgorzata Smutek (Dębno), Patrycja Mika (Paszyn), Agnieszka Bodzioch (Wadowice), Katarzyna Bałos (Grzechynia), Anna i Ola Cichorczyk (Olszówka), Aleksandra Bagińska (Wadowice), Emilia Rzycka (Wadowice), Sylwia Potaczek (Olszówka), Monika Gromala (Kamienica), Katarzyna Lurka (Grzechynia), DPS (Maków Podhalański), Stanisław Winter (Tokarnia), Kamila Święchowicz (Jordanów), Zofia Sokół (Olszówka). Nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika zdobył Maksymilian Bobek lat 3 (Maków Podhalański). Młodzi artyści oprócz dyplomów otrzymali cenne nagrody, w tym kilkanaście albumów, które podarowało na ten cel wydawnictwo „Biały Kruk” z Krakowa. Organizatorzy przygotowali też pamiątkowe wydawnictwo zawierające 18 widokówek, na których znalazły się najlepsze prace oraz informację o konkursie, laureatach, organizatorach i sponsorach. Folder sponsorowała drukarnia „Patria” z Krakowa.

TAJ

 

Artykuł ukazał się w numerze 1/2006.

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej