VI Dzień Papieski

2013/01/12

Ogólnopolska zbiórka na stypendia dla uzdolnionej młodzieży, uroczyste Msze o beatyfikację Jana Pawła II, koncerty i sesje naukowe – to tylko niektóre elementy tegorocznego, szóstego już Dnia Papieskiego – obchodzonego w całej Polsce z inicjatywy Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Temat przewodni dnia brzmi: „ JAN PAWEŁ II – SŁUGA MIŁOSIERDZIA”.

Fot. Artur Stelmasiak

Dzień Papieski jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych imprez w Polsce. Według badań z ubiegłego roku o Dniu Papieskim słyszało 91 proc. Polaków.

Gigant historii

W ubiegłym roku w obchody polskiego Dnia Papieskiego, celebrowanego po raz pierwszy bez Jana Pawła II, włączył się bezpośrednio jego następca papież Benedykt XVI. W swym specjalnym telewizyjnym przesłaniu – wyemitowanym 16 października wieczorem – życzył, aby ten dzień jedności z Papieżem ożywiał wiarę Polaków i wrażliwość na każdego człowieka.

– To gigant historii – mówił o życiu i dokonaniach Jana Pawła II na płaszczyźnie duchowej, jako polityka i największego autorytetu moralnego naszych czasów archiwista i bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego kard. Jean-Louis Tauran z Watykanu, gość ubiegłorocznej sesji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. – Jego pogrzeb pokazał, że świat to dobrze rozumiał. Był filozofem, mistykiem, poetą, teologiem, odznaczał się wrażliwością na sprawy zarówno wielkich, jak i przeciętnych ludzi, nie pozostawił obojętnie żadnego odcinka działalności ludzkiej – podkreślał kard. Tauran.

pieśń „Nie lękajcie się!” oraz wołanie: „Zostań z nami!” i „Podejdź do nas!”.

Tematy Dni Papieskich:
2001 – „Pontyfikat przełomów”
2002 – „Jan Paweł II – Świadek nadziei”
2003 – „Jan Paweł II – Apostoł jedności”
2004 – „Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju”
2005 – „Jan Paweł II – Orędownik prawdy”

Kardynał zaznaczył, że najbardziej uderzająca była w Papieżu nieustanna jedność z Chrystusem, która dawała mu niezwykłą siłę do obrony człowieka zranionego i zagrożonego. Szanując sumienia, Papież nigdy nie sprzeniewierzył się prawdzie, nie zgadzał się, aby człowiek był dominowany przez przeciętność, stale wzywał go do nawrócenia, pokładał ufność w jego inteligencji i okazywał mu dobroć.


Plakat zapowiadający tegorocznyVI Dzień Papieski

Właśnie ta dobroć stała się motywem tegorocznego Dnia Papieskiego. W papieskim sercu szczególne miejsce zajmowali najbardziej pokrzywdzeni: cierpiący, głodni, uwięzieni.

– Pamiętam, jak w San Francisco ściskał dłonie chorym na AIDS, jak w różnych krajach przytulał trędowatych – wspomina kard. Stanisław Dziwisz.

Papieskie TOTUSY

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001r. zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.

W całej Polsce organizowanych jest kilkadziesiąt seminariów naukowych i paneli dyskusyjnych, których tematem jest nauczanie Jana Pawła II. Mają przybliżyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie. Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwy w Jego intencji. We wszystkich parafiach całej Polski w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Odprawiane są Msze św. w Jego intencji, podczas których głoszone są homilie poświęcone nauczaniu Jana Pawła II. W wielu parafiach podejmuje się modlitwę za Papieża podczas licznych nabożeństw oraz nocnych czuwań połączonych z medytacją tekstów papieskich. Wieczorem o określonej godzinie we wszystkich diecezjach w kraju odbywają się uroczyste apele modlitewne w łączności z Ojcem Świętym.

W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja wręcza jedne z najbardziej prestiżowych nagród w Kościele katolickim – nagrody TOTUS. Wśród laureatów nagrody TOTUS znaleźli się do tej pory, m.in.: prof. Andrzej Wojciechowski, prof. Jerzy Nowosielski, prof. Henryk Mikołaj Górecki, ks. Jan Twardowski, Zygmunt Kubiak, Centrum Młodzieży „U Siemachy” z Krakowa, Konkurs „Pro Publico Bono” i Program „Ziarno”.


Dzień Papieski wrósł na trwałe w rzeczywistość polskiego Kościoła
Fot. Artur Stelmasiak

W tym roku wśród nominowanych przez kapitułę znaleźli się: Teresa Ostrowska, prezes Stowarzyszenia Pomocy Charytatywnej „Wspólnota” w Gdańsku, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza”, o. Hubert Matusiewicz bonifrater, ks. Władysław Duda, Wspólnota L’Arche – ARKA (w kategorii „Promocja Człowieka, Praca Charytatywna oraz Edukacyjno-Wychowawcza”); Grzegorz Górny, Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”, Teatr Akademicki KUL – ITP, Grzegorz Linkowski, Maciej Świeszewski, Marek Skwarnicki (kategoria „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”); Stowarzyszenie OBECNOŚĆ, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Fundacja Świętego Mikołaja, Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego JAMNA, Wydawnictwo „Biały Kruk” (w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”); wydanie polskie „L’Osservatore Romano”, Radio JÓZEF, Portal internetowy WIARA, Kwartalnik „Fronda”, Rada Etyki Mediów (w kategorii „TOTUS medialny”).

16 październikaświętem państwowym

Dniowi Papieskiemu towarzyszy także 30 innych dużych wydarzeń artystycznych zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim. Zwieńczeniem będzie Koncert Papieski na Placu Zamkowym w Warszawie. Dzień Papieski wykracza też poza granice Polski. Do obchodów włączają się polskie parafie i Polonia m. in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Kazachstanu.

Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi jest organizowana tego dnia publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”, w której corocznie udział bierze blisko 100 tys. wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom, pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób, każdy może włączyć się w budowę „Żywego pomnika” Janowi Pawłowi II.

W tegoroczne obchody Dnia Papieskiego włączył się Narodowy Bank Polski, który 16 października wyemituje pierwszy polski banknot kolekcjonerski z wizerunkiem papieża Jana Pawła II. Część wpływów uzyskanych ze sprzedaży banknotów na poczcie i w Banku Pocztowym zostanie przekazana Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin.

Fundację mogą również wesprzeć kierowcy tankujący paliwo na stacjach ORLEN przekazując punkty zgromadzone w programie VITAY na rzecz „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Wpłat dokonywać będzie można dokonywać również na konto: 81 1320 1104 2979 6023 2000 000, a w dniach 1-17 października wysyłając SMS o treści „Pomoc” pod numer 72 50 (koszt 2,44 zł z VAT) lub dzwoniąc pod numer 0 400 207 401 (koszt 2,48 zł z VAT).

W czasie ubiegłorocznego Dnia Papieskiego w Polsce zebrano rekordową liczbę środków, ponad 7 mln złotych.

– Dzięki rewelacyjnym wynikom zbiórki mogliśmy zwiększyć liczbę stypendystów z 1265 do 1600. Kolejnych 345 gimnazjalistów otrzymało stypendia i może się uczyć – mówi wiceprzewodniczący zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ks. Dariusz Kowalczyk.


Wierni szczelnie wypełniają kościół akademicki św. Anny w Warszawie
Fot. Artur Stelmasiak

Fundacja stawia sobie za cel objęcie pomocą danego ucznia przez wiele lat: od gimnazjum, poprzez naukę w liceum i okres studiów, towarzysząc mu w formie pomocy stypendialnej, ale również poprzez formację.

Dzień 16 października został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku – jak stwierdzono w ustawie – w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory. Ustawę ustanawiającą święto poparło 338 posłów, trzech było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

 

Tomasz Gołąb

Artykuł ukazał się w numerze 10/2006.

© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej