Pasterz narodu

2013/01/17

W Gdańsku 17 listopada odbyły się uroczystości upamiętniające wielkiego Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda zorganizowane przez Oddział Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Akcję Katolicką OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. Uroczystościom patronowali: ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, ks. Zbigniew Rakiej TChr wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w intencji beatyfikacji sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Jan Niewęgłowski inspektor Towarzystwa Salezjańskiego.

Przybyłych na uroczystość w sali posiedzeń nowego Ratusza powitał Waldemar Jaroszewicz przewodniczący Oddziału Pomorskiego „Civitas Christiana”. W imieniu Towarzystwa Salezjańskiego i Towarzystwa Chrystusowego przemawiali ks. dr Jan Niewęgłowski i ks. dr Andrzej Orczykowski. Antoni Szymański senator ubiegłej kadencji przekazał na ręce Waldemara Jaroszewicza, przyznany Oddziałowi Pomorskiemu przez Senat RP Medal Orła Senatu za działalność na rzecz umacniania tożsamości narodowej i rozwój kultury narodowej oraz przygotowywanie katolików świeckich do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu narodu i państwa.

Następnie Joanna Olbert prezes OP Akcji Katolickiej w parafii NMP Wspomożenia Wiernych ogłosiła wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Prymas Polski kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie. Miejsce III w I Kategorii zajęła Klaudia Szefer z Piekar Śląskich. W kategorii II miejsce I zajął Jakub Jeleń TChr z Poznania, miejsce II Robert Ozimkiewicz Tchr z Poznania, miejsce III exequo Janina Szymczyk ze Starej Wsi i Anita Wereska z Lublina. Laureatom uroczyście wręczono nagrody.

W drugiej części spotkania odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. „… by żaden Polak nie zagubił się na Obczyźnie”. Ks. dr Jan Niewęgłowski SDB, mówił nt. „Prymas Polski kard. August Hlond – w trosce o dobro Ojczyzny”. Ks. dr Józef Kubicki TChr omówił pomoc Kościoła w Polsce odradzającemu się Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. Ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr podjął temat „Emigracja Polaków do Europy Zachodniej wyzwaniem dla Kościoła”.


Medal Orła Senatu za działalnośc na rzecz umacniania tożsamości narodowej

Prezes PO Akcji Katolickiej przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu, patronom uroczystości i fundatorom nagród. Skierowała apel o upowszechnianie wiedzy o życiu, działalności i nauczaniu sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, który prorokował, że „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję” a na łożu śmierci powiedział: „Zawsze kochałem Polskę i będę się w niebie za nią modlił”.

Na zakończenie konferencji uchwalono Rezolucję o ustanowienie sługi Bożego kard. Augusta Hlonda Patronem Polskiej Emigracji. Ten wielki pasterz narodu, zatroskany o polskiego emigranta, o jego wiarę, tradycję, sytuację materialną i kulturową, w 1929 r. powołał do życia stowarzyszenie „Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie”, a w celu objęcia opieką duchową polską rzeszę wychodźczą kard. August Hlond w 1932 r. powołał do życia Towarzystwo Chrystusowe dla Polskich Wychodźców, które do dzisiejszego dnia służy Polakom na obczyźnie. Apelował wtedy do społeczeństwa: „Nikt nie może być obojętny na to, że czwarta część narodu żyje wśród obcych w trudnych i nienormalnych warunkach, wydana częstokroć na wyzysk i nędzę, narażona na wynarodowienie i zdziczenie. Z dnia na dzień kurczy się polskość na obczyźnie. Gwałtownie wzmaga się kryzys dusz polskich poza Krajem. Ratować dusze naszych braci polskich na wychodźstwie to nasz święty obowiązek katolicki i polski”.

Każdy, kto otrzymał szczególne łaski za wstawiennictwem sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, proszony jest o powiadomienie: Towarzystwa Salezjańskiego, Towarzystwa Chrystusowego. Można wypożyczyć bezpłatnie wystawę poświęconą kard. Augustowi Hlondowi.

Joanna M. Olbert

Artykuł ukazał się w numerze 12/2007.

© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej