Abp Marek Jędraszewski: Hanna Chrzanowska to “Siostra naszego Boga”

2018/04/17
konf.jpg

W sobotę, 28 kwietnia w Krakowie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o godz. 10:00 odbędzie się Msza św. beatyfikacyjna pierwszej świeckiej pielęgniarki na świecie – Hanny Chrzanowskiej. Mszy św. przewodniczyć będzie kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Kard. Karol Wojtyła w otoczeniu podopiecznych Hanny Chrzanowskiej (Hanna Chrzanowska znajduje się z lewej strony nad kardynałem).

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 16 kwietnia w Warszawie w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, Koordynator Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji ks. Robert Tyrała potwierdził, że w uroczystościach beatyfikacyjnych udział weźmie ponad 35 biskupów, kilkuset kapłanów, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele katolickich związków pięlegniarek i położnych oraz ludzie chorzy i cierpiący, którym swoje życie poświęciła Służebnica Boża. Abp Jędraszewski podkreślił, że wrażliwość Hanny Chrzanowskiej inspirowała także kardynała Karola Wojtyłę do tego, aby objąć chorych i opuszczonych troską poprzez struktury parafialne. “To była jej inicjatywa, która spotkała się z pełnym zrozumieniem i poparciem arcybiskupa i kardynała Wojtyły. Na tym polega wielkość – dzisiaj św. Jana Pawła II – który dawał się inspirować, tzn. także w ludziach świeckich rozpoznawał wezwanie Ducha Świętego, skierowane również osobiście dla siebie. Stąd też jego osobiste zaangażowanie, idące w tym kierunku, aby w każdej parafii była przeprowadzana i pogłębiana troska o ludzi chorych, opuszczonych i samotnych”

Helena Matoga – wicepostulatorka procesu beatyfikacyjnego, uczennica Hanny Chrzanowskiej podkreśliła, że była ona najpopularniejszą pielęgniarką w Krakowie. “Była pielęgniarką, katoliczką, która przez swoją działalność w pielęgniarstwie parafialnym, które zorganizowała, wpisała się w działalność charytatywną krakowskiego Kościoła”.

Ciekawostką jest to, że wniosek o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej wyszedł od środowiska katolickiego związku pielęgniarek i położnych. W kwietniu 1993 roku. Po Mszy św. odprawionej w Bazylice oo. Franciszkanów przez śp. ks. bpa Stanisława Smoleńskiego, w dwudziestą rocznicę śmierci Hanny Chrzanowskiej wśród obecnych pielęgniarek, chorych i ich opiekunów padł pielęgniarski wniosek o podjęcie starań by rozpoczęto proces beatyfikacyjny Hanny Chrzanowskiej. Natomiast 4 grudnia 1995 roku. Podczas wizytacji kanonicznej Parafii św. Mikołaja w Krakowie przez ks kard. Franciszka Macharskiego, po spotkaniu z przedstawicielami Służby Zdrowia, Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z jego prezesem Izabelą Ćwiertnią, duszpasterzem pielęgniarek ks. Kazimierzem Kubikiem, zwrócili się do Księdza Kardynała z prośbą o wszczęcie starań zmierzających do wyniesienia na ołtarze Hanny Chrzanowskiej. Hanna Chrzanowska urodziła się 7.X.1902 r. w Warszawie, zmarła w opinii świętości w Krakowie 29.IV.1973 r. Uroczystościom pogrzebowym na Cmentarzu Rakowickim przewodniczył kard. Karol Wojtyła. W homilii pogrzebowej powiedział m.in.: “Dziękujemy Ci, Pani Hanno, że byłaś wśród nas ( … ) jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które mówi: błogosławieni miłosierni”.

Ks. Robert Tyrała,  Koordynator Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji mówił, że beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, że będzie świętem środowiska służby zdrowia, zwłaszcza pielęgniarek i położnych, oraz ludzi chorych i cierpiących.

Hanna Chrzanowska

 

 

Litania do błogosławionej Hanny Chrzanowskiej

(zatwierdzona przez Metropolitę krakowskiego …)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo – módl się za nami. Święty Józefie – módl się za nami. Święty Benedykcie – módl się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami. Błogosławiona Hanno Chrzanowska – módl się za nami. Boga za jego wielkie dzieła wysławiająca – Jezusa Chrystusa w tajemnicy Krzyża odnajdująca – Słowo Boże gorliwie zgłębiająca – W Eucharystii z Chrystusem się jednocząca – Z duchowości benedyktyńskiej obficie czerpiąca – W modlitwie siłę wiary, nadziei i miłości umacniająca – Z Maryją na pomoc będącym w potrzebie śpiesząca – Z Matką Bolesną udręczonym współczująca – W chorych samemu Chrystusowi służąca – W Kościele świętym oparcia szukająca – Z pasterzami Kościoła w opiece nad chorymi współpracująca – Żarem miłości Bożej promieniująca – Ośmiu błogosławieństw wcieleniem będąca – Uczynki miłosierdzia ofiarnie spełniająca – Świętości życia od poczęcia do śmierci broniąca – Sztuki pielęgniarskiej mądrze nauczająca – Sumienia pielęgniarek formująca – Najprostsze posługi względem chorych podejmująca – O godność stanu pielęgniarskiego zabiegająca – Chorych i opuszczonych wytrwale szukająca – Wygnańców i sieroty przygarniająca – Niepełnosprawnym nadzieję i radość życia przywracająca – O ciał i dusze podopiecznych dbająca – W jednaniu chorych z Bogiem pośrednicząca – Zwyczaj Mszy świętej w domu chorego wprowadzająca – Godności chorego z wielkim taktem strzegąca – Wobec ludzkiej niedoli współczucie budząca – Do samarytańskiej służby chorym wielu zapalająca – Do spotkania z chorym i cierpiącym wychowująca – Boga w pięknie świata dla siebie i innych odkrywająca – Pogodą ducha smutki rozpraszająca – Przeciwności mężnie i z ufnością znosząca – Wszystko, co własne, dla chorych poświęcająca – Powołanie pielęgniarskie chwalebnie wypełniająca – Bogu i człowiekowi całym sercem się oddająca – Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzech świata – wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami. Módl się za nami błogosławiona Hanno. Abyśmy całym życiem dawali świadectwo miłosierdzia. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

pgw

 

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#beatyfikacja #Hanna Chrzanowska #Karol Wojtyła #kraków #miłosierdzie #pielęgniarka #Sanktuarium Miłosierdzia Kraków #służba zdrowia #Św. Jan Paweł II #świętość
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej