Być jak święty Józef [relacja]

2021/12/13
20211211 075239
Materiał organizatora

Być jak święty Józef - takie motto towarzyszyło podczas rekolekcji adwentowych Oddziału Warszawskiego, które głosił ks. dr Dariusz Sonak - Asystent kościelny „Posłańca Warmińskiego, Diecezjalny Koordynator Fundacji św. Józefa.

W dniach 10-11 grudnia 2021, w pięknej zimowej scenerii, w Archidiecezjalnym Ośrodku Charytatywnym Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach członkowie i sympatycy oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" z Warszawy, Radomia, Ciechanowa, Ostrołęki oraz Płocka spotkali się na wspólnym duchowym przygotowaniu oczekując na Boże Narodzenie.

Czas modlitwy, nauki i refleksji rozpoczął odśpiewany przez zebranych Hymn do Ducha Świętego, aby to Duch Święty poprowadził zebranych. Pierwszą konferencję rekolekcjonista rozpoczął cytatem z Ewangelii św. Mateusza:

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie…. (Mt, 1, 18)

Konferencja przybliżyła zebranym miejsca związane z osobą św. Józefa i to jaki miały wpływ na Jego losy i postawę. Nazaret, Betlejem, Jerozolima, Egipt jako symbole odwagi, umiłowania woli Bożej i posłuszeństwa. Wykład miał skłonić do refleksji „co jest moim punktem wyjścia w relacji z Panem Bogiem”, czy jesteśmy gotowi na całkowite i radykalne oddanie się woli Bożej tak, jak to uczynił św. Józef.

Adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu oraz Apel Jasnogórski zakończyły pierwszy dzień dni skupienia.

Jutrznią rekolektanci rozpoczęli kolejny dzień rekolekcji. Po krótkim spacerze nad okoliczne jeziora, chwili osobistego wyciszenia i zadumy odbyła się druga konferencja.

Ewangelia św. Łukasza rozpoczęła naukę :

Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów.  Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie….(Łk 15,11-24)

Konferencja została poświęcona dokumentowi Patris corde (Ojcowskim sercem) Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem kościoła świętego.

Dobrze przeżyte rekolekcje adwentowe mogą stać się cennym przystankiem na drodze prowadzącej ku nawróceniu. Potraktujmy je jako szansę daną nam przez Boga na odnowienie życia duchowego.

 

/em

Agnieszka Gościeniecka

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Rekolekcje adwentowe #Gietrzwałd #Region Warszawsko-Łódzki
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej