Polska: Powołania kapłańskie i zakonne

2021/10/14
cathopic 1535078521634226 1024x673
Źródło: eKAI

W rozpoczynającym się roku akademickim do Wyższych Seminariów Duchownych najwięcej kandydatów do kapłaństwa zgłosiło się w Tarnowie i Poznaniu. Tyle samo alumnów znalazło się na pierwszym roku w Opolu. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to kandydaci dla dwóch diecezji: opolskiej i gliwickiej. W Rzeszowie (12 kandydatów) i w Łodzi (11). Po 10 chętnych zgłosiło się do placówek w Gdańsku, Lublinie i obu warszawskich.

Nowy rok nauki i formacji rozpoczęło w Białymstoku 5 alumnów. Najmniej nowych powołań (po 1-2) odnotowano natomiast w Ełku, Siedlcach, Toruniu, Włocławku i Zamościu-Lubaczowie. Do czterech Wyższych Seminariów Duchownych: w Bydgoszczy, Drohiczynie, Elblągu i Łowiczu nie zgłosił się nikt.

Formację do kapłaństwa rozpoczęło 356 kandydatów, podczas gdy w ubiegłym roku było ich 441. W seminariach diecezjalnych pierwszy rok studiów lub etap propedeutyczny (który prowadzi tylko część seminariów) rozpoczyna 242 alumnów, a formację w zakonach – 114 chętnych.

Warto też dodać, że 5 chętnych zgłosiło się do WSD 35+ w Łodzi, przyjmującego kandydatów powyżej 35 roku życia. 6 kandydatów zarejestrowało także warszawskie seminarium misyjne Redemptoris Mater.

Tradycyjnie najwięcej alumnów rozpocznie formację do kapłaństwa w diecezjach na południu i wschodzie Polski (Tarnów, Opole, Rzeszów, Lublin, Przemyśl, Katowice). Zwraca również uwagę większa liczba powołań do seminariów w dużych miastach.

Jeśli chodzi o formację w domach zakonnych, zaznaczyć trzeba, że formacja w kierunku kapłaństwa poprzedzona jest postulatem i nowicjatem, czasami także etapem propedeutycznym. Dopiero po tych latach przygotowawczych kandydaci podejmują decyzję o kontynuowaniu studiów w kierunku święceń kapłańskich. Niektórzy bowiem decydują się tylko na śluby wieczyste i pozostanie bratem zakonnym.

W roku akademickim 2021/2022 najwięcej kandydatów do święceń kapłańskich (18) rozpoczęło formację u franciszkanów OFM (Zakon Braci Mniejszych). Na drugim miejscu znaleźli się dominikanie z 14 chętnymi. Na trzecim – franciszkanie konwentualni z 10 kandydatami. Kolejne miejsce zajmują: jezuici i pallotyni (po 8 kandydatów) i salwatorianie (7). Do Wyższych Seminariów Duchownych karmelitów bosych, misjonarzy św. Wincentego a Paulo oraz paulinów zgłosiło się po 6 chętnych.

Do furt 19 seminariów zakonnych nie zapukał nikt.

Źródło: KAI

/uk

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#kapłaństwo #powołania #seminarium
© Civitas Christiana 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej