Środowiska pro-life za życiem, ale bez karania kobiet

2016/10/1
baby-784607-1280.jpg

W Polsce powraca ideologiczny spór dotyczący ochrony życia poczętego. Po obu stronach barykady opowiadają się zwolennicy równie radykalnych rozwiązań. W połowie września w Kancelarii Marszałka Sejmu RP znalazł się nowy projekt, zapewniający prawną ochronę życia wszystkim poczętym dzieciom, bez wyjątków. W odróżnieniu od projektu obywatelskiego „Stop aborcji”, Polska Federacja Ruchów Obrońców Życia opowiada się za wyłączeniem spod sankcji karnej kobiet poddających się aborcji.

Wiele kontrowersji wzbudził zapis zawarty w obywatelskim projekcie “Stop aborcji” dotyczący wprowadzenia do polskiego prawa karania kobiet, które poddały się aborcji, za co groziłoby do 5 lat więzienia. Do tak radykalnego rozwiązania negatywnie odniosły się środowiska obrońców życia, a także polscy biskupi. – Księża biskupi popierają wszelkie działania duchowe, medialne i prawne zmierzające do całkowitej ochrony życia ludzkiego, a przez to do eliminacji z prawodawstwa polskiego trzech istniejących wyjątków, kiedy to można zabić dziecko nienarodzone – wyjaśnia w specjalnym komunikacie ks. dr Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Biskupi sprzeciwili się jednocześnie – czytamy w komunikacie – propozycjom prawnym, które postulują odpowiedzialność karną kobiety, która dopuściłaby się zabicia swojego nienarodzonego dziecka.

Nowy projekt w tej sprawie zgłosili 14 września 2016 r. przedstawiciele zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia zrzeszającej 86 organizacji działających na rzecz obrony życia i rodziny, w składzie: dr Paweł Wosicki – prezes, dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes oraz Lidia Klempis – członek zarządu. Projekt ustawy zapewnia prawną ochronę życia wszystkim poczętym dzieciom, bez wyjątków, ale w odróżnieniu od projektu obywatelskiego „Stop aborcji” utrzymuje obecnie obowiązujące rozwiązanie, które wyłącza spod sankcji karnej kobietę poddającą się aborcji.

Wielorakie skutki, jakie ponosi kobieta dokonująca aborcji, na swoim ciele, psychice i duchu, czynią z niej „drugą ofiarę aborcji” – tłumaczą zwolennicy wyłączenia spod sankcji karnej kobiet i zwracają uwagę na specyficzny stan psychiczny matki w chwili podejmowania tej dramatycznej decyzji.

– Dla nauk medycznych bezsprzeczne jest, że z nowym człowiekiem mamy do czynienia już od momentu poczęcia, to jest od połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej. Jest to moment początkowy, w którym powstaje organizm ludzki o niepowtarzalnych cechach – czytamy w uzasadnieniu projektu Federacji. Projektodawcy zauważają również, że “piśmiennictwo prawnicze dostrzega przemiany społecznych ocen, prowadzące do postrzegania matki i dziecka w prenatalnej fazie rozwoju, jako odrębnych bytów, wymagających ochrony i opieki, a dziecka, jako mającego własne potrzeby”. – W tym miejscu należy podkreślić, że działania podejmowane przez lekarza w celu ratowania życia matki, w wyniku którego traci życie dziecko poczęte, nie jest aborcją – zaznaczają projektodawcy.

Projekt Federacji wprowadza także zakaz sprzedaży, nieodpłatnego udostępniania i reklamowania środków o działaniu poronnym i antynidacyjnym.

Biorąc pod uwagę problemy, jakie niosą ze sobą tzw. ciąże specjalnej troski, a także potrzebę wsparcia rodzin wychowujących dzieci chore, projekt PFROŻ zobowiązuje organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego do zapewnia „pomocy materialnej i opieki dla rodzin oraz samotnych rodziców, wychowujących dzieci dotknięte ciężkim upośledzeniem albo chorobą zagrażającą ich życiu, jak również matkom oraz ich dzieciom, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że do poczęcia doszło w wyniku czynu zabronionego.”

Projekt został zgłoszony w trybie ustawy o petycjach, która umożliwia zgłaszanie projektów ustaw przez organizacje społeczne. W odróżnieniu od projektów obywatelskich, nie wymaga się od zgłaszających minimalnej liczby podpisów, natomiast o tym, czy projekt zostanie skierowany do Laski Marszałkowskiej, ostatecznie decyduje Sejmowa Komisja ds. Petycji.

Marcin Kluczyński

mk

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Polska Federacja Ruchów Obrony Życia #pro-life #slider #Stop aborcji
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej