Home / Wiara Wspólnota Kościół / Odpust zupełny dzięki Matce Bożej Anielskiej Porcjunkuli
615px-santa-maria-degli-angeli-porcjunkula.jpg

Odpust zupełny dzięki Matce Bożej Anielskiej Porcjunkuli

Porcjunkula to kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, którą św. Franciszek w XIII wieku otrzymał w darze od benedyktynów i odbudował własnymi rękami, położona nieopodal Asyżu.

Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkula), fot. Ludmiła Pilecka / źródło: wikimedia.org

Odpust zupełny związany jest z widzeniem, które otrzymał św. Franciszek. Kiedy prosił Boga o zbawienie dla wszystkich ludzi. Objawili mu się Jezus i Maryja. Obiecali, że każdy wierny odwiedzający Kaplicę Porcjunkuli p.w. Matki Bożej Anielskiej, od I nieszporów, czyli zachodu słońca 1 sierpnia do II nieszporów, czyli zachodu słońca 2 sierpnia (Uroczystość Matki Bożej Anielskiej), otrzyma zupełne odpuszczenie grzechów. Trzeba było odbyć szczerą spowiedź. Warunek nawiedzenia kaplicy w odpowiednim czasie był trudnym do spełnienia. Z tego powodu Kościół ogłosił, że odpustu mogą dostąpić wszyscy bracia i siostry należący do któregoś z trzech zakonów franciszkańskich, którzy od zachodu słońca 1 sierpnia do zachodu słońca 2 sierpnia nawiedzą dowolny kościół franciszkański, przy którym pełnią posługę duchową zakonnicy franciszkańscy.

Paweł VI w 1967 r. rozszerzył uprzywilejowaną grupę do franciszkanów, benedyktynów, a następnie na cały Kościół. Dziś każdy, kto w tym dniu (2 sierpnia) nawiedzi swój kościół franciszkański bądź parafialny, spełniając zwykłe warunki konieczne do uzyskania odpustu, zyskuje odpust zupełny. Te warunki to:

  • pobożne nawiedzenie kościoła,
  • odmówienie w nim Ojcze nasz i Wyznania Wiary,
  • sakrament pokuty,
  • przyjęcie Eucharystii,
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
  • wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

/wj

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce

Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więce

#Asyż, #franciszkanie, #Matka Boża Anielska, #odpust zupełny, #Porcjunkula, #św. Franciszek