W obronie wolności religijnej. Rozmowa z Mario Mauro

2024/01/25
42 Fot. Marta Karpinska
Fot. Marta Karpińska

Przed dekadą nakładem Instytutu Wydawniczego PAX ukazała się książka Wojna z chrześcijaństwem. Dyskryminacja i prześladowania chrześcijan na świecie. Jej tematyka nie straciła na aktualności, a wręcz procesy, o których jest w niej mowa, przebiegają z nową intensywnością. Z jej współautorem, Mario Mauro, rozmawia Maciej Szepietowski.

W 2013 roku ukazała się książka, której jest Pan współautorem, pt. Wojna z chrześcijaństwem. Dyskryminacja i prześladowania chrześcijan na świecie. Skąd Pana zainteresowanie tą tematyką?

Wolność religijna nie jest tylko jedną z form wolności, ale – krótko mówiąc – papierkiem lakmusowym istnienia wolności jako takiej. Świadomość, że wolność wiary w coś większego niż sama władza jest podstawą relacji między ludźmi, pomaga każdemu społeczeństwu i społeczności międzynarodowej budować relacje oparte na wzajemnym słuchaniu swoich racji. Nietolerancja religijna, w szczególności dyskryminacja i prześladowanie chrześcijan, są oznaką społeczeństwa, które wypiera się Boga, aby łatwiej znęcać się nad ludźmi, a w każdym razie przedkłada logikę konfliktu nad logikę pojednania.

Jak zmieniła się sytuacja prześladowanych i dyskryminowanych chrześcijan w ciągu ostatnich 10 lat?

Sytuacja pogorszyła się w społeczeństwach zachodnich, gdzie wiara nie jest już akceptowana jako czynnik budowania współżycia obywatelskiego. Zamiast tego jest postrzegana z podejrzliwością, jak gdyby była źródłem nietolerancji, bez zrozumienia przełomowej treści przesłania chrześcijańskiego. Nietolerancja ta niewątpliwie jest także źródłem tego, co nazywamy postępem – postępem, w którym nie ma zbyt wielu elementów konserwatywnych. Znacznie pogorszyła się sytuacja w krajach, w których wspólnoty chrześcijańskie są postrzegane jako przeszkoda dla projektów władzy dominujących reżimów, mam tu na myśli na przykład takie kraje jak Wenezuela i Nikaragua.

Jest Pan także autorem książki poświęconej Bliskiemu Wschodowi i sytuacji chrześcijan na tym terenie. Jak ich sytuacja wygląda dzisiaj?

Po wojnie w Syrii i ostatnich wydarzeniach w Izraelu i Strefie Gazy sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest dziś jeszcze bardziej niepewna. Społeczności te od niepamiętnych czasów były swego rodzaju podstawą do powstrzymywania napięć na tym obszarze – między Żydami i muzułmanami, między sunnitami i szyitami, między Arabami i Kurdami, między Turkami i Kurdami. Radykalizacja procesów politycznych, na których bezgranicznie spekulują władze regionalne, prowadzi do marginalizacji i ucieczki chrześcijan, a w konsekwencji do dalszej niezdolności do budowania dobra wspólnego. Niestety instytucje międzynarodowe udają, że tego nie widzą, co prowadzi do zubożenia społeczeństwa, które tracąc obecność chrześcijan, sztywnieje i często imploduje.

Dziękuję za rozmowę.

 

Mario Mauro – włoski filozof, działacz społeczny, polityk, przedstawiciel Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. walki z rasizmem, ksenofobią i różnymi formami dyskryminacji. Jest współautorem m.in. książki Wojna z chrześcijaństwem. Dyskryminacja i prześladowania chrześcijan na świecie (wyd. polskie IW Pax 2013), w której opisuje przykłady dyskryminacji i prześladowań chrześcijan nie tylko w krajach islamskich i komunistycznych, ale także w zachodniej Europie. Jest także autorem książki Przeciw krzyżowi. Męczeństwo chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

 

 Tekst pochodzi z kwartalnika Civitas Christiana nr 1 / styczeń-marzec 2024

 

/ab

 

Maciej Szepietowski

Maciej Szepietowski

Prawnik, zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika, członek Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#PAX #Instytut wydawniczy pax #chrześcijanie #prześladowania chrześcijan #książka
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej