Arkana żywego słowa: Łaska czy uczynki konieczne do zbawienia?

2021/11/7
Laska czy uczynki konieczne do zbawienia
Grafika: Barbara Kubicka

Kolejne nagranie z serii ,,Arkana Żywego Słowa” w ramach cyklu zatytułowanego ,,Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym”.
Założeniem jest, aby w toku realizacji poszczególnych odcinków przyjrzeć się bliżej tym fragmentom Biblii, które są w jakiś sposób niezrozumiałe, kontrowersyjne, nastręczają pewnych problemów interpretacyjnych.


W szóstym odcinku zatytułowanym „Łaska czy uczynki konieczne do zbawienia?” zestawione zostaną ze sobą fragmenty, które wydają się ze sobą sprzeczne. Otóż w rozdziale 3. Listów św. Pawła do Rzymian zawarte są słowa:

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie". (Rz 3, 23-24)

i dalej:

Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa.” (Rz 3, 28)

Zupełnie inny, jak się wydaje, jest wydźwięk słów zawartych w liście św. Jakuba, w rozdziale 2, gdzie czytamy:

Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. (Jk 2, 24-26)

Czy wnioski płynące z zestawionych ze sobą fragmentów da się pogodzić? Na te pytania odpowiada dr Michał Zborowski.

Zapraszamy do wysłuchania!

/uk

Michal Zborowski

dr Michał Zborowski

Doktor teologii dogmatycznej, członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków oraz konsultant
teologiczny miesięcznika "Adeste". Świecki ewangelizator i mówca konferencyjny, współpracujący z Katolickim Stowarzyszeniem ''Civitas Christiana''.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Pismo Święte #Biblia #trudna jest to mowa
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej