W trosce o życie

2019/03/25
hand.jpg

Wkrótce po tym, jak Krzysztof Kolumb dotarł do „Nowego Świata”, rozpoczął się podbój ogromnych obszarów, dzisiaj nazywanych Ameryką Środkową, przez konkwistadorów. Okazało się to dramatem dla rdzennej ludności tych ziem, błędnie określonych mianem Indian, którzy ginęli nie tylko od nieznanych wcześniej chorób, ale również na skutek przemocy stosowanej przez przybyszy zza Atlantyku. W ich obronie stanął katolicki duchowny, brat Bartolomé de Las Casas, który jako pierwszy powiedział głośno to, co każdy – za pomocą swojego serca i rozumu – powinien był od początku rozpoznać: wszystkim ludziom przynależy się prawo do życia, które wynika z niezbywalnej, przyrodzonej godności.

Postać brata Bartolomé oraz bogate owoce jego twórczości literackiej właśnie dziś powinny stanowić szczególne źródło inspiracji. Jest to paradoks, bowiem wielu uważa, że żyjemy w czasach rozkwitu praw człowieka, w czasach poszanowania godności osoby ludzkiej. A tymczasem wszyscy jesteśmy świadkami masowej eksterminacji tych najsłabszych, którzy nie tylko nie mogą się bronić, ale nawet uciekać czy choćby płakać. Wg oficjalnych danych w samym 2018 r. na świecie zabito 42 miliony dzieci poczętych, a jest to i tak liczba mniejsza, niż w latach poprzednich, kiedy rocznie przeprowadzano – używając nowomowy zwolenników dostępu do aborcji – ponad 50 milionów „terminacji ciąży” („usunięć płodu”, „zabiegów”). Właśnie dziś, być może dużo bardziej niż przed wiekami, potrzeba ludzi takich jak brat Bartolomé, którzy wbrew potężnym interesom aborcyjnego lobby i bez oglądania się na ideologiczne naciski organizacji międzynarodowych, powiedzą prawdę o godności osoby ludzkiej i wszystkich jej konsekwencjach.

Misję tę podejmuje wiele organizacji społecznych, a wśród nich Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Od powstania Ordo Iuris walczymy o podniesienie standardu ochrony życia ludzkiego w Polsce i na świecie. O obowiązku zapewnienia przez władze publiczne ochrony prawnej życia ludzkiego stanowią liczne akty prawa międzynarodowego, wyraźnie traktuje o tym również art. 38 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Każdemu człowiekowi, a zatem każdej istocie, która posiada genom ludzki, zarówno przed urodzeniem, jak i po urodzeniu. Przypomnieć należy, że Trybunał Konstytucyjny w przełomowym orzeczeniu z 28 maja 1997 r. (sygn. akt K 26/96) wyraźnie stwierdził: „Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana”.

Instytut podejmował liczne działania, które miały na celu poprawę standardu prawnej ochrony życia człowieka na prenatalnym etapie rozwoju. Niewątpliwie najgłośniejsza była inicjatywa „Stop aborcji”. Przygotowany przez Ordo Iuris projekt ustawy w sposób kompleksowy i najpełniejszy realizował standard ochrony, jaki określony jest polską Konstytucją. Jego celem było uniemożliwienie aborcyjnego uśmiercania dzieci poczętych, z zachowaniem możliwości ratowania życia matki. Niestety wokół projektu narosło wiele kłamstw i przeinaczeń, które ostatecznie doprowadziły do odrzucenia projektu w skandalicznych warunkach. Nie było prawdą, że projekt zakazywał badań prenatalnych, a dyskusja wokół niego doszła do takiego stopnia absurdu, że jeden z czołowych lewicowych publicystów sugerował, że jego przyjęcie spowoduje karanie więzieniem kobiet, które będąc w ciąży zapalą papierosa.

Pomimo odrzucenia inicjatywy „Stop aborcji” Ordo Iuris nie ustał w staraniach o zagwarantowanie należytej ochrony prawnej dzieciom nienarodzonym. Eksperci Instytutu świadczą nieodpłatną pomoc prawną obrońcom życia, którzy coraz częściej nękani są całkowicie nieuzasadnionymi postępowania sądowymi za wywieszanie plakatów oraz bannerów antyaborcyjnych. Z satysfakcją odnotować możemy, że dzięki naszemu zaangażowaniu żaden obrońca życia nie został prawomocnie skazany. Działalność ta zaowocowała wręcz wykształceniem się utrwalonej linii orzeczniczej sądów powszechnych w tym sądów okręgowych, potwierdzających, że prezentowanie prawdy o aborcji i jej skutkach jest gwarantowane przez polskie prawo, co pozwala z większą nadzieją patrzeć na rozwój rzetelnej debaty nad ochroną życia nienarodzonych dzieci.

Inną formą działalności Ordo Iuris są raporty oraz analizy, które dotyczą różnych aspektów problematyki prawnej ochrony życia ludzkiego. Wskazać tu można chociażby opracowany przez Centrum Bioetyki Ordo Iuris raport dotyczący hospicjów perinatalnych. Eksperci Instytutu przygotowują projekty ustaw oraz opinie, w których wspieramy prawa ludzi nienarodzonych. We wrześniu ubiegłego roku Instytut przesłał do Trybunału Konstytucyjnego tzw. opinię przyjaciela sądu(amici curiae) wykazującą, że dopuszczenie przez polskie prawo tzw. eugenicznej przesłanki aborcyjnego zabicia dzieci nienarodzonych, u których podejrzewa się śmiertelną chorobę lub niepełnosprawność, jest niezgodne z Konstytucją. Wspólnie z 38 organizacjami pro-life z całego świata wysłaliśmy do polskiego TK również drugą opinię, demaskującą kłamstwa zwolenników aborcji jakoby prawo międzynarodowe ją gwarantowało. Jest dokładnie na odwrót – prawo międzynarodowe chroni życie człowieka bez względu na jego wiek. opinie „przyjaciela sądu” wysyłaliśmy również granicę, np. do Sądu Konstytucyjnego Chorwacji czy Sądu Najwyższego Brazylii.

Bartolomé de Las Casas miał odwagę, by zaryzykować własną karierę i wygodne życie oraz stanąć w obronie prawdy. Instytut Ordo Iuris stara się wpisywać w dziedzictwo brata Bartolomé, podejmując działania na rzecz tych, którym odmawia się ich podstawowych praw.

Mec. Bartosz Zalewski

/md

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#aborcja #Bartolomé de Las #brat #historia #kultura #life #literatura #życie
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej