Wydarzenia Civitas Christiana podsumowanie XII 2012

2013/01/22

Grudzień obfitował w wiele ciekawych wydarzeń.

Oddział Okręgowy w Białymstoku

Święta Woda 1 i 2 grudnia 2012 r. odbyły się Dni Skupienia w Oddziału Okręgowego w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie. Pierwszy dzień rozpoczęliśmy odmówieniem modlitwy różańcowej w intencji wszystkich członków Stowarzyszenia. Ks. Alfred Butwiłowski kustosz sanktuarium powitał przybyłych i życzył owocnego przeżywania tego czasu. Na koniec pierwszego dnia odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat programu pracy Oddziału Okręgowego w roku 2013 połączone z pokazem filmu o Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej.

Podczas drugiego dnia Ks. Kustosz przybliżył historię Świętej Wody, która obfituje w liczne „zbiegi okoliczności” i wskazuje na wyraźne Boże błogosławieństwo oraz czuwanie Matki Bożej nad tym miejscem. Dziś, za sprawą cudownego źródełka do niewielkiego kościółka ściągają liczni pielgrzymi z Polski i zza granicy, a cudowna woda słynie z licznych uzdrowień. Uczestnicy spotkania wysłuchali również konferencji asystenta kościelnego Oddziału Okręgowego w Białymstoku ks. dra Dariusza Wojteckiego na temat istoty naszej wiary. Prelegent zwrócił uwagę, że wiara nie jest sprawą prywatną, ale społeczną i w taki właśnie sposób należy ją przeżywać. Bardzo ważna jest relacja człowiek – społeczeństwo, a wiara w Chrystusa rodzi odpowiedzialność społeczną. Po konferencji odbyła się wspólnotowa Msza św., którą celebrował ks. Dariusz. Następnie wszyscy udali się na Górę Krzyży, gdzie uroczyście został poświęcony krzyż ufundowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Po wspólnym obiedzie uczestnicy zebrali się w kościele na Koronce do Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie serdecznie podziękowaliśmy ks. Alfredowi za opiekę i pomoc w przeprowadzaniu Dni Skupienia. ASz

Oddział Okręgowy w Gdańsku Gdańsk Jesienią, dzięki mecenatowi miasta, Galeria Mariacka zorganizowała konkurs plastyczny „Moja ulica”. Był on adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Trójmiasta. Miał na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży wyglądem ulicy, najbliższym środowiskiem, w którym zamieszkują oraz uwrażliwić dzieci i młodzież na piękno otoczenia, w którym żyją, jak również skłonić do pozostawienia komputera czy telewizora w domu i wyjścia na zewnątrz: oglądania, spacerowania, ruchu na wolnym powietrzu, szukania, odkrywania. W oddzielnej kategorii nagrodzone zostały prace powstałe podczas pleneru ulicznego dla małych dzieci (6 – 8 lat), który miał miejsce podczas Święta Ulicy Mariackiej we wrześniu. Dodatkową atrakcją jest wystawa pokonkursowa, która umożliwi dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego dorobku szerszej publiczność, a dzięki temu upowszechnienie i popularyzacja odkrytych przez uczniów miejsc wśród sąsiadów, mieszkańców oraz szerszej publiczności. Jury nagrodziło pięć prac z nadesłanych na konkurs: I miejsce: Zuzanna Mazurowska (lat 9) II miejsce ex equo: Nicola Grabowska (lat 8) oraz Antonina Gołubska (lat 8), III miejsce ex equo: Wioletta Borkowska (lat 13) oraz Magdalena Świądek (lat 9). Nagrody uzyskały również cztery prace powstałe podczas pleneru ulicznego: Szymona Kwiatkowskiego, Jan Kopańskiego, Weroniki Kwiatkowskiej oraz Agaty Kuczyńskiej.

*** W Roku ks. Piotra Skargi odbywały się spotkania z prof. Kazimierzem Nowosielskim z Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowiec zaliczył ks. Piotra Skargę, obok Kochanowskiego i Krasickiego do pisarzy, którzy z powodzeniem mogą reprezentować naszą rodzimą literaturę pośród najwspanialszych dokonań współczesnej im europejskiej kultury. WJ

Kartuzy Oddział i Katolickie Gimnazjum i Liceum im. bł. Jana Pawła II zorganizował spotkanie z ks. drem Leszkiem Jażdżewskim. Prelegent to historyk i teolog, wykładowca historii w Gdańskim Seminarium Duchownym. Jest on autorem ponad 50 publikacji i książek. Ks. Leszek regularnie sprawuje także Msze św. w języku kaszubskim. Wyróżniony wieloma nagrodami o charakterze regionalnym. Spotkanie rozpoczął pokaz multimedialny przygotowany przez młodzież, dotyczący miejsc eksterminacji ludności kaszubskiej w regionie. Prelegent przypomniał z kolei, że eksterminacja ludności na ziemiach polskich z szczególnym uwzględnieniem Kaszub zaczęła się na długo przed 1 wrześniem 1939 r.. Była to tzw. eksterminacja pośrednia (w odróżnieniu od eksterminacji bezpośredniej, już po wybuchu wojny), oddziałująca na kulturę, wyobraźnię mentalność Kaszubów. Miała ona na celu zastąpienie polskiego sposobu myślenia mentalnością niemiecką. RJ

Pruszcz Gdański Podczas spotkania członków Oddziału i sympatyków został wygłoszony referat „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”. Joanna Olbert przedstawiła wybór Jana Pawła II w świetle posługi i Maryjności Prymasów Polski: kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego. 22 października 1948 r. o godz. 10.30. w święto Matki Boskiej Dobrej Śmierci umierał Prymas Polski kard. August Hlond, który wypowiedział znamienne słowa: „Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję”. To zwycięstwo przyszło dokładnie 30 lat później. 22 października 1978 r. w Watykanie odbyła się inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II. W przeddzień tych uroczystości Prymas kard. Stefan Wyszyński podczas Mszy Świętej w 30. rocznicę śmierci kard. Hlonda, do biskupów, licznie zgromadzonego duchowieństwa i pielgrzymów powiedział: „Od samego początku, od chwili, w której zostałem wezwany na stolicę prymasowską w Gnieźnie i metropolitalną w Warszawie, miałem w sercu słowa testamentu pozostawionego przez umierającego Kardynała Hlonda: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej”. „Z całą pokorą można powiedzieć, że zwycięstwo przyszło! Na tronie Piotrowym siedzi papież maryjny. (…) A więc zwycięstwo Matki Najświętszej przyszło naprawdę”. ASz

 

 

Wejherowo Spotkanie poświęcone zasługom rodu Działyńskich przebiegało pod znakiem prelekcji Joanny Olbert. Przedstawiła ona dzieje rodu, koncentrując się na życiu i działalności poszczególnych jego członków oraz przypominając zasługi rodziny dla Kościoła, ojczyzny, kultury narodowej i wychowania. Wiele uwagi poświęciła aktywności Tytusa Działyńskiego, Jana Kantego Działyńskiego, sł. Bożej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej i jej dzieci: Władysława i Marii Zamoyskich. Zwieńczeniem wykładu była prezentacja multimedialna.

*** Członkowie Oddziału zapoznali się z działalnością organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta w okresie międzywojennym. Historię ich, a także inicjatywy, które podejmowali ówcześni działacze, przedstawił historyk Bogusław Breza. Ukazano wpływ okresu zaborów na stan i działalność organizacji oraz stowarzyszeń u progu II Rzeczpospolitej. Po 1918 roku jednak nastąpił wzrost ich liczby i spory przyrost angażujących się w ich aktywność Wejherowian.. Kolejnym momentem przełomowym był zamach majowy i rządy sanacyjne. W Wejherowie te wydarzenia znacznie wpłynęły na działalność stowarzyszeń, niejednokrotnie hamując ich dotychczasowy rozwój. Podczas wykładu zaprezentowano materiały i fragmenty tekstów pochodzących z ówczesnej prasy. Zostały omówione szczegółowo profile i działania poszczególnych stowarzyszeń, a także podziały, jak i współpraca poszczególnych organizacji. Na zakończenie omówiono losy prezesów, przewodniczących i członków organizacji podczas II wojny światowej. WJ

 

Oddział Okręgowy w Łodzi

Złoczew Od 11 do 14 października trwały X Dni Kultury Chrześcijańskiej zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Kultury. Przebiegały one pod hasłem „Katolicy świeccy w dziele ewangelizacji kultury”. W ich ramach miały miejsce odczyty, ekspozycje, konkursy oraz spotkania poetyckie i muzyczne. Prelekcję na udziału świeckich w ewangelizacji kultury wygłosił ks. dr Piotr Stępień z Łodzi. W Bibliotece Miejskiej przygotowano wystawę konkursową prac artystycznych dzieci i młodzieży „Jak paciorki różańca”. Podziwiać mogliśmy różańce, wykonane przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z orzechów, kasztanów, jabłek, dzikiej róży i jarzębiny. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 13 października, a dyplomy i upominki wręczono wszystkim uczestnikom. Szczególnie interesujące było spotkanie literackie. Poetka Anną Baśnik recytowała utwory o tematyce religijno – patriotycznej. Podczas poetyckiego wieczoru zaprezentowano również wiersze jednego z mieszkańców miasta. W Sali Lustrzanej złoczewskiego pałacu miał miejsce recital utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu Iwony Kani z Katowic. W niedzielę zaś przed publicznością wystąpił zespół muzyki dawnej „Proavitas” ze Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli Podczas trwania Dni Kultury Chrześcijańskiej codziennie uczestniczyliśmy w Mszy św. i nabożeństwie różańcowym w kościele p.w. św. Andrzeja. Marianna Furmańczyk Zbigniew Osełkowski

Oddział Okręgowy w Kielcach Jędrzejów W ramach działań na rzecz rodziny, Oddział już po raz trzynasty zorganizował spotkanie ze św. Mikołajem. Wzięło w nim udział 45 uczniów miejskich szkół podstawowych, Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz pobliskich miejscowości Skroniów, w Jędrzejowie nie byłby możliwy bez znaczącego wsparcia członków naszego Stowarzyszenia, którzy przeznaczali wpłaty na ten cel. Wsparli nas sponsorzy: „Piekarnia Młyn” i Hurtownia Elektryczna „Eltron”. Łukasz Dzięcioł

Oddział Okręgowy w Koszalinie

Miastko Już po raz drugi odbyły się Dni Kultury Chrześcijańskiej. Ich program nawiązywał do trwającego Roku Wiary. Organizatorami były Oddział w Miastku i Oddział Okręgowy w Koszalinie, parafie p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych i Miłosierdzia Bożego oraz Gmina Miastko. Podczas spotkań można było wysłuchać wykładu ks. dra hab. Janusza Bujaka poświęconego Soborowi Watykańskiemu II, obejrzeć wystawy dawnych ornatów ze zbiorów ks. Jana Giriatowicza oraz fotograficzną ekspozycję pt. „Szlakami Jana Pawła II po Litwie” autorstwa Konrada Rewelskiego. Odbyła się również konferencja na temat 40-lecia diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej. Jej uczestnicy wzięli udział we Mszy św. odprawianej w rycie rzymskim oraz obejrzeli film Leszka Dokowicza pt. „Ja jestem”. Stanisław Frankiewicz

Oddział Okręgowy w Krakowie

Kraków Z okazji Święta Niepodległości, w auli kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowej Hucie odbył się jubileuszowy, X Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej oraz III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej. Organizatorem była Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej wraz z parafią MB Częstochowskiej. Patronat honorowy objęli JE kard. Stanisław Dziwisz i Piotr Boroń. Tegorocznemu przeglądowi towarzyszyły słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane na krakowskich Błoniach w 1979 r.: „Nasze dziedzictwo – Polska”. Celem przeglądu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej wśród osób dorosłych, ale przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, ze wszystkimi jej aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi.

 

 

W bieżącej edycji wzięło udział około 700 osób, w tym zarówno soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne jak i chóry. Występy oceniało jury pod przewodnictwem Rafała Marchewczyka, kierownika artystycznego i dyrygenta Chóru Krakowskiej Młodej Filharmonii. Małopolskie „Civitas Christiana” było jednym z fundatorów nagród, które wręczone zostały podczas uroczystej gali. Adam Wojnar

 

Oddział Okręgowy w Lublinie

Biała Podlaska 27 listopada odbyło się spotkanie z okazji trzeciej rocznicy śmierci Roberta Sęczyka – przewodniczącego „Civitas Christiana” w Białej Podlaskiej. Mottem były słowa z Ewangelii wg św. Jana: „Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. Każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to ?” Wspomnieniowemu wieczorowi towarzyszyła poezja Jana Kochanowskiego, Karola Wojtyły i Zbigniewa Herberta, oraz twórców współczesnych z pokolenia „Jana Pawła II”. Beata Sęczyk

Lublin Oddział Okręgowy i Miejska Biblioteka Publiczna współorganizowały wernisaż prac wrocławskiego artysty, plastyka, grafika i typografa Henryka Grocholskiego. Postać i twórczość artysty przedstawił zebranym ks. dr Krzysztof Stola, będący zarazem pomysłodawcą i kuratorem wystawy. Swoiste piętno na tematyce prac Grocholskiego odcisnęły wieloletnia praca w charakterze muzealnika, pasje podróżnicze (wyprawy na Bliski Wschód, do Indii, Chin, Wietnamu i USA) oraz tradycje kultury słowiańskiej i chrześcijaństwa. Od 30 lat jego szczególną pasją artysty pozostaje ekslibris, wykonywany głównie techniką rysunku piórkiem. Każdy ekslibris to swoista mała opowieść o człowieku. Mistrzowskim piórkiem kreśli nie tylko znaki graficzne, ale często z wielką wewnętrzną wiernością rysuje sylwetki tych osób, którym przeznacza prace. Wrażliwość, subtelność i takt wrocławski plastyk łączy z poczuciem humoru, co jego pracom nadaje lekkość i dodatkowy polot. Henryk Grocholski tworzył ekslibrisy z prawdziwej potrzeby serca, dając radość obdarowanym. Ładunek emocjonalny, słowo i znak zawarte w pracach artysty sprawia, że oglądający wyczuwa ich przekaz i nieomal fizyczną obecność artysty. Zespół Filii 34 MBP

Parczew 12 grudnia odbyło się spotkanie poświęcone pomocy misyjnej dla Afryki. Przewodniczący Oddziału Wiesław Tajer witając s. Heidi Arnegger ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Afryki podkreślił potrzebę poznania działalności misyjnej w Afryce oraz udzielenia jej wsparcia duchowego i materialnego. Siostra Heidi jest Niemką. Pracuje na misjach na terenie Afryki od ponad 45 lat. W swej wypowiedzi przedstawiła życie misjonarek w Algierii, Burkina Faso, Kongo, Kenii oraz Tanzanii. Siostry pracują tam głównie jako nauczycielki, opiekunki w domach dziecka, pielęgniarki, wychowawczynie lub bibliotekarki. Zakonnica zaprezentowała także wyroby rękodzielnicze, zdjęcia i foldery z ośrodków misyjnych. W dyskusji s. Heidi omawiała sytuację społeczną Afryki i przedstawiła kierunki pracy Zgromadzenia. Siostry Misjonarki prowadzą obecnie wiele dzieł na Czarnym Lądzie, m. in. przedszkole w Arusha w Tanzanii, Zidi Centre w Nairobi oraz angażują się w inicjatywy społeczne: „Stop trąd”, „Protezy kończyn dla Kongo”, „Głodnych nakarmić” oraz Formacja Misjonarek. Zainteresowani finansowym wsparciem dla dzieł misyjnych mogą dokonać wpłaty na konto: 52 1240 1503 1111 0000 1753 0918, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Afryki, ul. Chodkiewicza 9, 20- 813 Lublin, z dopiskiem określonego dzieła lub inicjatywy. Spotkania poświęcone misjom odbyły się także w Oddziałach w Białej Podlaskiej, Rejowcu oraz Włodawie. Jan Najs

Zamość Dzięki inicjatywie Oddziału, zabytkowa kula armatnia, która niegdyś znajdowała się w elewacji Kamienicy Rektorskiej przy ulicy Bazyliańskiej w Zamościu i o której wspomina w swoim ,,Przewodniku po Zamościu” zasłużony regionalista Michał Pieszko, powróciła na miejsce. Ten symbol przeszłości zaginął pod koniec lat 70. podczas prowadzenia prac remontowych. W odnalezieniu zabytku pomogli słuchacze Katolickiego Radia Zamość i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”. Okazało się, że w posiadanie kuli wszedł przewodnik zamojski, Franciszek Smoter, który postanowił przekazać ją miastu. Ekspertyzy i opisu przedmiotu dokonał dr Jacek Feduszka starszy kustosz Muzeum Zamojskiego. Okazało się, że kula pochodzi z I połowy XIX w. i została wystrzelona z 12 funtowego działa średniego, najprawdopodobniej podczas oblężenia Zamościa przez Rosjan w 1813 lub 1831 r. W świadomości lokalnej kula funkcjonowała do tej pory jako zabytek z okresu potopu szwedzkiego. Dzisiaj stała się symbolem walki o wolną Polskę. Ponownego montażu kuli dokonano 19 listopada w obecności władz miasta i mediów lokalnych.

 

 

*** Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zorganizowało promocję najnowszego tomiku wierszy religijnych Mariana Karczmarczyka pt. „Pąk nadziei”. Spotkanie odbyło się 29 listopada 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia. Marian Karczmarczyk jest jednym z najbardziej docenianych współczesnych fraszkopisarzy, aforystów i poetów polskich. Ma na swoim autorskim koncie 15 tomików wierszy.

*** 7 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia miała miejsce promocja książki prof. Józefa Hałasy, biologa i członka II kadencji Senatu RP pt. „Moje Mokre”. Jest to monografia podzamojskiej miejscowości, ukazująca jej mieszkańców i najważniejsze wydarzenia na tle historii Polski i regionu. Książka dedykowana jest „wysiedlonym, wypędzonym, przepędzonym i objętym zagładą”. Łukasz Kot

Oddział Okręgowy w Opolu Kluczbork

Byczyna, Wołczyn 24 listopada w zabytkowym kościele w Starym Oleśnie, członkowie Oddziałów w Kluczborku, Byczynie i Wołczynie spotkali się na dniu skupienia. W programie znalazły się konferencja nt. Jan Paweł II człowiek modlitwy i adoracja Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie, uczestnicy wzięli udział we Mszy św. Na rozpoczęcie wspólnie odtańczono poloneza. Następnie odbyła się akademia pod przewodnictwem pani Anny Piotrowskiej. Oddział w Byczynie aktywnie uczestniczył w uroczystościach z okazji 11 listopada pod hasłem „Stańcie do apelu! Chwała Bohaterom!” Członkowie Rady, wśród delegacji miejscowych władz, złożyli kwiaty pod Tablicą Pamiątkową. Oddział w Wołczynie wspólnie z Wołczyńskim Ośrodkiem Kultury oraz Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 zorganizował obchody 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem: Polski my naród, polski ród, Królewski szczep piastowy… W programie znalazły się prelekcja Słowo o niepodległości oraz montaż muzyczno-poetycki „Jeszcze Polska nie zginęła” w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.

Opole 20 listopada odbył się pokaz multimedialny „Kresy – zapomniane dziedzictwo”. W jego ramach, wrażeniami z pobytu na Ukrainie w ramach Centralnego Ośrodka Formacji-Katolicko Społecznej dzieliła się Maria Schmidt. W barwny i niezwykle ekspresyjny sposób przedstawiła swoją opowieść o Kresach Rzeczypospolitej zachęcając do odkrywania zapomnianego dziedzictwa.

Prudnik Z okazji rozpoczęcia Roku Wiary, 14 listopada w parafii św. Michała odbyło się spotkanie z ks. dr Leonardem Makiolą asystentem oddziału. Zachęcił do pogłębionej refleksji nad treściami naszej wiary przedstawiając cele jakie stawia przed nami Kościół w tym czasie. Chodzi szczególnie o odkrywanie na nowo Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Tychy 19 listopada w ramach rocznego cyklu poświęconego świętym i błogosławionym pochodzącym ze Śląska, w Oddziale odbyło się spotkanie poświęcone postaci bł. ks. Józefa Czempiela. Prezentację ukazującą życie i działalność duszpasterską wyniesionego w 1999 r. przez Jana Pawła II kapłana – „śląskiego Machabeusza” przygotowała Jolanta Kubik. Związana z lokalnymi mediami katolickimi prelegentka zaprezentowała także przygotowany pod jej redakcja wydany w tym roku III tom „Studiów Piekarskich” w całości poświęconych zamęczonemu przez Niemców 70 lat temu w obozie w Dachau Słudze Bożemu – ks. Józefowi Czempielowi. A.M. Strzelce Opolskie 13 grudnia, w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana spotkali się w siedzibie Oddziału. Prelekcja. „Stan wojenny we wspomnieniach mieszkańców Strzelec Opolskich” zakończyło się ożywioną dyskusją o początkach stanu wojennego na terenach ziemi strzeleckiej. Osobiste doświadczenia pozwoliła wyzwolić przygotowana przez Daniela Bialika prezentacja multimedialna opozycyjnych grafik dotyczących tamtego okresu. Szczególnymi wspomnieniami podzielił się pan Jan Kozak, członek Rady Oddziału w Strzelcach Opolskich – miejscowy działacz pierwszej „Solidarności”. Maria Kanas

Oddział Okręgowy w Poznaniu Poznań W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP odbył się doroczny dzień skupienia organizacji wielkopolskiej, połączony go z zakończeniem dwuletniego cyklu pracy Ośrodka Formacji Katolicko Społecznej Oddziału Okręgowego. Dzień rozpoczęto nabożeństwem pokutnym i Mszą św. w kościele Wszystkich Świętych, którą sprawował ks. kan. Janusz Grześkowiak, proboszcz parafii, jednocześnie asystent kościelny Oddziału. W homilii odniósł się do sceny Zwiastowania, wskazując na ewangeliczny sens obecności Boga pośród stworzenia, jako na wielką tajemnicę, która powinna nas oczarowywać. Po Mszy św., w siedzibie Oddziału uczestnicy spotkali się z dr Jolantą Hajdasz, zastępcą redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego”, ale przede wszystkim z twórczynią zaprezentowanego w trakcie spotkania filmu dokumentalnego o arcybiskupie poznańskim Antonim Baraniaku pt. „Zapomniane męczeństwo”. Dla nas jako Stowarzyszenia, które przygotowuje się do przyjęcia patronatu Prymasa Wyszyńskiego, wartość tego filmu wydaje się być o tyle jeszcze ważna, że pozwala nam pogłębić wiedzę o Prymasie o nowy, dotąd mało chyba znany aspekt w relacjach między tymi dwoma hierarchami prześladowanego Kościoła w naszym kraju w okresie powojennym. Ostatnim akordem grudniowego spotkania było wręczenie piętnastu uczestnikom Ośrodka Formacji Katolicko Społecznej, dyplomów ukończenia dwuletniego cyklu szkoleniowo – formacyjnego.

Wolsztyn „Ksiądz Piotr Skarga – kaznodzieja ponadczasowy” – to tytuł wieczornicy, jaka miała miejsce pod koniec listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy. Inicjatorem przedsięwzięcia był Oddział Miejski Civitas Christiana. Okazją do spotkania było uczczenie roku ks. Skargi, ustanowionego przez Sejm z racji przypadającej w tym roku czterechsetnej rocznicy śmierci sławnego jezuity. Jego kazania sejmowe a zwłaszcza trzecie „O drugiej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z niezgody narodowej”, mimo upływu czterech wieków, nic nie straciły ze swej aktualności. Królewski kaznodzieja przedstawia w nich wiele chorób niszczących państwo, wśród których najgorsze to brak miłości ojczyzny i kłótnie wewnętrzne. Z niezwykłą odwagą mówił o nieuczciwości i prywacie najwyższych urzędników państwowych, o wadach ustroju Rzeczypospolitej i o różnych patologiach życia politycznego, społecznego i religijnego w państwie; że uparte trzymanie się błędów, prowadzi Ojczyznę w przepaść. Scenariusz wieczoru, oparty był na fragmentach „Kazań sejmowych” w interpretacji miejscowego poety Adama Żuczkowskiego, przeplatanych recytacjami wierszy o ojczyźnie, pieśniami z zestawu „ Usłysz ojców śpiew” oraz hymnem „Bogurodzica”, opracował Włodzimierz Chrzanowski, który też prowadził całe spotkanie. Współorganizatorem wieczoru była Biblioteka Publiczna oraz Uniwersytet Poezji nad Dojcą. Włodzimierz Chrzanowski

Oddział Okręgowy w Warszawie

Ciechanów 27 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się debata „Ukazywanie roli mediów w tworzeniu i promocji kultury polskiej”. Konferencja podzielona została na trzy oddzielne sekwencje tematyczne: znaczenie i rodzaje massmediów, techniki, metody i szkodliwość manipulacji w mediach oraz pielęgnowania mądrości jako podstawy w korzystaniu ze środków masowego przekazu. Wśród prelegentów znaleźli się doc. dr. Leszek Zyner, rektor PWSZ, ks. dr. Włodzimierz Piętka redaktor naczelny płockiej edycji „Gościa Niedzielnego”, poseł Mirosław Koźlakiewicz oraz senator Jan Maria Jackowski. Doc. Zyner dokonał klasyfikacji mediów pod względem sposobu działania na kształtowanie opinii publicznej (tzw. deontologiczne) oraz ukierunkowania na realizację jakiegoś celu (tzw. teleologiczne). Ks. dr. Włodzimierz Piętka podzielił media na ciepłe i zimne, z których pierwsze służą zawiązywaniu osobistych relacji pomiędzy ludźmi. M. Koźlakiewicz nawiązał z kolei do historii, podając przykłady manipulacji medialnych na przykładach praktyk „Trybuny Ludu” oraz telewizji z czasów PRL. Senator J. M. Jackowski przedstawił problem siły oddziaływania mediów na poszczególnych ludzi.

*** 5 grudnia w PWSZ zorganizowano spotkanie „Boże Narodzenie – fenomen globalnej kultury świata”. Wzięła w nim udział przewodnicząca Oddziału Maria Pszczółkowska. Wśród panelistów znaleźli się ks. Jacek Kędzierski (yrektor Katolickiego Radia Ciechanów, Bożena Żywiecka z Urzędu Miasta, Zygmunt Ptasiewicz rektor Akademii Humanistycznej oraz Krzysztof Adamowski duchowny ewangelicki. Dyskusja dotyczyła znaczenia świąt Bożego Narodzenia w życiu narodów. W wypowiedziach zwrócono uwagę, że liberalna kultura dąży do usunięcia chrześcijańskich symboli ze świąt Bożego Narodzenia. Ks. Jacek Kędzierski, który kilka lat przebywał na misjach w Peru opowiedział o tamtejszych zwyczajach i obrzędach związanych z Bożym Narodzeniem.

*** W każda pierwszą sobotę miesiąca w kościele p.w. św. Piotra Apostoła grupa osób odmawia różaniec w intencji Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Po nabożeństwie odbywa się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, na którym omawiane są tematy dotyczące życia św. Franciszka z Asyżu i odbywa się katecheza dla dorosłych.

*** Trzy razy w tygodniu w siedzibie Oddziału odbywają się spotkania z dziećmi w ramach świetlicy dla dzieci. Głównym zadaniem tej placówki jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci oraz wychowanie religijne i patriotyczne. W piątki część dzieci uczęszcza bezpłatnie na pływalnię. 6 grudnia dzieci uczestniczyły w festynie mikołajkowym zorganizowanym przez Urząd Miasta.

*** W ramach pracy zespołów formacyjno – zadaniowych profesor Danuta Żmijewska przygotowała spotkanie dotyczące życia i działalności kard. Aleksandra Kakowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z ogłoszonym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego rokiem Aleksandra Kakowskiego.

*** W przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolontariatu prezydent Ciechanowa zaprosił miejscowych wolontariuszy na uroczystą Galę Wolontariatu. W bezinteresowne działania na rzecz innych ludzi angażuje się kilkaset osób w naszym mieście. Dla wszystkich wolontariuszy zagrał Zespół „Why Ducky”. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe kalendarze. Z ramienia „Civitas Christiana” w spotkaniu udział wzięli Irena i Jerzy Gronowscy, przewodniczący Zespołu do spraw formacji.

*** 21 listopada odbyło się spotkanie z ks. prał. Eugeniuszem Graczykiem. Prelegent podzielił się refleksjami dotyczącymi spraw ostatecznych i powinności każdego katolika.

*** 12 grudnia zorganizowano spotkanie z ks. drem Ireneuszem Wrzesińskim na temat posługi świeckich w kościele na przykładzie charyzmatów wymienianych przez adhortację „Christifideles Laici” bł. Jana Pawła II. Polem dla ewangelizacyjnej aktywności świeckich jest szeroka i bardzo złożona dziedzina polityki, życia społecznego, gospodarki, kultury, nauki i sztuki oraz środków społecznego przekazu. W dyskusji podano przykłady działań charyzmatycznych wykonywanych przez ludzi świeckich w naszym mieście i w innych krajach. Maria Pszczółkowska

© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej