Łódzkie Spotkania z żywym Słowem

2023/05/4
60
Fot. Barbara Kubicka

Autor listu do Hebrajczyków napisał: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12). Na kanwie tej prawdy w łódzkim oddziale „Civitas Christiana” już od czterech lat organizowane są „Spotkania z żywym Słowem”, których celem jest pogłębione studium Pisma Świętego oraz odkrycie jego skuteczności w życiu człowieka.

Gdy czytamy Słowo Boże, jak mawiał święty Ambroży, „Bóg powraca, by spacerować z tobą w doczesnym raju, słyszysz Jego kroki i głos”. Spotkania mają wymiar intelektualno-duchowy, z mocnym ukierunkowaniem egzystencjalnym. Chodzi nie tylko o to, aby zrozumieć dany tekst, odkryć jego znaczenie w kontekście, w jakim powstawał, ale także usłyszeć, co przez to słowo mówi do mnie Bóg.

Spotkania opierają się na schemacie lectio divina. Na samym początku uczestnicy zapoznają się z tekstem. Etap ten, zwany lectio, poza lekturą danego fragmentu zawiera także wprowadzenie w kontekst kulturowo-historyczno-lingwistyczny oraz wspólną dyskusję nad danym tekstem. Uczestnicy spotkania mogą zadawać pytania, dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Wszystko po to, aby tekst został jak najlepiej poznany i zapamiętany. Na tak zbudowanym fundamencie opierają się kolejne kroki, czyli meditatio oraz contemplatio. Oba etapy są przejściem od wyłącznie intelektualnego poznawania Biblii do lektury duchowej. W medytacji chodzi o odniesienie danego fragmentu do swojego życia i zastanowienie się, jak Bóg przez to Słowo mówi do mojego życia, jakie pragnienia, myśli czy postawy serca osądza (por. Hbr 4, 12). Natomiast kontemplacja przekierowuje na Boga. Chodzi w niej o dostrzeżenie, jaki jest Bóg, co czyni, jak działa, a w konsekwencji o zachwycenie się Nim dla Niego samego. Oba kroki, choć dokonują się indywidualnie, w wewnętrznym dialogu z Bogiem, bazują na sensie literalnym słowa i jego uprzednim dobrym poznaniu w czasie lectio. Całość kończy zachęta do wcielenia Słowa w życie poprzez konkretne actio.

Spotkania mają charakter otwarty i zaproszony jest na nie każdy, nie tylko członkowie Stowarzyszenia. W najbliższym czasie zostaną podjęte następujące tematy: Śladami Dekalogu (24 IV), Śladami dwóch dróg (29 V), Śladami Jozuego (26 VI). Zgodnie z zakresem merytorycznym bieżącej – 27 edycji OKWB, wspomniane tematy oparte są na Księdze Powtórzonego Prawa.

Szczegółowe informacje o najbliższych spotkaniach będą na bieżąco zamieszczane na stronie:

http://www.warszawa-lodz.civitaschristiana.pl

oraz na fanpage’u:

https://www.facebook.com/CivitasChristianaLodz

 

Tekst pochodzi z kwartalnika "Civitas Christiana" nr 2 | kwiecień-czerwiec 2023

 

/ab

Michal Zborowski

dr Michał Zborowski

Doktor teologii dogmatycznej, członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków oraz konsultant
teologiczny miesięcznika "Adeste". Świecki ewangelizator i mówca konferencyjny, współpracujący z Katolickim Stowarzyszeniem ''Civitas Christiana''.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#spotkania z Biblią #Biblia #Słowo Boże #dr Michał Zborowski #Łódź
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej