Będziecie jak bogowie

2013/01/19

Pod patronatem metropolity gdańskiego abp Sławoja Leszka Głódzia, Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia Human Life International – Europa i Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej zorganizowały 14 marca w Gdańsku z okazji V Narodowego Dnia Życia ogólnopolską konferencję pod hasłem„ O godność osoby ludzkiej”.

Dr Paweł Wosicki prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia na otwarcie przedstawił na wstępie problem obrony życia i rodziny jako priorytet polityki społecznej państwa. Prezes PFROŻ podkreślał, że Polska jest krajem, w którym nie ma polityki pro rodzinnej, gdyż uważa się, że państwo ma ważniejsze wydatki, a rodzina jest sprawą prywatną. Joannes Bucher z Austrii koordynator działań Human Life International w Europie zaapelował o post i modlitwę, gdyż tego wymaga walka duchowa o rodzinę i życie.

Jak chronić życie

Wswoim wystąpieniu Ewa Kowalewska dyrektor HLI Europa przedstawiła 15 letnią działalność HLI Europa w obronie życia. Odnosząc się do spotkania gdańskich działaczy pro life z o. Paulem Marxem OSB w 1994 r., zwróciła uwagę, że spotkanie to zaowocowało powstaniem HLI Europa. Na przestrzeni tych lat, HLI Europa wydało wiele broszur, ulotek, książek. Szkoliło lekarzy z Syberii, Kazachstanu. Powołano Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia. Następnie Genia Samborska- Berekec z Ukrainy prezes narodowej organizacji „O godność człowieka” przedstawiła działania w obronie życia na Ukrainie. Przytoczyła m. in. dane statystyczne dotyczące aborcji dokonanych na Ukrainie. Dzięki współpracy cywilnych organizacji i ruchów, które działają i współpracują w dziedzinie obrony życia z rządem, różnorakim inicjatywom i działaniom udało się ograniczyć ilość zabójstw dzieci nienarodzonych.

Władysław Wołochowicz z Białorusi mówił o sytuacji w obronie życia na Białorusi i w Rosji. Odniósł się do sytuacji w 1920r., kiedy to bolszewicy podjęli działania przeciwko rodzinie i życiu, m. in. legalizując aborcję. 98 procent kobiet przynajmniej raz w życiu dokonało aborcji. Obecnie podejmowane są liczne działania, zarówno w Rosji jak i w Białorusi, służące życiu i rodzinie. Lekarze są materialnie motywowani, aby prowadzić ciążę, a nie abortować. Są rozdawane materiały i reklamy, służące obronie życia. Aborcja została prawnie ograniczona do 12. tygodnia życia. W Rosji po urodzeniu trzeciego dziecka, rodzina otrzymuje 10 tys. dolarów i dom. Polityka wspierania ekonomicznego rodzin, po urodzeniu każdego dziecka przynosi widoczne efekty. Również Białoruś prowadzi politykę prorodzinną. Rodzina z trójką dzieci otrzymuje na korzystnych warunkach kredyt, rozłożony na 30. lat i bezpłatnie mieszkanie. Podnosi się wskaźnik urodzin.

Konrad Szymański poseł do Parlamentu Europejskiego mówił o rodzinie i życiu ludzkim w prawie europejskim i międzynarodowym. Podkreślał, że w dokumentach i traktatach nie ma żadnego odniesienia do aborcji. Regulują to przepisy poszczególnych państw. Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ nie są wiążące, a nacisk lobby aborcyjnego, jest bardzo silny. Działania i decyzje sądów sprzyjają aborcji. Coraz powszechniejsze i silniejsze są postulaty na rzecz osób homoseksualnych.]

Cud życia?

Dorota Nalepa lekarz pediatra mówiła o pięknie rozwoju prenatalnego. Szczegółowo przedstawiła rozwój psychologiczny dziecka rozwijającego się w łonie matki, a ks. dr Jan Uchwat prorektor ds. wychowania Gdańskiego Seminarium Duchownego, teolog, moralista wygłosił referat o dzisiajszej biomedycyny. Człowiek dąży do zajęcia miejsca Boga. Pokusa manipulacji genetycznej jest tak silna, iż doprowadziła m. in. do wyprodukowania, czegoś czego jeszcze nigdy nie było: hybrydy zwierzęco-ludzkiej. Pragnienie osiągnięcia nieśmiertelności, osiągnięcia za wszelką cenę, wszystkiego, co proponuje współczesny świat, powoduje, że sumienie człowieka traci orientację, zostaje niszczone – mówił ks. dr Uchwat odnosząc się do nauczania Jana Pawła II, Benedykta XVI i dokumentu Kongregacji Nauki Wiary „Dignitas personae”.

Prof. dr hab. Bogdan Chazan ginekolog położnik dyrektor Szpitala Ginekologiczno – Położniczego w Warszawie przedstawił podejmując problematykę biotechnologii i początku życia oraz jego ochrony omówił praktyki eugeniczne obecnie stosowane, proces uzyskiwania i selekcji komórek macierzystych, a także zagadnienia związane z klonowaniem terapeutycznym. Nawet środowiska feministyczne sprzeciwiają się pobieraniu komórek jajowych, które sprzedaje się przez internet. Dziecku nienarodzonemu życie odbiera się już w zaciszu domowym poprzez tabletki poronne. Zawyża się statystyki dotyczące niepłodności, by jednocześnie promować metody in vitro.

Ewa Ślizień-Kuczapska ginekolog-położnik, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR przedstawiła problematykę naprotechnologii jako przełomu w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz szansy dla diagnostyki i terapii zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. Jako jeden z czynników zakłócających seksualne pożycie małżeńskie wymieniła pracoholizm. Anthony Ozimic bioetyk, sekretarz generalny SPUC z Wielkiej Brytanii mówił o eutanazji i współczesnym prawodawstwie i polityce z nią związanej. Prelegent zapoznał zebranych z aktualnym prawem dotyczącym eutanazji w różnych krajach : Holandii, Belgii, Luxemburgu, Anglii.

W ramach konferencji odbyła się projekcja filmu pt. „Hospicjum widziane od środka”. Zaś w katedrze oliwskiej odbyła się Msza Święta w intencji działań zmierzających do ochrony życia.

Joanna Olbert

Artykuł ukazał się w numerze 04/2009.

© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej