Tematem programu duszpasterskiego 2019-2022 będzie Eucharystia

2018/3/9
eucharist-1591663-1920.jpg

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, abp Wiktor Skworc, podczas ogólnopolskiego spotkania dyrektorów wydziałów duszpasterskich w Porszewicach koło Łodzi zatwierdził nowy temat programu duszpasterskiego.

Sakrament miłości, czyli Eucharystia, będzie w latach 2019-2022 w centrum uwagi programu duszpasterskiego. To obok chrztu i bierzmowania kolejny ważny sakrament chrześcijańskiej inicjacji. Abp Wiktor Skworc zaznacza: Kościół żyje bowiem dzięki Eucharystii.

I dodaje:

„Chcemy mówić o Eucharystii i świętowaniu niedzieli, o czasie świętym i o tym jak powinniśmy jako chrześcijanie ten czas wykorzystywać. – Centralnym wydarzeniem zbawczym jest Ofiara Jezusa Chrystusa, którą ponawiamy i uobecniamy każdego dnia. Chcemy o niej mówić, pogłębiać tematykę Mszy św. a przede wszystkim prowadzić dzieci, młodzież i dorosłych do spotkania z Chrystusem w czasie Eucharystii”.

Jakie są priorytety? – Głębsze wtajemniczenie w życie eucharystyczne, a także w obecność Eucharystii w Kościele oraz pojedynczych sercach wiernych.

Na każdy rok przewidziano osobne hasło. Punktem odniesienia będzie adhortacja Benedykta XVI „Sacramentum caritatis” i jej ujęcie Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i powołującej do świętowania. Warto zauważyć, że program będzie wdrażany już w czasie częściowego a od 2020 roku całkowitego zakazu handlu w niedzielę. – Patrzymy na wolną niedzielę jako na szczególną szanse duszpasterską, żeby społeczeństwo mogło godnie odpoczywać i odbudować swoje relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem.

Abp Skworc tłumaczy, że nie chodzi tylko o namawianie do uczestnictwa w Mszy św., ale również o wykreowanie pomysłów pozaliturgicznej aktywności, dążącej do przeżywania niedzieli jako dnia poświęconego dbaniu o więzi małżeńskie i rodzinne.

Metropolita wskazuje na rolę, jaką mają tu do odegrania wspólnoty parafialne, stowarzyszenia, fundacje itp.  – Chodzi o szeroką ofertę zawierającą propozycje także kulturalne, żeby ludzie przeżywali niedziele wspólnotowo i żeby w dzień święty oddawali cześć Bogu i wykorzystali także dla swojego osobistego duchowego rozwoju.

Dyskusja o zadaniach duszpasterskich dotyczyła także bezpośrednich zagrożeń formacji chrześcijan. Abp Skworc zauważył, że ostatnio mnożą się różne wspólnoty i potrzeba racjonalnego rozeznania, która wspólnota jest eklezjalna (pozostaje w łączności z Kościołem i swoim biskupem). – Kościół ma swoje kryteria opublikowane przez Stolicę Apostolską. Chodzi o to, by te kryteria przypomnieć i odnosząc do konkretnych przypadków określić, które wspólnoty są autentycznymi wspólnotami kościelnymi (…), chodzi o uniknięcie pewnego zamętu, który daje się dziś zauważyć. Proces rozeznania musi brać pod uwagę dynamikę działania Ducha Świętego – Jego darów i charyzmatów. – A one są dane dla wspólnoty Kościoła, zaś jego pasterze powinni czuwać nad właściwym rozeznaniem.

Komisja Duszpasterstwa KEP ma na celu: inspirowanie działalności na rzecz rozeznania, rozwijania i doskonalenia powołania chrześcijańskiego. Ponadto opracowuje ramowe plany duszpasterskie i koordynuje prace duszpasterstw specjalistycznych. Przewodniczącym Komisji jest abp Wiktor Skworc (metropolita katowicki). W skład gremium wchodzi ośmiu biskupów m.in.: abp Henryk Hoser, bp Wiesław Dajczak i bp Wiesław Śmigiel. Komisja posiada kilkunastu konsultorów, w tym kilku świeckich. Przy Komisji działa Zespół ds. Nowej Ewangelizacji.

                                      Źródło: pixabay.com

mak

Kowalczyk Marta v2

Marta Kowalczyk

Filolog. Członek redakcji i Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#abp Skworc #eucharystia #program duszpasterski #slider
© Civitas Christiana 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej