Zostawić ślad w Ziemi Świętej

2013/01/15

Na zaproszenie Komisariatu Ziemi Świętej przebywał w Polsce o. Pierbattista Pizzaballa zwierzchnik Franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie. Ojciec Kustosz odwiedził Jasną Górę i Kraków, gdzie spotkał się z pielgrzymami do Ziemi Świętej i członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Świętej oraz byłymi misjonarzami, studentami i komisarzami Ziemi Świętej. Spotkał się także z kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Na spotkaniu z dziennikarzami poinformował o inicjatywie ufundowania dla kościoła Prymatu św. Piotra w Tabgha brązowych drzwi oraz mozaiki upamiętniającej pielgrzymkę Jana Pawła II do Ziemi Świętej, które jesienią br. poświęci metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

O sytuacji zakonu na Bliskim Wschodzie powiedział, że „dzisiaj nie jest łatwo żyć w Ziemi Świętej. Chociaż nie ma zagrożenia życia, to istnieje niebezpieczeństwo wejścia w logikę konfliktu, to znaczy, być ťzŤ lub ťprzeciwŤ komuś. Naszym zadaniem jest być jak św. Franciszek: pozostawać w dobrych relacjach ze wszystkimi, nie osądzając nikogo. Mamy kochać prawdę, a to nie jest łatwe. Konsekwencją tego jest często samotność. Pamiętamy, że Jerozolima jest miejscem krzyża. Jako franciszkanie żyjemy w cieniu krzyża, dając świadectwo o wolności i radości zmartwychwstania”.

Poprzez wieki udało się, prowadząc działalność w duchu św. Franciszka, odzyskać wiele miejsc świętych. Dziś są stróżami tych sanktuariów. Działalność prowadzonych przez braci Komisariatów Ziemi Świętej zmierza do zainteresowania ludzi ziemią ojczystą Chrystusa. W ostatnich latach związek między Polską i Ziemia Świętą stał się konkretny dzięki posłudze prowincjała o. Nikodema Gdyka, który do niedawna był komisarzem Ziemi Świętej i o. Paschalisa Kwoczały aktualnie pełniącego funkcję komisarza.


Motywem wiodącym mozaiki będzie postać Jana Pawła II, który ubrany w szaty liturgiczne podąża do ludzi. Na drugim planie znajduje się otoczone górami Jezioro Galilejskie, na którym rybacy z łodzi zarzucają sieci. Na brzegu jeziora artysta przedstawił kamienne schody, o których już w IV wieku wspomina pątniczka Egeria słowami: „po których stąpał Jezus”. Przed schodami, z których wyłania się palma, znajdują się „serca” z kamienia – symbolizujące „dwanaście tronów sędziowskich”. W dolnej części mozaiki umieszczono napis po łacinie: Janowi Pawłowi II ofiaruje Polska zawsze wierna. Głównymi fundatorami mozaiki są Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie.
Fot. Archiwum Komisariatu Ziemi Świętej

Jan Paweł II kochał Ziemię Świętą i wiele dla niej zrobił. Był papieżem dialogu ze światem żydowskim i islamem, często mówił o Ziemi Świętej i odbył do niej pielgrzymkę. Przed trzema laty, dla uczczenia 25. lecia pontyfikatu Jana Pawła II, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z Komisariatem Ziemi Świętej w Krakowie podjęło inicjatywę mającą na celu upamiętnienie pielgrzymki Papieża do Ziemi Świętej. Postanowiono wykonać mozaikę, która przyozdobi sanktuarium Prymatu św. Piotra w Tabgha. Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedził sanktuarium 24 marca 2000 r. Najpierw ucałował skałę „Mensa Christi” (Stół Chrystusa), na której Jezus po swoim zmartwychwstaniu spożył śniadanie z apostołami. Później zatopił się w cichej modlitwie w tym miejscu, które jest „niemym” świadkiem przekazania władzy pasterskiej św. Piotrowi i każdemu jego następcy. W 1964 roku modlił się także w tym miejscu papież Paweł VI. O obecności papieża Pawła VI przypomina mozaikowa tablica wewnątrz sanktuarium. Podobna tablica upamiętni pobyt Jana Pawła II. Dzięki temu pozostanie w Ziemi Świętej konkretny znak obecności naszego wielkiego rodaka.

W ubiegłym roku powstała kolejna inicjatywa, aby dla sanktuarium Prymatu św. Piotra w Tabgha wykonać nowe drzwi, które również będą upamiętnieniem historycznych pielgrzymek do tego miejsca papieża Pawła VI i sługi Bożego Jana Pawła II, jedynych papieży, którzy nawiedzili Ziemie Świętą. Tę ideę podjęło Stowarzyszenie Strzeleckie Bractwa Kurkowego w Krakowie. Wykonania projektu i jego realizacji podjął się krakowski artysta rzeźbiarz prof. Czesław Dźwigaj. W koncepcji autora drzwi zostaną wykonane z brązu. Ideowym przesłaniem dzieła są sceny związane z osobą św. Piotra Apostoła oraz te, które odnoszą się do wydarzeń znad Jeziora Galilejskiego i modlitwy w tym miejscu obu papieży. Głównym fundatorem drzwi jest Stanisław Dyrda król Bractwa Kurkowego. W kosztach projektu, wykonania i transportu również będą partycypować Bractwo Kurkowe i Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie. Poświęcenia mozaiki i drzwi dokona w połowie listopada 2006 roku kard. Stanisław Dziwisz metropolita krakowski.

Tadeusz A. Janusz

Artykuł ukazał się w numerze 6-7/2006.

© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej