Kalendarz historyczny: maj

2013/1/19

Maj

1 maja 1579 r.

Król Stefan Batory przekształcił Kolegium Jezuickie w Wilnie w Akademię Wileńską na wzór Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

3 maja 1660 r.

Zawarto polsko-szwedzki pokój w Oliwie.

3 maja 1505 r.

Podczas obrad Sejmu w Radomiu uchwalono konstytucję, zwaną od skrótu sensu 1. artykułu konstytucją „Nihil novi”. Jej przyjęcie oznaczało wprowadzenie nowego ustroju w państwie – Rzeczpospolitą szlachecką.

4 maja 1937 r.

Polska przekazała Wielkiej Brytanii w siedzibie Ligi Narodów w Genewie notę, w której informowała o zamiarze ułatwiania emigracji polskich Żydów do Palestyny, pozostającej pod mandatem angielskim.

5 maja 1939 r.

Minister spraw zagranicznych, Józef Beck, wygłasza w Sejmie przemówienie, w którym kategorycznie odrzuca niemieckie żądania dotyczące utworzenia korytarza do Prus Wschodnich przez teren Pomorza.

6 maja 1787 r.

W Kaniowie król Stanisław August Poniatowski spotkał się z carycą Katarzyną II. Poniatowski starał się skłonić Katarzynę do zawarcia sojuszu polsko-rosyjskiego przeciw Turcji. Polska miała wesprzeć Rosję w walce z Turcją, za co Rosja mogła zgodzić się na reformy ustrojowe. Nie udało się przekonać carycy.

7 maja 2004 r.

Reporter telewizyjny Waldemar Milewicz i montażysta Mounir Bouamrane zginęli w Iraku. Operator kamery Jerzy Ernst został ranny w rękę.

9 maja 1794 r.

Tadeusz Kościuszko, stojący obozem w Połańcu, wydał Uniwersał znoszący poddaństwo chłopów oraz postulujący zamianę pańszczyzny na czynsz.

10 maja 1863 r.

Powstańczy Centralny Komitet Narodowy ogłosił się Rządem Narodowym.

11 maja 1573 r.

Na polu elekcyjnym pod Kamieniem (obecnie Kamionek) na warszawskiej Pradze królem obrano księcia Henryka de Vallois.

11 maja 1990 r.

Uchwalono ustawę Sejmu o zlikwidowaniu cenzury.

15 maja 1929 r.

W Poznaniu otwarto pierwszą wystawę krajową, gdzie zaprezentowano dorobek 10 lat Polski niepodległej.

15 maja 1983 r.

Na komisariacie milicji przy ul. Jezuickiej w Warszawie milicjanci zamordowali maturzystę Grzegorza Przemyka.

16 maja 2002 r.

Św. Andrzej Bobola został ogłoszony patronem Polski przez sekretarza generalnego Episkopatu, biskupa Piotra Liberę.

17 maja 1913 r.

Arcybiskupem warszawskim został ks. Aleksander Kakowski – rektor Akademii Duchownej w Petersburgu.

19 maja 1912 r.

Zmarł Bolesław Prus.

23 maja 1665 r.

Hetman wielki Jerzy Lubomirski rozpoczął wojnę domową, zwaną rokoszem Lubomirskiego.

24 maja 1704 r.

Szwedzkie wojska Karola XII zajęły Warszawę.

24 maja 1865 r.

W Sokołowie Podlaskim stracono Księdza Brzózkę – ostatniego dowódcę partyzanckiego oddziału powstania styczniowego.

25 maja 995 r.

Zmarł książę Mieszko I.

28 maja 1992 r.

Na wniosek posła Unii Polityki Realnej, Janusza Korwin-Mikkego, Sejm podejmuje uchwałę lustracyjną o ujawnieniu przez ministra spraw wewnętrznych nazwisk posłów, senatorów, ministrów, wojewodów, sędziów i prokuratorów będących tajnymi współpracownikami UB i SB.

31 maja 2003 r.

Rozpoczęła nadawanie telewizja Trwam należąca do rozgłośni Radio Maryja, którą kieruje ks. Tadeusz Rydzyk z zakonu redemptorystów.

Oprac. Radosław Kieryłowicz

© Civitas Christiana 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej