Ostatnie dni zgłoszeń do XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej!

2018/02/23
okwb.jpg

Rejestracja szkół ponadgimnazjalnych do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej potrwa już tylko do 28 lutego br. Najlepsi mają szansę na indeksy uprawniające do studiowania bez egzaminów wstępnych na wielu kierunkach renomowanych uczelni wyższych. Czekają na nich również zagraniczne pielgrzymki. Corocznie w konkursie organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” uczestniczy ok. 30 000 młodych ze wszystkich diecezji w kraju.

Księga Psalmów, List do Galatów i List do Filipian stanowią zakres merytoryczny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Tegoroczne treści wpisują się w program roku duszpasterskiego 2017/2018, poświęconego osobie Ducha Świętego. Rejestracja szkół potrwa jeszcze tylko do końca lutego 2018 r. Corocznie w konkursie organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” uczestniczy ok. 30 000 młodych ze wszystkich diecezji w kraju.

Program roku duszpasterskiego 2017/2018 poświęcony osobie Ducha Świętego zachęca nas do odkrywania darów i owoców Ducha Świętego w życiu osobistym i społecznym. W związku z tym jako zakres tematyczny 22. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” ustanowiono Księgę Psalmów oraz dwa listy św. Pawła – List do Galatów i List do Filipian.

– Starotestamentalna Księga Psalmów używana na co dzień w modlitwie i liturgii Kościoła zachęca do odkrywania bogactwa działania Ducha Świętego w różnych wymiarach ludzkiej egzystencji – zauważa ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel (KUL), przewodniczący komisji konkursowej OKWB. Jak wyjaśnia biblista, o znaczeniu tej księgi w życiu pierwotnego Kościoła świadczą jej liczne cytaty w tekstach Nowego Testamentu. – Psalmy cieszyły się także największą recepcją we wspólnocie z Qumran, której pisma ujrzały światło dzienne dzięki odkryciom zainicjowanym 70 lat temu na Pustyni Judzkiej – tłumaczy ks. prof. Wróbel.

Obok starotestamentalnej Księgi Psalmów organizatorzy zapraszają młodzież do pogłębionego studium treści Listu św. Pawła do Galatów i Listu do Filipian. Ks. prof. Mirosław Wróbel wskazuje, że pierwszy z listów stanowi mocne wezwanie do życia w wolności dzieci Bożych i do odkrywania owoców Ducha Świętego w codziennym życiu. Natomiast w Liście do Filipian – tłumaczy ks. prof. Wróbel – Apostoł Narodów zachęca wspólnotę do biegu w mocy Ducha Świętego ku wyznaczonej mecie, pozostawiając im dewizę duchowego życia zanurzonego w Chrystusie: „To jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną” (Flp 3,13).

Tekstem źródłowym konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011). Przygotowując się do udziału w eliminacjach należy zwrócić uwagę także na wstępy, przypisy, komentarze i słownik pojęć, które wchodzą w zakres merytoryczny. Dzięki uprzejmości wydawcy katecheci na etapie zgłoszenia szkoły na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie) mogą pobrać bezpłatny PDF dla uczniów nieposiadających tego wydania.

Pierwszy etap biblijnych zmagań odbędzie się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach 13 marca 2018 r. i zostanie przeprowadzony według testu jednolitego dla wszystkich szkół. Podobnie wygląda kwestia oceny, która dzięki specjalnie opracowanemu arkuszowi ułatwia weryfikację wyników i daje równe szanse wszystkim uczestnikom. Troje najlepszych przedstawicieli każdej ze szkół przechodzi do kolejnego etapu, na poziomie swoich diecezji (18 IV 2018 r.), a w rezultacie ma szansę awansować do dwudniowego finału konkursu, który odbędzie się 4–5 czerwca 2018 r. w Niepokalanowie.

Najlepsi mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach kształcenia takich jak: teologia, filozofia, historia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia, italianistyka i filologia angielska. Ponadto na zwycięzców i ich katechetów czekają zagraniczne pielgrzymki i atrakcyjne upominki rzeczowe.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: abp Wojciech Polak, prymas Polski i abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański oraz szerokie grono ordynariuszy polskich diecezji, którzy w konkursie organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” upatrują konkretny środek formacji młodych ludzi w Kościele. Papież Franciszek, który w 20-lecie tego dzieła udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa wszystkim zaangażowanym w konkurs, skierował do młodych wezwanie, „by w duchu przyjaźni z Jezusem stawali się w swoich środowiskach apostołami Bożego Słowa”.

Jak pokazują kolejne edycje, w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej nie chodzi o samo tylko opanowanie wymagających treści i zdobycie cennych nagród, ale o nawiązanie żywej relacji z Bogiem obecnym w Jego Słowie i spotkanie z ludźmi, którzy na Ewangelii oparli swoje życie. Służy temu szereg inicjatyw wokół Pisma Świętego i konkursu, takich jak Ogólnopolskie Spotkania Młodych z Biblią na Jasnej Górze, które stanowią nagrodę dla zwycięzców etapów diecezjalnych (i ich katechetów) czy warsztaty biblijne organizowane w poszczególnych częściach kraju. Intencją organizatorów jest, by w roku Ducha Świętego pogłębiać w młodych ludziach świadomość i wartość sakramentu bierzmowania oraz budzić pragnienie życia w Jego mocy.

 

Marcin Kluczyński

Obejrzyj film z finału 21. edycji konkursu – Niepokalanów 2017:

mak

 

Kowalczyk Marta v2

Marta Kowalczyk

Filolog. Członek Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Biblia #Edycja św. Pawła #konkurs #młodzi #młodzież #Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej #Pismo Święte #slider
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej