Poznańskie Forum Duszpasterskie

2014/10/2

27 września w Poznańskim Forum Duszpasterskim udział wzięło około sześciuset osób reprezentujących różne polskie diecezje. Spotkanie poświęcone było tematyce nowego roku duszpasterskiego w Polsce, którego tegorocznym hasłem jest: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.  „Forum”, którego organizatorem  jest zawsze Akcja Katolicka i Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, uczestniczyło także kilkoro członków Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana”w Poznaniu. 

Obrady w auli Centrum Wykładowo–Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej poprzedziła msza św. koncelebrowana w kościele św. Rocha, której przewodniczył kardynał Paul Josef Cordes z Watykanu; duchowny niemiecki, były przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”.  W wygłoszonej homilii, którą tłumaczył jeden z koncelebrujących kapłanów, kardynał zaapelował o rozwijanie „chrześcijaństwa zdecydowanego”, niezbędnego w czasach wzmożonej w świecie laicyzacji i sekularyzacji. Nadzieję – jak podkreślił, stwarzają dziś odradzające się w Kościele ruchy i stowarzyszenia katolickie.

Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, otwierając obrady w auli Politechniki przypomniał o zasadniczym celu Poznańskiego Forum Duszpasterskiego. Jest nim przede wszystkim spopularyzowanie hasła programowego, a obecne i przyszłoroczne, które odbędzie się w tym samym mniej więcej czasie, służyć ma już przede wszystkim właściwemu przygotowaniu do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. Program dotyczy nawrócenia – mówił Arcybiskup. A pytając o to jak ukazać nawrócenie jako coś oczekiwanego a nie wymuszonego, odpowiedział równocześnie, że powinno to być zwrócenie się najpierw od siebie ku Bogu a potem ku drugiemu człowiekowi. Wskazał równocześnie na dwanaście dróg nawrócenia, osobistego i społecznego. Są nimi m.in. chrzest, uczucie miłości, jałmużna, wyznanie win, umartwienie, miłosierdzie, przebaczenie i inne.

PFD.27.09.2014r-19

 Kardynał Cordes wyrażając radość z tego, że tak dużo uczestników przybyło na Forum, co osobiście odebrał  jako wezwanie do nawrócenia powiedział m.in, że:

Kościół dużo mówi teraz o nowej ewangelizacji, ale brakuje do niej aktorów. Przybyliście tu – mówił –aby stać się aktorami Nowej Ewangelizacji…Dziś nikomu  – kontynuował kardynał- w całym Kościele uniwersalnym, nie wolno powiedzieć: nowa ewangelizacja? Nie – dziękuję! Także Kościół w Polsce nie może sobie pozwolić na rezygnację z ogromnej siły zaangażowania wiary posłańców Słowa Bożego i na rezygnację z trudu nieustannego nawracania się…

Z kolei dominikanin, ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski z Krakowa, w swoim wystąpieniu zatytułowanym  „Kiedy gaśnie płomień wiary, wtedy wszystkie inne światła tracą swój blask”, który to temat jest cytatem z encykliki papieża Franciszka„Lumen Fidei”, zauważył, że spór o wiarę jest dziś sporem o rozumienie człowieka. Światło wiary, które w oświeceniu zostało przeciwstawione światłu rozumu, spotęgował później postmodernizm. Mówca poddał pod rozwagę słuchaczy pytanie, czy dziś mamy głosić światło wiary, czy raczej rozniecać jej płomień..?

Trzeci prelegent O. dr Piotr Jordan Śliwiński OFM cap. – kierownik duchowy, rekolekcjonista i dyrektor krakowskiej „Szkoły dla Spowiedników”, mówił o trudnościach związanych z przystępowaniem do spowiedzi, a także o potrzebie właściwej formacji. Jak podkreślił, w sakramencie pokuty i pojednania ważne jest widzenie Chrystusa przebaczającego i miłosiernego. Doświadczając w tym sakramencie miłosierdzia, sami stajemy się też miłosierni wobec innych. W spowiedzi potrzebne jest dojrzałe spojrzenie w siebie we właściwym rachunku sumienia, w przeciwnym bowiem razie grozi nam jej infantylizacja.

PFD.27.09.2014r-63

W końcowej części czyli w dyskusji panelowej, którą poprowadził ks. Dariusz Madejczyk, były redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”, swoje świadectwo nawrócenia dało troje uczestników tego panelu: aktorka i autorka książki „Nawrócona wiedźma” – Patrycja Hurlak, aktor Radosław Pazura, oraz muzyk rockowy i były narkoman – Andrzej Sowa.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że podczas tego Forum, arcybiskup Stanisław Gądecki, ogłosił błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – Wielkopolanina, patronem Akcji Katolickiej w Archidiecezji Poznańskiej.

Włodzimierz J. Chrzanowski.

Autorką zdjęć jest Pani J. Horawska z Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#abp Gądecki #chrzest polski #poznańskie forum duszpasterskie
© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej